|Produktet| |Kolleksjonen| |Kvalitet||Modellvalg| |Gallerier|

En zip-screen består av mange komponenter som til sammen utgjør kvaliteten på sluttproduktet. I denne gjennomgangen legger vi vekt på en forenklet beskrivelse av viktige kvaliteter og prosesser. Vi har laget linker på utvalgte steder for de som ønsker en mer dyptgående innføring rundt temaet som beskrives.

Følgende påvirker kvaliteten og levetiden på en screengardin:

Aluminiums kvalitet:

Mange av komponentene på en screengardin er produsert av aluminium. Grunnen til det er metallets lave vekt og gode styrke, resirkulerbarhet, korrosjonsbestandighet, holdbarhet og formbarhet.

Hvordan man bearbeider aluminiumen er viktig for å oppnå den styrken man ønsker. Det er to prosesser som brukes for fremstilling av komponenter til screengardiner:

 • Ekstrudering av komponenter. Ekstrudering er en prosess som gjør aluminiumen sterkere sammenlignet med støping. Komponenter som trenger mest styrke burde ekstruderes og legeringen man bruker påvirker hvor høy styrke man oppnår.
 • Støping av komponenter. Noen komponenter egner seg ikke for ekstrudering og må støpes. Legeringen er også viktig her for at styrken skal ivaretas.

Våre screengardiner leveres med legeringer som er tilpasset et høyt toleranse nivå for den aktuelle komponenten. Det er viktig at man bruker riktig legering på riktig sted. Høyere legering er ikke ensbetydende med bedre kvalitet. Riktig legering på riktig sted er det viktige. Grunnet omfanget av legeringer kan vi si at vi bruker blant de dyreste legeringene på alle våre komponenter da disse generelt har en bedre kvalitet sammenlignet med lavere legeringer. På screengardiner er også godstykkelsen i kassetten av stor betydning. Tynt gods i kassetten vil gi en høyere gjenklang når regndråper treffer kassetten, noe som kan virke veldig sjenerende.

Aluminium

Lakkering:

Hvis vi legger til grunn at man har brukt korrekt aluminiumslegering (se link «aluminium»), så vil det for best mulig resultat og lengst mulig levetid på lakken, være viktig at man gjør lakkeringsprosessen korrekt. Dette omhandler:

 • Forbehandling. En aluminiumsoverflate oksiderer umiddelbart etter produksjon. Denne oksideringen fremstår som hvitt på aluminium, og som rød rust på stål. Denne oksideringen gir dårlig heft for lakk, og medfører at lakken løsner. En god forbehandling er avgjørende for lakkens levetid. Lakk som påføres en oksidert flate vil løsne etter kort tid.
 • Korrekt overflate temperatur på komponenten før lakk påføres. Temperaturen er viktig for god heft av lakken
 • Korrekt temperatur i ovnen. For at lakken skal «smelte» sammen korrekt og binde seg til komponenten. Like viktig som overflate temperatur
 • Kvaliteten på lakken.

Våre zip screens leveres med «Seaside Class» sertifisering fra Qualicoat. Qualicoat er et verdensomspennende sertifiseringsselskap innen lakkeringsprosesser, med hovedkontor i Sveits. En sertifisering vektlegger alle prosesser i forbindelse med lakkeringen som; forbehandling, lakktype, prosseseringsanlegg og miljø. Eksempelvis stiller «Seaside Class» krav om at 2.0g/m2 etses bort fra overflaten før lakkering, noe som er dobbelt så mye som vanlig. Man må også bruke det Qualicoat kaller klasse 2 pulverlakk, også kjent som «super durable», altså veldig holdbar pulverlakk. Denne lakken har en høyere toleranse over tid for fargevariasjon og glans.

Med «Seaside Class» er man sikret den beste lakkeringsprosessen markedet kan tilby på zip screens. Les mer om prosessene ved å klikke på linkene.

Forbehandling

Kvaliteten på komponentene:

Vi har allerede nevnt viktigheten av legeringer til ekstrudering og støpelegeringer. Det å produsere en komponent krever mer enn bare en god legering. Styrken påvirkes i høy grad av utformingen av objektet. Man må altså hensynta mange aspekter ved fremstillingen av en komponent som skal ha høy styrke.

Eksempel; hvis du har to like aluminiumsprofiler som begge har samme størrelse, godstykkelse og legering, men du lager en langsgående rille på den ene som knapt er synlig, så vil sistnevnte ha en høyere bruddstyrke sammenlignet med den uten rille. Dette fordi denne rillen lager en forsterket kant langs profilen.

