|Produktet| |Kolleksjonen| |Tilbake: Kvalitet||Modellvalg| |Gallerier|

Aluminium inngår i gruppen lettmetaller sammen med magnesium og titan. Aluminium er det mest utbredte metall i naturen og utgjør ca. 8% av jordskorpas masse. Grunnmetallet ble første gang fremstilt i 1824 av dansken H.C. Ørsted. En viss kommersiell produksjon kom i gang, men selv 50 år etter var aluminium dyrere og mer ettertraktet enn gull. Gjennombruddet kom først i 1886. Da oppfant amerikaneren C. M. Hall og franskmannen P. L. T. Heroult, uavhengig av hverandre, en metode for fremstilling av aluminium ved hjelp av smelteelektrolyse. Selv om det har skjedd forbedringer i løpet av de siste hundre årene, er det fortsatt den samme metoden som brukes i dag til industriell fremstilling av metallet aluminium.

Produksjonen av aluminium har hatt en kraftig vekst de siste hundre årene. Spesielt har veksten i forbruket de siste 40 årene vært dramatisk. Aluminium er et verdifullt materiale grunnet lav vekt og god styrke, resirkulerbarhet, korrosjonsbestandighet, holdbarhet, formbarhet og ledningsevne. På grunn av denne enestående kombinasjonen av egenskaper, øker bruken av aluminium i dagens produkter.

Aluminium er miljøvennlig av følgende grunner:

Resirkulering av aluminium er miljøvennlig da gjenvinningsprosessen krever kun 5 prosent av den energien som går med til å produsere primærmetallet. Dessuten svekkes ikke aluminium ved gjenvinning.
Andre miljømessige fordeler med aluminium:

 • Aluminium veier lite, noe som er gunstig i fraktsammenheng.
 • Lettere å forme sammenlignet med andre metaller, noe som er energibesparende.

Energi kan produseres på mange måter, og mange av de er lite miljøvennlige. Aluminium er i seg selv miljøvennlig siden det enkelt kan resirkuleres, men energien man bruker i resirkuleringsprosessen og i produksjon av primærmetallet er avhengig av kilden til energien. Ettersom det kreves mye energi for å produsere primærmetallet, er det svært viktig å bruke energikilder som etterlater et lite karbonavtrykk. Det går med ca. 12-14 KWh for å fremstille 1kg primærmetall. Et aluminiumverk som baserer sin elektrisitet på kull, noe som er vanlig i flere regioner rundt om i verden, har fem ganger høyere CO2-utslipp enn et verk som får sin elektrisitet fra fornybare kilder.

Våre screengardiner produseres i Italia, Polen og Norge. Energiproduksjon innenfor EU og Norge er antagelig den mest miljøvennlige i verden og blir stadig bedre. Screengardinene produseres for det meste av resirkulert aluminium.

Hvordan bearbeides aluminium

To måter man kan bearbeide aluminium. Den ene kalles ekstrudering og den andre er støping. Ved ekstrudering presser man en massiv aluminiumsbolt gjennom en dyse som gir produktet ønsket form. Ved støping varmes aluminiumen opp til flytende masse og man heller denne i en form og lar den bli kald. Ekstrudering gjør aluminiumen sterkere, og derfor bruker vi ekstrudering på alle komponenter som trenger høy styrke.

En screengardin er et komplisert produkt med mange komponenter. Alle disse komponentene bidrar på sin måte til å gi screengardinen sin styrke og stabilitet, og til sammen bestemmer disse:

 • Stabiliteten til profilene. Dette påvirker i høy grad sømløs gange og driftsmessig stabilitet. En korrekt legering skal gi komponenten den rette styrken for å tåle den påkjenningen den er designet for. Sideskinnene må holde sin form hvis screengardinen skal få sømløs gange. Får man vridninger i metallet kan man oppleve at screengardinen «kjører» seg fast.
 • Det estetiske utrykket. Styrken i profilene er avgjørende for det estetiske utrykket. Får man svai i bunnprofilen eller røret vil dette forplante seg videre i duken, noe som vil fremstå som mer hengslete og gi sjenerende lyd når vindutsatt.
 • Levetiden på screengardinen. Den minste og mest usynlige delen kan avgjøre levetiden på screengardinen. Eksempelvis kan kulelageret inne i kassetten avgjøre om produktet har en levetid på 10 år eller 25 år. Komponenter til screengardiner kan sjeldent byttes ut. Dette fordi fabrikkene endrer sine design på produktet og dermed endrer sine komponenter. Derfor er det avgjørende at alle komponenter er produsert for lang levetid.

Hva betyr legering?

Ved å tilsette andre elementer i aluminiumen oppnår man egenskaper. For eksempel vil magnesium øke styrken på aluminiumen og Silisium gjør den bedre mot korrosjon. De viktigste legeringselementene i aluminium er Magnesium, Silisium, Mangan, Kobber, Sink og Jern. Man oppnår altså forskjellige egenskaper ved å tilsette en, eller flere av disse i aluminiumen.

Valg av legering ved ekstrudering

Når man ekstruderer velger man en legering som passer til produktet du skal produsere. Det finnes mange typer legeringer. Hvilken legering man burde bruke er avhengig av produkttype og hvilke toleransenivåer produktet skal inneha.

Valg av støpelegering

Visse komponenter egner seg ikke for ekstrudering og trenger heller ikke den ekstra styrken man får av den. Små komponenter som bærer lite av vekten støper vi med en legering som er tilsatt Silisium. Dette er den dyreste og beste støpelegeringen man får tak i til disse komponentene. Innholdet av Silisium gjør at legeringen også har høyeste korrosjonsverdi, som er viktig for hefting av lakken og dermed levetiden.

Valg av legering til screengardiner omhandler å velge den legeringen som passer best for å gi screengardinen:

 • En sammenlagt total styrke. Hver komponent må ha den styrken som er nødvendig for å tåle den ytre påkjenningen man har designet produktet for
 • Tåle store temperaturforandringer. Aluminium forandrer seg mye mellom –20°C til +20°C, i tillegg blir aluminiumen svakere ved høyere temperatur. Dette er forhold som man må vektlegge ved valg av legering
 • Veie minst mulig. Husveggen må tåle vekten av screengardinen

Viktig at man bruker en legering som egner seg for screenproduksjon. En legering som ikke egner seg til produktet kan medføre at komponenten knekker, noe som potensielt kan være livstruende. Jo bedre legering, jo mer kostbart blir produktet.

Våre leverandører har store fabrikkområder hvor de har egne aluminiumsverk, og på den måten sørger de for at prosessen gjøres korrekt.

Oppsummering av aluminium:

 • Aluminium er det mest utbredte metallet i verden
 • Aluminium er miljøvennlig hvis produsert på fornybar energi
 • Valg av legering er avgjørende for styrken på komponenten
 • Viktig at man ekstruderer de komponentene som trenger den ekstra styrken dette gir