|Produktet| |Kolleksjonen| |Kvalitet||Modellvalg| |Gallerier|

En zip-screen består av mange komponenter som til sammen utgjør kvaliteten på sluttproduktet. I denne gjennomgangen legger vi vekt på en forenklet beskrivelse av viktige kvaliteter og prosesser. Vi har laget linker på utvalgte steder for de som ønsker en mer dyptgående innføring rundt temaet som beskrives.

Hva påvirker kvaliteten og levetiden på en screengardin?

Aluminiums kvalitet:

Mange av komponentene på en screengardin er produsert av aluminium. Det er flere grunner til at aluminium brukes, verdt å nevne er følgende:

 • Metallets lave vekt og gode styrke.
 • Aluminium kan enkelt resirkuleres.
 • Metallets korrosjonsbestandighet, holdbarhet og formbarhet.

Hvordan man bearbeider aluminiumen er viktig for å oppnå den styrken man ønsker. Det er to prosesser som brukes for fremstilling av komponenter til screengardiner:

 • Ekstrudering av komponenter. Ekstrudering er en prosess som gjør aluminiumen sterkere sammenlignet med støping. Komponenter som trenger mest styrke burde ekstruderes og legeringen man bruker påvirker hvor høy styrke man oppnår.
 • Støping av komponenter. Noen komponenter egner seg ikke for ekstrudering og må støpes. Legeringen er også viktig her for at styrken skal ivaretas.

Våre screengardiner leveres med legeringer som er tilpasset et høyt toleranse nivå for den aktuelle komponenten. En legering er en blanding av ulike metaller. Legeringer utvikles for å få frem egenskaper som er gunstigere til et gitt formål enn i hvert enkelt grunnstoff alene. Det er viktig at man bruker riktig legering på riktig sted. Høyere legering er ikke ensbetydende med bedre kvalitet. Riktig legering på riktig sted er det viktige. Grunnet omfanget av legeringer kan vi si at vi bruker blant de dyreste legeringene på alle våre komponenter da disse generelt har en bedre kvalitet sammenlignet med lavere legeringer. På screengardiner er også godstykkelsen i kassetten av stor betydning. Tynt gods i kassetten vil gi en høyere gjenklang når regndråper treffer kassetten, noe som kan oppleves som sjenerende, spesielt i stue og soverom.

Aluminium

Lakkering:

Alle screens er lakkerte. Best mulig estetisk resultat og lengst mulig levetid på lakken er det man ønsker, og da er lakkeringsprosessen avgjørende. Viktige punkter som kan nevnes:

 • Forbehandling. En aluminiumsoverflate oksiderer umiddelbart etter produksjon. Denne oksideringen fremstår som hvitt på aluminium, og som rød rust på stål. Oksidering gir dårlig heft for lakk, og medfører at lakken løsner/flasser raskere. En god forbehandling er viktig for å motarbeide dette.
 • Korrekt overflate temperatur. Komponenten må ha riktig overflate temperatur før lakken påføres. Dette for å sikre god heft.
 • Korrekt temperatur i ovnen. Pulverlakk «smeltes» til overflaten. Temperaturen i ovnen er viktig for at lakken skal «smelte» sammen korrekt og binde seg til komponenten.
Kvaliteten på lakken.

Våre zip screens leveres med «Seaside Class» sertifisering fra Qualicoat. Qualicoat er et verdensomspennende sertifiseringsselskap innen lakkeringsprosesser, med hovedkontor i Sveits. En sertifisering vektlegger alle prosesser i forbindelse med lakkeringen som; forbehandling, lakktype, prosseseringsanlegg og miljø. Eksempelvis stiller «Seaside Class» krav om at 2.0g/m2 etses bort fra overflaten før lakkering, noe som er dobbelt så mye som vanlig. Man må også bruke det Qualicoat kaller klasse 2 pulverlakk, også kjent som «super durable», altså veldig holdbar pulverlakk. Denne lakken har en høyere toleranse over tid for fargevariasjon og glans.

Med «Seaside Class» er man sikret en god kvalitet på lakken og den beste lakkeringsprosessen markedet kan tilby. Les mer om lakkeringsprosessen ved å klikke på linken.