Utformingen av komponenten har en stor betydning for bruddstyrken. Det er heller ikke slik at dimensjonene, antall riller og tykkelsen på godset alltid gjør bruddstyrken bedre. På grunn av egenvekten kan en stor godstykkelse virke motsatt—du får en lavere bruddstyrke på grunn av at vekten økte.

Utforming av profiler er en kunst. Fordelen med våre utvalgte fabrikker er deres lange erfaring innen produksjon av screengardiner, som gjør at kompetansen øker for hvert år.

Kassetten på en screengardin holdes oppe av sideskinnene på hver ende. Har kassetten for lite styrke vil den få en svai på midten, noe som er estetisk sjenerende, men i tillegg kan dette forplante seg videre i duken som bølger og gi slakk duk. Sideskinnene er avgjørende for at screengardinen skal fungere optimalt. En sømløs gange sikres ved at sideskinnene har en styrke som gir god stabilitet når duken føres nedover skinnen.

Rørdimensjonen som brukes:

En korrekt rørdimensjon er viktig for at duken skal være stram. Et svakt rør vil bende seg og forplante seg videre i duken som bølger og gi slakk duk.

Bunnprofil

En bunnprofil med høy vekt er viktig med tanke på det varierende klimaet vi har i Norge. Høy vekt på bunnprofilen reduserer muligheten for at screengardinen «kjører» seg fast på grunn av miljøelementer som snø og is. Det er også avgjørende for å sikre strammest mulig duk og minst mulig bølger i duken.

Motor

Det finnes flere motorprodusenter på markedet. Vår erfaring er at man bør velge Somfy, som er Europas største leverandør, og står for kvalitet og trygghet. Somfy er det mest kostbare alternativet, men er også best. Somfy er ensbetydende med driftssikkerhet.

Kvalitet på screen duker

Vår erfaring er helt klart at de mer kostbare dukene har en mye lenger levetid og ivaretar det estetiske på en bedre måte sammenlignet med rimeligere alternativer. Kolleksjonen av duker vi anbefaler tilbys fra Soltis og Sergè serien. I bransjen er disse kjent for sin kvalitet og levetid. Eksempelvis kan det nevnes at Soltis serien ble etter nøye vurderinger ansett til å være det beste valget når screengardiner skulle installeres på Gardermoen lufthavn til åpningen i 1998, og disse er fortsatt i drift. Seriene Soltis (fransk) og Sergé (belgisk) utrykker estetisk perfeksjon etter vår mening, og kan ikke sammenlignes med rimeligere alternativer. De håndterer krevende miljøer og har lang levetid.

Noen avgjørende kvaliteter er tykkelsen på duken og at den er ferdig strekt fra fabrikk. Tykkelsen på duken er viktig for at sveiseskjøten mellom duk og glidelås skal bli sterk slik at den ikke løsner på sikt. Ferdig strekt duk er viktig for å unngå at duken strekker seg etter endt montering, noe som gir en slakk duk med sjenerende utrykk og lyd. God lysekthet er også avgjørende for at fargen skal bevare seg over mange år. Vår erfaring er at de rimeligere alternativene av duker kan ha noen av de gode kvalitetene, men ikke alle, og dermed får man heller ikke den lange levetiden.

Sveising av glidelås til screenduk

Sveising av glidelås til duk er en kunst. Denne varmebehandlingen skaper «bølger» i duken. Stor forskjell på de som har kompetansen og de som mangler den. Påvirker det estetiske utrykket.

Oppsummering av kvalitet

Komponentene man bruker i forbindelse med produksjon av screengardiner og kompetansen i produksjonen er avgjørende for levetid og resultat.

 • Aluminiumslegeringer
 • Lakk og forbehandling
 • Utforming av profiler
 • Rør dimensjon
 • Motor leverandør
 • Konfeksjon av screenduk
 • Valg av screenduk

Alle disse bidrar til å bestemme det estetiske utrykket og levetiden til screengardinen.

Erfaringen vår er i hvert fall at de «gamle» er best. Tradisjonsrike fabrikker med lang erfaring jager ikke bare pris, de har et rykte å opprettholde. Årlig blir vi kontaktet av leverandører som ønsker å tilby sine produkter til oss. Mange av disse vektlegger pris for å kapre markedsandeler, men ved å gjennomgå kvaliteten på deres produkter finner vi at det spares inn på komponenter og prosesser i forbindelse med tilvirkningen. Da kan man heller ikke sammenligne produktene.

God kvalitet gir lang levetid, problemfri hverdag og er gunstig for miljøet. Vi har funnet de fabrikkene som deler vårt verdigrunnlag, og tilbyr de produktene vi mener er best.