|Produktet||Kolleksjonen||Tilbake: Kvalitet||Modellvalg||Gallerier||Prøverom|

Nøkkelen til et vellykket resultat ligger i forbehandlingen. Det er avgjørende at komponentene som skal lakkes forbehandles i tråd med hva markisen skal eksponeres for. Det vil si at forbehandlingen til et produkt som skal eksponeres i et maritimt miljø har helt andre krav til forbehandling enn et produkt som skal stå innendørs. Forbehandlingen er helt avgjørende for levetiden til overflatebehandlingen. En annen vesentlig faktor er selvsagt hvor aggressivt miljøet er på det tiltenkte bruksstedet, er det for eksempel saltvann eller ferskvann.

Forbehandling er nøkkelfaktoren for et godt resultat. Det er ulike forbehandlingsprosesser som anbefales utfra hva produktet skal brukes til. Disse forbehandligsprosessene deles inn i korrosjonsklasser, som går fra C1 til C5. En høy korrosjonsklasse krever generelt en langt mer avansert forbehandlingsprosess enn en lav korrosjonsklasse.

Vår norske leverandør bruker C4+ og C5, som er de beste.

Våre utenlandske leverandører er sertifiserte fra Qualicoat i Sveits for «Seaside Class». En sertifisering inkluderer mer enn bare korrosjonsklassen. Den vektlegger alle prosesser i forbindelse med lakkeringen som; forbehandling, lakktype, prosseseringsanlegg og miljø. Eksempelvis stiller «Seaside Class» krav om at 2.0g/m2 etses bort fra overflaten før lakkering, noe som er dobbelt så mye som vanlig. Man må også bruke det Qualicoat kaller klasse 2 pulverlakk, også kjent som «super durable», altså veldig holdbar pulverlakk. Denne lakken har en høyere toleranse over tid for fargevariasjon og glans.

Alle våre lakkerte markiser leveres med en forbehandling og lakk som gir de beste forutsetninger for å kunne hefte, holde fargen og gi lang levetid.