Hvis du har problemer med at ditt solskjermingsprodukt ikke beveger seg når fjernkontrollen eller bryteren trykkes på, så er det flere ting du enkelt kan sjekke selv før du tilkaller oss.

Elko markisebryter

Feilsøking på brytertilkoblet motor:

Hører du en klikkelyd eller ulyd fra motor når du trykker inn bryteren, så er det mest sannsynlig motoren som er defekt. Hører du ingen lyd så kan følgende sjekkes:

Punkt 1:

Trykk inn bryter lengst mot midten, som vist på bildet. Avbildet er en typisk markisebryter levert av Elko, som er den mest brukte. Svakheten med disse er at plasten er for myk, så ved å trykke på sidene vil ikke polene i bryter få kontakt, og dermed får ikke motor strøm. Hvis dette er problemet må elektriker bytte bryteren, eller så medfører det ingen fare å bruke bryteren ved å trykke inn mot midten av den.

Punkt 2:

Resett sikring. Dette gjøres ved å slå av/på sikringen.

Punkt 3:

Sjekk at det er strøm i kursen som gir strøm til bryter. Dette kan gjøres ved å prøve en lampe fra den kontakten som strømmen til markisebryter er hentet fra.

Det er uproblematisk å bytte motor i en markise. Markisemotorer er lagervare og en service befaring i forkant er unødvendig. På utvendige persienner og screens er dette mer utfordrende. Her vil befaring være nødvendig før vi kan uttale oss.

Somfy fjernkontroller

Feilsøking på fjernstyrt motor til markiser, screens og utvendige persienner:

Hører du en klikkelyd fra motor når du trykker inn knappen på fjernkontroll, så er det mest sannsynlig motoren som er defekt. Hører du ingen lyd så kan følgende sjekkes:

Punkt 1

Hvis du har fjernkontroll med flere kanaler (f.eks. fire lys nederst), så sørg for å stå på riktig kanal. Solskjermingen er som regel programmert på kun én av disse.

Punkt 2

Sjekk batteri i fjernkontroll. Det skal lyse når man trykker. Batteriene holder i 4-5 år, så er det lenge siden du skiftet batterier så bytt de selv om det lyser. Dette fordi batteriene kan ha tilstrekkelig styrke til å gi lys, men ikke nok til å sende signal.

Punkt 3

Resett sikringen ved å slå den av/på

Punkt 4

Sjekk strømtilførsel. Hvis mulig, bruk en lampe for å sjekke om det er strøm fra kontakten som gir strøm til markisen.

Punkt 5

Hvis det er støpsel på motorledningen til markisen kan denne åpnes for å sjekke for vanninntrengning og irring. Bytt hvis nødvendig. Dette kan man gjøre selv.

Punkt 6

Hvis det er lenge siden solskjermingen ble brukt så kan knappen bak på fjernkontrollen holdes inne i noen sekunder til solskjermingen gir en kort bevegelse. Dette skjer fordi motoren går i «dvale» når den står ubrukt for lenge, gjerne etter 6-8 måneder.

Det er uproblematisk å bytte motor i en markise. Markisemotorer er lagervare og en befaring i forkant er unødvendig. På utvendige persienner og screens er dette mer utfordrende. Her vil service befaring være nødvendig før vi kan uttale oss.