|Produktet||Kolleksjonen||Kvalitet||Duette® vs. Plissé||Modeller||Gallerier||Spørsmål & svar||Prøverommet||Nettbutikk|

Plissé- og Duette® gardiner leveres i alle disse modellene. Modellene bestemmer hvilken funksjon du ønsker på gardinen. Vær oppmerksom på produksjonsbegrensningene på modellene.

De mest populære modellene:

Modell BB24 – Oppspent sveve
Oppspent sveve modell for rektangulære / kvadratiske vindu. Betjening med håndtak. Opereres ovenifra/ned, samt nedenifra/opp.

Oppspent sveve modell for rektangulære / kvadratiske vindu. Betjening med håndtak. Opereres ovenifra/ned, samt nedenifra/opp.

 • Min bredde = 27cm
 • Maks bredde plissé = 128cm
 • Maks bredde Duette® = 128cm
 • Maks høyde plissé = 230cm
 • Maks høyde Duette® = 230cm
 • Maks areal = 3,5m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell BB24XL – Oppspent sveve
Plissé- og DUETTE® modellen BB24XL har svevefunksjon og kan produseres opptil 150cm i bredden med plissétekstil og 140cm i bredden med DUETTE® tekstil.

Oppspent svevemodell med håndtak for betjening. Bestem med presisjon hvilken del av vinduet som skal dekkes. Svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer. Opereres ovenifra/ned samt nedenifra/opp. Modellen kan lages bredere enn BB24.

 • Min bredde = 110cm
 • Maks bredde plissé = 150cm
 • Maks bredde Duette® = 140cm
 • Maks høyde plissé = 230cm
 • Maks høyde Duette® = 230cm
 • Maks areal = 3m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell AU10 – SmartCord®
SmartCord® er enkle å betjene ved hjelp av en kort snor som du kan dra for å løfte Duetten. Snoren trekkes inn i toppkassen. Modellen er derfor svært barnesikker. Opereres ovenifra/ned. Leveres kun med Duette® tekstil.

SmartCord® er enkle å betjene ved hjelp av en kort snor som du kan dra for å løfte Duetten. Snoren trekkes inn i toppkassen. Modellen er derfor svært barnesikker. Opereres ovenifra/ned. Leveres kun med Duette® tekstil.

 • Min bredde = 40cm
 • Maks bredde Duette® = 300cm
 • Maks høyde Duette® = 300cm
 • Maks areal = 9m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell AU20 – SmartCord® sveve
SmartCord® er enkle å betjene ved hjelp av en kort snor som du kan dra for å løfte Duetten. Snoren trekkes inn i toppkassen. Modellen er derfor svært barnesikker. Leveres kun med Duette® tekstil. Opereres ovenifra/ned.

SmartCord® er enkle å betjene ved hjelp av en kort snor som du kan dra for å løfte Duetten. Snoren trekkes inn i toppkassen. Modellen er derfor svært barnesikker. Leveres kun med Duette® tekstil. Opereres ovenifra/ned.

 • Min bredde = 40cm
 • Maks bredde Duette® = 300cm
 • Maks høyde Duette® = 300cm
 • Maks areal = 9m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell AO10 – Fritthengende
Fritthengende modell for rektangulære / kvadratiske vindu. Betjening med snortrekk på høyre eller venstre side. Opereres ovenifra/ned.

Fritthengende modell for rektangulære / kvadratiske vindu. Betjening med snortrekk på høyre eller venstre side. Opereres ovenifra/ned.

 • Min bredde = 40cm
 • Maks bredde plissé = 240cm
 • Maks bredde Duette® = 440cm
 • Maks høyde plissé = 250cm
 • Maks høyde Duette® = 300cm
 • Maks areal = 5m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell AO20 – Fritthengende sveve
Fritthengende svevemodell for rektangulære / kvadratiske vindu. Betjening med snortrekk på høyre og venstre side. Opereres ovenifra/ned, samt nedenifra/opp

Fritthengende svevemodell for rektangulære / kvadratiske vindu. Betjening med snortrekk på høyre og venstre side. Opereres ovenifra/ned, samt nedenifra/opp

 • Min bredde = 40cm
 • Maks bredde plissé = 240cm
 • Maks bredde Duette® = 440cm
 • Maks høyde plissé = 250cm
 • Maks høyde Duette® = 300cm
 • Maks areal = 5m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell BB20 – Oppspent sveve
Oppspent sveve modell for rektangulære / kvadratiske vindu. Betjening med håndtak. Opereres ovenifra/ned, samt nedenifra/opp.

