|Produktet| |Kolleksjonen| |Tilbake: Kvalitet||Modellvalg| |Gallerier|

Nøkkelen til et vellykket resultat ligger i forbehandlingen. Det er avgjørende at komponentene som skal lakkes forbehandles i tråd med hva screengardinen skal eksponeres for. Det vil si at forbehandlingen til et produkt som skal eksponeres i et maritimt miljø har helt andre krav til forbehandling enn et produkt som skal stå innendørs. Forbehandlingen er helt avgjørende for levetiden til overflatebehandlingen. En annen vesentlig faktor er selvsagt hvor aggressivt miljøet er på det tiltenkte bruksstedet, er det for eksempel saltvann eller ferskvann.

Forbehandling er nøkkelfaktoren for et godt resultat. Det er ulike forbehandlingsprosesser som anbefales utfra hva produktet skal brukes til. Disse forbehandligsprosessene deles inn i korrosjonsklasser, som går fra C1 til C5. En høy korrosjonsklasse krever generelt en langt mer avansert forbehandlingsprosess enn en lav korrosjonsklasse.

Våre zip screens er sertifiserte for «Seaside Class» fra Qualicoat. Denne sertifiseringen inkluderer den høyeste og mest miljøvennlige korrosjonsklassen markedet kan tilby, og gir lakken de beste forutsetninger for heft og levetid.