Forbehandling

Kvaliteten på komponentene:

Profilering

Aluminiumslegeringer er viktig, men det å produsere en komponent krever mer enn bare en god legering. Styrken påvirkes i høy grad av utformingen av objektet. Eksempel; hvis du har to like aluminiumsprofiler som begge har samme størrelse, godstykkelse og legering, men på den ene legger man inn en langsgående rille på lengdeaksen, så vil denne ha en høyere bruddstyrke sammenlignet med den uten rille. Dette fordi en slik utforming skaper en forsterket kant langs profilen.

Utformingen av komponenten har stor betydning for bruddstyrken. Det er heller ikke slik at dimensjonene, antall riller og tykkelsen på godset alltid gjør bruddstyrken bedre. På grunn av egenvekten kan en stor godstykkelse virke motsatt—du får en lavere bruddstyrke på grunn av at vekten økte.

Utforming av profiler er en kunst. Fordelen med våre utvalgte fabrikker er deres lange erfaring innen produksjon av screengardiner, som gjør at kompetansen øker for hvert år.

Toppkassetten på screens bæres av sideskinnene. Hvis kassetten er riktig dimensjonert og korrekt profilert vil man unngå at kassetten får en svai på midten, noe som er estetisk sjenerende. I tillegg kan dette forplante seg videre i duken som bølger og gi slakk duk. Sideskinnene er avgjørende for at screengardinen skal fungere optimalt. En sømløs gange sikres ved at sideskinnene har en styrke som gir god stabilitet når duken føres nedover skinnen.

Rørdimensjon

Korrekt rørdimensjon er viktig for at duken skal være stram og uten folder/bølger. En svai på røret forplanter seg videre i screenduken.

Bunnprofil

En bunnprofil med høy vekt sikrer driftsmessig stabilitet, da vekten bidrar til å redusere muligheten for at bunnprofilen hindres på sin vei ned, og eventuelt stopper opp. Dette kan forekomme av for eksempel:

 • Miljøelementer som har samlet seg i sideskinnene, eller alternativt frost/is.
 • Høye temperaturer som gjør screenduken mer klebrig, noe som skaper friksjon.
 • Høy vekt i bunnprofilen bidrar også til en strammere duk og mindre synlige bølger, som er forårsaket av varmebehandlingen under sveising av duken.
Motor

Det finnes flere motorprodusenter på markedet. Vår erfaring er at man bør velge Somfy, som er Europas største leverandør, og står for kvalitet og trygghet. Somfy er det mest kostbare alternativet, men er også best. Somfy er ensbetydende med driftssikkerhet vil vi påstå.

Kvalitet på screen duker

Erfaringen er at de mer kostbare dukene har en mye lenger levetid og ivaretar det estetiske på en bedre måte sammenlignet med rimeligere alternativer. Kolleksjonen av duker vi anbefaler tilbys fra Soltis og Sergè serien. I bransjen er disse kjent for sin kvalitet og levetid. Eksempelvis kan det nevnes at Soltis serien ble etter nøye vurderinger ansett til å være det beste valget når screengardiner skulle installeres på Gardermoen lufthavn til åpningen i 1998, og disse er fortsatt i drift. Seriene Soltis (fransk) og Sergé (belgisk) utrykker estetisk perfeksjon etter vår mening, og kan ikke sammenlignes med rimeligere alternativer. De håndterer krevende miljøer og har lang levetid.

Avgjørende kvaliteter på screenduk:

Tykkelsen på duken og at den er Tykkelsen på duken er viktig for at sveiseskjøten mellom duk og glidelås skal bli sterk slik at den ikke løsner på sikt.
Ferdig strekt fra fabrikk. Ferdig strekt duk er viktig for å unngå at duken strekker seg etter endt montering, noe som gir en slakk duk med sjenerende utrykk og lyd. God lysekthet er også avgjørende for at fargen skal bevare seg over mange år. Vår erfaring er at de rimeligere alternativene av duker kan ha noen av de gode kvalitetene, men ikke alle, og dermed får man heller ikke den lange levetiden.