Oppspent sveve modell for rektangulære / kvadratiske vindu. Betjening med håndtak. Opereres ovenifra/ned, samt nedenifra/opp.

 • Min bredde = 15cm
 • Maks bredde plissé = 120cm
 • Maks bredde Duette® = 110cm
 • Maks høyde plissé = 250cm
 • Maks høyde Duette® = 250cm
 • Maks areal = 3,5m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg


Alle modeller:

Modell AE10 – Motorisert
Fritthengende modell med mulighet for motorisering. Denne modellen kan brukes med vanlig brytermotor eller motor med fjernkontroll. Opereres ovenifra/ned.

Fritthengende modell med mulighet for motorisering. Denne modellen kan brukes med vanlig brytermotor eller motor med fjernkontroll. Opereres ovenifra/ned.

 • Min bredde = 40cm
 • Maks bredde plissé = 230cm
 • Maks bredde Duette® = 230cm
 • Maks høyde plissé = 250cm
 • Maks høyde Duette® = 300cm

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell AK10 – Fritthengende
Fritthengende modell for store vinduer. AK10 kan produseres helt opptil 12m². Betjening med kjedetrekk på høyre eller venstre side. Opereres ovenifra/ned.

Fritthengende modell for store vinduer. AK10 kan produseres helt opptil 12m². Betjening med kjedetrekk på høyre eller venstre side. Opereres ovenifra/ned.

 • Min bredde = 40cm
 • Maks bredde plissé = 230cm
 • Maks bredde Duette® = 440cm
 • Maks høyde plissé = 250cm
 • Maks høyde Duette® = 300cm
 • Maks areal = 12m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell AO10 – Fritthengende
Fritthengende modell med snortrekk som kan plasseres på høyre eller venstre side. Leveres med hektekrok til snoren for barnesikkerhet. Opereres ovenifra/ned.

Fritthengende modell med snortrekk som kan plasseres på høyre eller venstre side. Leveres med hektekrok til snoren for barnesikkerhet. Opereres ovenifra/ned.

 • Min bredde = 40cm
 • Maks bredde plissé = 240cm
 • Maks bredde Duette® = 440cm
 • Maks høyde plissé = 250cm
 • Maks høyde Duette® = 300cm
 • Maks areal = 5m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell AO20 – Fritthengende sveve
Fritthengende modell med svevefunksjon. Bestem med presisjon hvilken del av vinduet du ønsker dekket. Opereres med snor på hver side. Leveres med hektekrok til snorene for barnesikkerhet. Opereres ovenifra/ned.

Fritthengende modell med svevefunksjon. Bestem med presisjon hvilken del av vinduet du ønsker dekket. Opereres med snor på hver side. Leveres med hektekrok til snorene for barnesikkerhet. Opereres ovenifra/ned.

 • Min bredde = 40cm
 • Maks bredde plissé = 240cm
 • Maks bredde Duette® = 440cm
 • Maks høyde plissé = 250cm
 • Maks høyde Duette® = 300cm
 • Maks areal = 5m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell AO30 – Fritthengende dobbel
Fritthengende modell med mulighet for 2 tekstiler. Passer bra for soverom med en lystett tekstil og en tekstil som dekker innsyn på dagen. Snortrekk på på hver side. Leveres med hektekrok til snoren for barnesikkerhet. Opereres ovenifra/ned.

Fritthengende modell med mulighet for 2 tekstiler. Passer bra for soverom med en lystett tekstil og en tekstil som dekker innsyn på dagen. Snortrekk på på hver side. Leveres med hektekrok til snoren for barnesikkerhet. Opereres ovenifra/ned.

 • Min bredde = 40cm
 • Maks bredde plissé = 240cm
 • Maks bredde Duette® = 440cm
 • Maks høyde plissé = 250cm
 • Maks høyde Duette® = 300cm
 • Maks areal = 5m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell AO40 – Fritthengende skrå
Fritthengende modell for skråskjærte vinduer. Opereres med snor på laveste side og leveres med hektekrok til snoren for barnesikkerhet. Opereres ovenifra/ned.

Fritthengende modell for skråskjærte vinduer. Opereres med snor på laveste side og leveres med hektekrok til snoren for barnesikkerhet. Opereres ovenifra/ned.

