Solskjerming – hva skal man velge?

Denne artikkelen presenterer forskjellene mellom innvendig og utvendig solskjerming. Er du usikker på hvilke du har behov for kan denne artikkelen være et godt sted å starte.

Hovedregelen er at utvendig solskjerming sørger for best reduksjon av varme med tanke på innetemperatur. Innvendige løsninger er best for innsynskjerming, sjenerende sollys og mørklegging. Hva som er best mot én ting er ikke nødvendigvis det beste for deg.

Noen ønsker at solskjermingen skal dekke flere områder. For eksempel kan det være tilstrekkelig med en innvendig solskjermingsløsning som både kan bidra til en svalere bolig, men som i tillegg sørger for at man har muligheten til å hindre innsyn og sjenerende sol. For andre kan en innvendig løsning bli utilstrekkelig dersom hovedformålet med solskjermingen er å redusere varmen inne. I slike tilfeller kan en utvendig løsning være det ideelle, som også kan bidra til å redusere innsyn og sjenerende sollys.

Valg av løsning og produkt bestemmes av flere forhold. Hva er behovet? Man kan ha ett hovedformål med anskaffelsen av solskjermingen, men ofte ønsker våre kunder flere behov dekket. Disse kan for eksempel være:

 • Reduksjon i innetemperatur
  Et utvendig produkt kan redusere 80-100 % av solstrålene gjennom glasset. Et innvendig produkt, som Duette®, kan stoppe opp mot 60 % av varmeinnslippet gjennom glasset. Hvor mye reduksjon i temperatur har du behov for? Med utvendige produkter har vi erfaring med å senke innetemperaturen med hele 10°C. Er en så drastisk reduksjon nødvendig? Eller kan du klare deg med et innvendig produkt som senker temperaturen med kanskje halvparten? For mange er det ikke selve temperaturen i rommet som er problemet, men heller at man blir sittende eksponert for solen. For eksempel er det stor forskjell om du sitter eksponert for direkte sol i sofaen, eller oppholder deg i skyggesonen, men temperaturen i rommet er den samme. For mange kan en innvendig løsning være tilstrekkelig. Vil det være det for deg?
 • Hindre innsyn
  Generelt anbefaler vi innvendige produkter mot innsyn. Dette fordi det ofte er rimeligst, mest effektivt og mer egnet, da innvendige produkter ikke har utfordringer med vær og vind.
 • Unngå sjenerende sollys
  Sol i ansiktet eller på TV-skjerm er et problem for mange. Dette kan løses med både innvendige og utvendige produkter.
 • Mørklegging
  Det mest vanlige for å mørklegge et rom er å velge et innvendig produkt, men utvendige produkter kan også brukes hvis hensikten i tillegg er en reduksjon av varme. Vi anbefaler oftest innvendige solskjermingsprodukter for mørklegging da vi mener det er mer egnet.
 • Skadelig UV-stråling
  Beskyttelse av møbler, gulv, planter og andre gjenstander kan gjøres med både innvendige og utvendige produkter. Mest brukt er en innvendig solskjermingsløsning.

Terrassemarkiser skiller seg noe fra de andre utvendige produktene. Har man en uteplass hvor man også trenger en form for solskjerming inn, vil vi anbefale å se mer på hva en terrassemarkise kan bidra med. Dette kan du lese mer om i artikkelen som omhandler utvendige produkter, eller se på produktsiden.
I tilfeller hvor man har behov for en drastisk reduksjon i innetemperatur, men samtidig har behov for innsynsskjerming, vil en kombinasjon av innvendig og utvendig løsning kanskje være best. Ulempen er at det er en høyere investering. Mange prioriterer da det viktigste, og ender ofte på at den innvendige løsningen haster mest.

En bolig kan være vendt mot flere himmelretninger og behovene for skjerming vil ofte variere avhengig av det. Mot nord og øst er solen svakere, noe som gjør at de fleste ikke føler at innetemperaturen er et problem. I slike tilfeller anbefaler vi gjerne et innvendig produkt. Mot sør og vest føler mange at varmen er et problem, og derfor vil et utvendig produkt kanskje være best. Nyere bygg har balansert ventilasjon som noen ganger gjør at en innvendig solskjermingsløsning er tilstrekkelig. I boliger med flere etasjer kan det være tilstrekkelig med en innvendig løsning på bakkeplan, men lenger opp i etasjene mot samme himmelretning vil det kanskje være nødvendig med en utvendig løsning, da varmen stiger. Derimot må man også vurdere om det er nødvendig å stoppe varmen som stiger fra grunnplan og oppover i etasjene.

Forhold som kan påvirke din beslutning

 • Estetikk
  Hvilke produkter liker du best?
 • Regler
  Sameier og borettslag har ofte regler på hvilke utvendige produkter som kan velges. Det finnes også sameier og borettslag som ikke godtar montering av utvendig solskjerming.
 • Økonomi
  Generelt kan man si at innvendige produkter er rimeligere sammenlignet med utvendige produkter.
 • Montering
  I mange tilfeller kan være en konflikt mellom det praktiske og det estetiske. Med det menes at produktet du verdsetter høyest kanskje ikke er det produktet som dekker behovene best, eller lar seg montere på det vi mener er en estetisk korrekt måte. I slike tilfeller må man vurdere hva som er det viktigste. Ved en eventuell befaring blir slike forhold belyst.

Oppsummert

Hva er dine ønsker? Hvilke produkter liker du best? Hva er det primære behovet for anskaffelsen av solskjermingen? Hvilke andre forhold ønsker du at solskjermingen skal dekke? Dette er avgjørende informasjon for at du skal kunne velge korrekt produkt, og for at vi skal kunne anbefale en løsning som passer deg best.

Alle solskjermingsprodukter har sine fordeler og ulemper. Man har ofte flere valg på hvor og hvordan produktet skal monteres. Disse valgene har også sine fordeler og ulemper. Avgjørende for resultatet er at du har fått all informasjonen på forhånd. Et produkt dekker sjeldent dine behov 100 %.

Fortsatt usikker? Under finner du to artikler, hvor den ene omhandler innvendige produkter, og den andre utvendige produkter. Disse går mer i dybden i sin sjanger sammenlignet med denne. I tillegg finner du detaljert informasjon om de respektive produktene på vår hjemmeside, også i videoformat på en del av produktene. Vi anbefaler at du tilegner deg mest mulig kunnskap om produktene og hva disse kan bidra med.
Innvendig solskjerming – hva skal man velge?
Utvendig solskjerming – hva skal man velge?
Ideer til de beste løsningene baserer seg på kunnskap, og et perfekt resultat er ingen selvfølge. Kompetanse i alle ledd er avgjørende, og vi setter prestisje i perfekt resultat.