|Produktet||Kolleksjonen||Tilbake: Kvalitet||Modellvalg||Gallerier||Prøverom|

Aluminium inngår i gruppen lettmetaller sammen med magnesium og titan. Aluminium er det mest utbredte metall i naturen og utgjør ca. 8% av jordskorpas masse. Grunnmetallet ble første gang fremstilt i 1824 av dansken H.C. Ørsted. En viss kommersiell produksjon kom i gang, men selv 50 år etter var aluminium dyrere og mer ettertraktet enn gull. Gjennombruddet kom først i 1886. Da oppfant amerikaneren C. M. Hall og franskmannen P. L. T. Heroult, uavhengig av hverandre, en metode for fremstilling av aluminium ved hjelp av smelteelektrolyse. Selv om det har skjedd forbedringer i løpet av de siste hundre årene, er det fortsatt den samme metoden som brukes i dag til industriell fremstilling av metallet aluminium.

Produksjonen av aluminium har hatt en kraftig vekst de siste hundre årene. Spesielt har veksten i forbruket de siste 40 årene vært dramatisk. Aluminium er et verdifullt materiale grunnet lav vekt og god styrke, resirkulerbarhet, korrosjonsbestandighet, holdbarhet, formbarhet og ledningsevne. På grunn av denne enestående kombinasjonen av egenskaper, øker bruken av aluminium i dagens produkter.

Aluminium er miljøvennlig av følgende grunner:
 • Gjenvinning av aluminium krever bare 5 prosent av den energien som går med til å produsere primærmetallet. Dessuten svekkes ikke aluminium ved gjenvinning og 75 prosent av alt aluminium som noensinne er produsert, er fremdeles i bruk.
 • Aluminium veier lite, noe som er gunstig i fraktsammenheng.
 • Lettere å forme og sterkt, noe som gjør at man på mange produkter bruker mindre metall i produksjonen sammenlignet med andre metaller.

Energi kan produseres på mange måter, og mange av de er lite miljøvennlige. Aluminium er i seg selv miljøvennlig siden det enkelt kan resirkuleres, men energien man bruker i resirkuleringsprosessen og i produksjon av primærmetallet er avhengig av kilden til energien. Ettersom det kreves mye energi for å produsere primærmetallet, er det svært viktig å bruke energikilder som etterlater et lite karbonavtrykk. Det går med ca. 12-14 KWh for å fremstille 1kg primærmetall. Et aluminiumverk som baserer sin elektrisitet på kull, noe som er vanlig i flere regioner rundt om i verden, har fem ganger høyere CO2-utslipp enn et verk som får sin elektrisitet fra fornybare kilder.

Våre markiser produseres i Norge og Italia. Energiproduksjon innenfor EU og Norge er antagelig den mest miljøvennlige i verden og blir stadig bedre.

Hvordan bearbeides aluminium

Det er to prosesser man bruker for å bearbeide aluminium. Den ene kalles ekstrudering og den andre er støping. Ved ekstrudering presser man en massiv aluminiumsbolt gjennom en dyse som gir produktet ønsket form. Ved støping varmes aluminiumen opp til flytende masse og man heller denne i en form og lar den bli kald. Ekstrudering gjør aluminiumen sterkere, og derfor bruker vi ekstrudering på alle komponenter som trenger høy styrke.

En markise er et komplisert produkt med mange komponenter. Alle disse komponentene bidrar på sin måte til å gi markisen sin styrke, og til sammen bestemmer disse:

 • Hvor mye ytre påkjenninger markisen skal tåle før den går i stykker. De viktigste komponentene er armene og arminnfestingen, men mange flere komponenter som; frontprofil, bærejern og endegavler bidrar til den totale styrken på markisen.
 • Det estetiske utrykket. Frontprofilen burde holde sin tiltenkte rette form best mulig. Får man svai i frontprofilen vil det forplante seg videre i duken, noe som vil fremstå som mer hengslete, samt at den ruller mindre pent på røret.
 • Levetiden på markisen.
Hva betyr legering?

Ved å tilsette andre elementer i aluminiumen oppnår man egenskaper. For eksempel vil magnesium øke styrken på aluminiumen og Silisium gjør den bedre mot korrosjon. De viktigste legeringselementene i aluminium er Magnesium, Silisium, Mangan, Kobber, Sink og Jern. Man oppnår altså forskjellige egenskaper ved å tilsette en, eller flere av disse i aluminiumen.

Valg av legering ved ekstrudering

Når man ekstruderer velger man en legering som passer til produktet du skal produsere. Det finnes mange typer legeringer. Hvilken legering man burde bruke er avhengig av produkttype og hvilke toleransenivåer produktet skal inneha.

Vi bruker 6060 legering ved ekstrudering av viktige komponenter. En 6060 legering er ansett som den beste legeringen innenfor kritiske komponenter til markiser. Spesielle produkter som brukes av militæret eller flyindustrien har en høyere legering, men det betyr ikke at man burde produsere markiser med en høyere legering. Man må velge den legeringen som passer best til produktet, eller så kan man oppleve å få motsatt virkning.

Valg av støpelegering

Visse komponenter egner seg ikke for ekstrudering og har heller ikke behov for den ekstra styrken ekstrudering gir. Små komponenter som bærer lite av vekten støper vi i en legering som kalles EN-AB-44300 med 12 % Silisium. Dette er den dyreste og beste støpelegeringen man får tak i til disse komponentene. Innholdet av Silisium gjør at legeringen også har høyeste korrosjonsverdi, som er viktig for god heft av lakken, og dermed gir økt levetid.

Valg av legering til markisekomponenter omhandler å velge den legeringen som passer best for å gi markisen:
 • En sammenlagt total bæreevne. Hver komponent må ha den styrken som er nødvendig for å tåle den ytre påkjenningen man har designet produktet for.
 • Styrke ved store temperaturforandringer. Aluminium forandrer seg mye mellom –20°C til +20°C, i tillegg blir aluminiumen svakere ved høyere temperatur. Dette er forhold som må vektlegges ved valg av legering.
 • Lav vekt. Husveggen må tåle vekten av markisen.

Viktig at man bruker en legering som egner seg for markiseproduksjon. En legering som ikke egner seg til produktet kan medføre at komponenten brister/knekker, noe som potensielt kan være livstruende, da for eksempel en terrassemarkise på vanlig størrelse kan veie 60-70 kilo. Jo bedre legering, jo mer kostbart blir produktet.

Våre utenlandske leverandører har store fabrikkområder hvor de har egne aluminiumsverk, og på den måten sørger de for at prosessen gjøres korrekt. Vår norske leverandør bruker tradisjonsrike Rolvsøy Metallindustri med over 70 års erfaring. Disse har spesialisert seg på aluminium og Sink.

Oppsummering av aluminium:
 • Aluminium er det mest utbredte metallet i verden.
 • Aluminium er miljøvennlig hvis produsert på fornybar energi.
 • Valg av legering er avgjørende for styrken på komponenten.
 • Viktig at man ekstruderer de komponentene som trenger den ekstra styrken dette gir.