 • Min bredde = 40cm
 • Maks bredde plissé = 210cm
 • Maks bredde Duette® = 210cm
 • Maks høyde plissé = 250cm
 • Maks høyde Duette® = 260cm
 • Maks areal = 5m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell AO70 – Fritthengende skrå
Fritthengende modell for skråskjærte vinduer hvor minste del av vinduet går ned til 0cm. Opereres med snor på høyeste side og leveres med hektekrok til snoren for barnesikkerhet. Opereres ovenifra/ned.

Fritthengende modell for skråskjærte vinduer hvor minste del av vinduet går ned til 0cm. Opereres med snor på høyeste side og leveres med hektekrok til snoren for barnesikkerhet. Opereres ovenifra/ned.

 • Min bredde = 40cm
 • Maks bredde plissé = 210cm
 • Maks bredde Duette® = 210cm
 • Maks høyde plissé = 250cm
 • Maks høyde Duette® = 200cm
 • Maks areal = 5m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell AU10 – SmartCord®
SmartCord® er enkle å betjene ved hjelp av en kort snor som du kan dra for å løfte Duetten. Snoren trekkes inn i toppkassen. Modellen er derfor svært barnesikker. Opereres ovenifra/ned. Leveres kun med Duette® tekstil.

SmartCord® er enkle å betjene ved hjelp av en kort snor som du kan dra for å løfte Duetten. Snoren trekkes inn i toppkassen. Modellen er derfor svært barnesikker. Opereres ovenifra/ned. Leveres kun med Duette® tekstil.

 • Min bredde = 40cm
 • Maks bredde Duette® = 300cm
 • Maks høyde Duette® = 300cm
 • Maks areal = 9m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell AU20 – SmartCord® sveve
SmartCord® er enkle å betjene ved hjelp av en kort snor som du kan dra for å løfte Duetten. Snoren trekkes inn i toppkassen. Modellen er derfor svært barnesikker. Leveres kun med Duette® tekstil. Opereres ovenifra/ned.

SmartCord® er enkle å betjene ved hjelp av en kort snor som du kan dra for å løfte Duetten. Snoren trekkes inn i toppkassen. Modellen er derfor svært barnesikker. Leveres kun med Duette® tekstil. Opereres ovenifra/ned.

 • Min bredde = 40cm
 • Maks bredde Duette® = 300cm
 • Maks høyde Duette® = 300cm
 • Maks areal = 9m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell BB10 – Fastmontert oppspent
Denne modellen er fastmontert i topp og trekkes ned ved hjelp av håndtak. Svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer. Opereres ovenifra/ned.

Denne modellen er fastmontert i topp og trekkes ned ved hjelp av håndtak. Svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer. Opereres ovenifra/ned.

 • Min bredde = 15cm
 • Maks bredde plissé = 140cm
 • Maks bredde Duette® = 130cm
 • Maks høyde plissé = 250cm
 • Maks høyde Duette® = 250cm
 • Maks areal = 3,5m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell BB15 – Fastmontert oppspent
Denne modellen er fastmontert i bunn og trekkes opp ved hjelp av håndtak. Svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer. Opereres nedenifra/opp.

Denne modellen er fastmontert i bunn og trekkes opp ved hjelp av håndtak. Svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer. Opereres nedenifra/opp.

 • Min bredde = 15cm
 • Maks bredde plissé = 140cm
 • Maks bredde Duette® = 130cm
 • Maks høyde plissé = 250cm
 • Maks høyde Duette® = 250cm
 • Maks areal = 3,5m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell BB20 – Oppspent sveve
Oppspent svevemodell med håndtak for betjening. Bestem med presisjon hvilken del av vinduet som skal dekkes. Svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer. Opereres ovenifra/ned samt nedenifra/opp. Leveres med ekstra fastmontert list oppe for å kompensere for den smale bredden den kan produseres.

Oppspent svevemodell med håndtak for betjening. Bestem med presisjon hvilken del av vinduet som skal dekkes. Svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer. Opereres ovenifra/ned samt nedenifra/opp. Leveres med ekstra fastmontert list oppe for å kompensere for den smale bredden den kan produseres.

