Tekniske data:

  • Tetthetsgrad: Lystett
  • Falmingsmotstand: 6 (skala 1-8)
  • Støvavvisende: Ja
  • Rengjøring: Vaskbar
  • Prisgruppe 5