 • Min bredde = 15cm
 • Maks bredde plissé = 120cm
 • Maks bredde Duette® = 110cm
 • Maks høyde plissé = 250cm
 • Maks høyde Duette® = 250cm
 • Maks areal = 3,5m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell BB20T – Fastmontert sveve
Oppspent svevemodell med håndtak for betjening. Bestem med presisjon hvilken del av vinduet som skal dekkes. Svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer. Opereres ovenifra/ned samt nedenifra/opp. Leveres med ekstra fastmontert list oppe og nede for å kompensere for den smale bredden den kan produseres.

Oppspent svevemodell med håndtak for betjening. Bestem med presisjon hvilken del av vinduet som skal dekkes. Svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer. Opereres ovenifra/ned samt nedenifra/opp. Leveres med ekstra fastmontert list oppe og nede for å kompensere for den smale bredden den kan produseres.

 • Min bredde = 15cm
 • Maks bredde plissé = 120cm
 • Maks bredde Duette® = 110cm
 • Maks høyde plissé = 250cm
 • Maks høyde Duette® = 250cm
 • Maks areal = 3,5m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell BB24 – Oppspent sveve
Oppspent svevemodell med håndtak for betjening. Bestem med presisjon hvilken del av vinduet som skal dekkes. Svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer. Opereres ovenifra/ned samt nedenifra/opp. Desidert den mest brukte modellen.

Oppspent svevemodell med håndtak for betjening. Bestem med presisjon hvilken del av vinduet som skal dekkes. Svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer. Opereres ovenifra/ned samt nedenifra/opp. Desidert den mest brukte modellen.

 • Min bredde = 27cm
 • Maks bredde plissé = 128cm
 • Maks bredde Duette® = 128cm
 • Maks høyde plissé = 230cm
 • Maks høyde Duette® = 230cm
 • Maks areal = 3,5m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell BB24-A2 – Oppspent sveve
Oppspent svevemodell med håndtak for betjening. Bestem med presisjon hvilken del av vinduet som skal dekkes. Svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer. Opereres ovenifra/ned samt nedenifra/opp. Denne modellen kan limes rett på vinduet uten å skru fast.

Oppspent svevemodell med håndtak for betjening. Bestem med presisjon hvilken del av vinduet som skal dekkes. Svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer. Opereres ovenifra/ned samt nedenifra/opp. Denne modellen kan limes rett på vinduet uten å skru fast.

 • Min bredde = 27cm
 • Maks bredde plissé = 128cm
 • Maks bredde Duette® = 128cm
 • Maks høyde plissé = 230cm
 • Maks høyde Duette® = 230cm
 • Maks areal = 3,5m²
Modell BB24XL – Oppspent sveve
Plissé- og DUETTE® modellen BB24XL har svevefunksjon og kan produseres opptil 150cm i bredden med plissétekstil og 140cm i bredden med DUETTE® tekstil.

Oppspent svevemodell med håndtak for betjening. Bestem med presisjon hvilken del av vinduet som skal dekkes. Svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer. Opereres ovenifra/ned samt nedenifra/opp. Modellen kan lages bredere enn BB24.

 • Min bredde = 110cm
 • Maks bredde plissé = 150cm
 • Maks bredde Duette® = 140cm
 • Maks høyde plissé = 230cm
 • Maks høyde Duette® = 230cm
 • Maks areal = 3m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell BB30 – Fastmontert dobbel
Oppspent dobbelmodell med håndtak for betjening. På denne modellen setter man 2 forskjellige tekstiler. Passer bra for eksempel på soverom da 1 tekstil kan være lystett og det andre tekstilet kan hindre innsyn. Svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer. Opereres ovenifra/ned.

Oppspent dobbelmodell med håndtak for betjening. På denne modellen setter man 2 forskjellige tekstiler. Passer bra for eksempel på soverom da 1 tekstil kan være lystett og det andre tekstilet kan hindre innsyn. Svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer. Opereres ovenifra/ned.

 • Min bredde = 15cm
 • Maks bredde plissé = 140cm
 • Maks bredde Duette® = 130cm
 • Maks høyde plissé = 250cm
 • Maks høyde Duette® = 250cm
 • Maks areal = 3,5m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell BB40 – Oppspent skråskjært
Oppspent skråmodell med håndtak for betjening. Denne brukes på skråskjærte vinduer hvor du ikke trenger betjeningssnorer. Svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer.

Oppspent skråmodell med håndtak for betjening. Denne brukes på skråskjærte vinduer hvor du ikke trenger betjeningssnorer. Svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer.

 • Min bredde = 0/15cm
 • Maks bredde plissé = 120cm
 • Maks bredde Duette® = 120cm
 • Maks høyde plissé = 230cm
 • Maks høyde Duette® = 230cm
 • Maks areal = 2,6m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell BB80 – Oppspent skråskjært
Oppspent skråmodell med håndtak for betjening. Denne brukes på skråskjærte vinduer hvor du ikke trenger betjeningssnorer. Svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer.

Oppspent skråmodell med håndtak for betjening. Denne brukes på skråskjærte vinduer hvor du ikke trenger betjeningssnorer. Svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer.

 • Min bredde = 11,6/40cm
 • Maks bredde plissé = 100cm
 • Maks bredde Duette® = 100cm
 • Maks høyde plissé = 260cm
 • Maks høyde Duette® = 260cm
 • Maks areal = 2,6m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell BB81 – Oppspent skråskjært
Oppspent skråmodell med håndtak for betjening. Denne brukes på skråskjærte vinduer hvor du ikke trenger betjeningssnorer. Svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer.

Oppspent skråmodell med håndtak for betjening. Denne brukes på skråskjærte vinduer hvor du ikke trenger betjeningssnorer. Svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer.

 • Min bredde = 11,6/50cm
 • Maks bredde plissé = 150cm
 • Maks bredde Duette® = 150cm
 • Maks høyde plissé = 220cm
 • Maks høyde Duette® = 220cm
 • Maks areal = 3,3m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell BB85 – Oppspent skråskjært
Oppspent skråmodell med håndtak for betjening. Denne brukes på skråskjærte vinduer hvor du ikke trenger betjeningssnorer. Svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer.

Oppspent skråmodell med håndtak for betjening. Denne brukes på skråskjærte vinduer hvor du ikke trenger betjeningssnorer. Svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer.

 • Min bredde = 11,6/50cm
 • Maks bredde plissé = 150cm
 • Maks bredde Duette® = 150cm
 • Maks høyde plissé = 220cm
 • Maks høyde Duette® = 220cm
 • Maks areal = 3,3m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell BO10 – Fastmontert
Fastmontert modell som betjenes med snortrekk. Opereres ovenifra/ned. Passer fint til soverom hvor man lufter. Leveres med snor på høyre eller venstre side og hektekrok til snoren for barnesikkerhet.

Fastmontert modell som betjenes med snortrekk. Opereres ovenifra/ned. Passer fint til soverom hvor man lufter. Leveres med snor på høyre eller venstre side og hektekrok til snoren for barnesikkerhet.

 • Min bredde = 40cm
 • Maks bredde plissé = 230cm
 • Maks bredde Duette® = 440cm
 • Maks høyde plissé = 250cm
 • Maks høyde Duette® = 300cm
 • Maks areal = 5m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell BO20 – Fastmontert sveve
Fastmontert modell som betjenes med snortrekk. Opereres ovenifra/ned samt nedenifra/opp. Passer fint til soverom hvor man lufter. Leveres med snor på høyre og venstre side samt hektekrok til snoren for barnesikkerhet.

Fastmontert modell som betjenes med snortrekk. Opereres ovenifra/ned samt nedenifra/opp. Passer fint til soverom hvor man lufter. Leveres med snor på høyre og venstre side samt hektekrok til snoren for barnesikkerhet.

 • Min bredde = 40cm
 • Maks bredde plissé = 230cm
 • Maks bredde Duette® = 440cm
 • Maks høyde plissé = 250cm
 • Maks høyde Duette® = 300cm
 • Maks areal = 5m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell BO30 – Fastmontert dobbel
Fastmontert modell som betjenes med snortrekk. Opereres ovenifra/ned. På denne modellen setter man 2 forskjellige tekstiler. Passer bra for eksempel på soverom da 1 tekstil kan være lystett og det andre tekstilet kan hindre innsyn. Leveres med snor på høyre og venstre side og hektekrok til snoren for barnesikkerhet.

Fastmontert modell som betjenes med snortrekk. Opereres ovenifra/ned. På denne modellen setter man 2 forskjellige tekstiler. Passer bra for eksempel på soverom da 1 tekstil kan være lystett og det andre tekstilet kan hindre innsyn. Leveres med snor på høyre og venstre side og hektekrok til snoren for barnesikkerhet.

 • Min bredde = 40cm
 • Maks bredde plissé = 230cm
 • Maks bredde Duette® = 440cm
 • Maks høyde plissé = 250cm
 • Maks høyde Duette® = 300cm
 • Maks areal = 5m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell DB10 – Fastmontert
Fastmontert modell for vinduer som er vinklet inn i rommet. Wire på sidene holder bunnlisten på plass. Opereres med håndtak ovenifra/ned. Modellen er svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer.

Fastmontert modell for vinduer som er vinklet inn i rommet. Wire på sidene holder bunnlisten på plass. Opereres med håndtak ovenifra/ned. Modellen er svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer.

 • Min bredde = 15cm
 • Maks bredde plissé = 140cm
 • Maks bredde Duette® = 130cm
 • Maks høyde plissé = 250cm
 • Maks høyde Duette® = 250cm
 • Maks areal = 2,2m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell DB15 – Fastmontert
Fastmontert modell for vinduer som er vinklet inn i rommet. Wire på sidene holder bunnlisten på plass. Opereres med håndtak nedenifra/opp. Modellen er svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer.

Fastmontert modell for vinduer som er vinklet inn i rommet. Wire på sidene holder bunnlisten på plass. Opereres med håndtak nedenifra/opp. Modellen er svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer.

 • Min bredde = 15cm
 • Maks bredde plissé = 140cm
 • Maks bredde Duette® = 130cm
 • Maks høyde plissé = 250cm
 • Maks høyde Duette® = 250cm
 • Maks areal = 2,2m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell DB20 – Fastmontert sveve
Fastmontert modell med sveve funksjon for vinduer som er vinklet inn i rommet. Wire på sidene holder bunn- og topplist på plass. Opereres med håndtak ovenifra/ned samt nedenifra/opp. Modellen er svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer.

Fastmontert modell med sveve funksjon for vinduer som er vinklet inn i rommet. Wire på sidene holder bunn- og topplist på plass. Opereres med håndtak ovenifra/ned samt nedenifra/opp. Modellen er svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer.

 • Min bredde = 15cm
 • Maks bredde plissé = 140cm
 • Maks bredde Duette® = 130cm
 • Maks høyde plissé = 250cm
 • Maks høyde Duette® = 250cm
 • Maks areal = 2,2m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell DB30 – Fastmontert dobbel
Fastmontert modell for vinduer som er vinklet inn i rommet. 2 forskjellige tekstiler. Wire på sidene holder bunnlisten på plass. Opereres med håndtak nedenifra/opp. Modellen er svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer.

Fastmontert modell for vinduer som er vinklet inn i rommet. 2 forskjellige tekstiler. Wire på sidene holder bunnlisten på plass. Opereres med håndtak nedenifra/opp. Modellen er svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer.

 • Min bredde = 15cm
 • Maks bredde plissé = 140cm
 • Maks bredde Duette® = 130cm
 • Maks høyde plissé = 250cm
 • Maks høyde Duette® = 250cm
 • Maks areal = 2,2m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell PB10 – For takvindu
Fastmontert modell med skrå eller takvindu. Wire holder tekstil og lister på plass. Opereres med håndtak ovenifra/ned. Modellen er svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer.

Fastmontert modell med skrå eller takvindu. Wire holder tekstil og lister på plass. Opereres med håndtak ovenifra/ned. Modellen er svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer.

 • Min bredde = 15cm
 • Maks bredde plissé = 150cm
 • Maks bredde Duette® = 130cm
 • Maks høyde plissé = 450cm
 • Maks høyde Duette® = 400cm

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell PB15 – For takvindu
Fastmontert modell med skrå eller takvindu. Wire holder tekstil og lister på plass. Opereres med håndtak nedenifra/opp. Modellen er svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer.

Fastmontert modell med skrå eller takvindu. Wire holder tekstil og lister på plass. Opereres med håndtak nedenifra/opp. Modellen er svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer.

 • Min bredde = 15cm
 • Maks bredde plissé = 150cm
 • Maks bredde Duette® = 130cm
 • Maks høyde plissé = 450cm
 • Maks høyde Duette® = 400cm

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell PB30 – For takvindu
Oppspent dobbelmodell med håndtak for betjening. På denne modellen setter man 2 forskjellige tekstiler. Passer bra for eksempel på soverom da 1 tekstil kan være lystett og det andre tekstilet kan hindre innsyn. Svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer. Opereres ovenifra/ned.

Oppspent dobbelmodell med håndtak for betjening. På denne modellen setter man 2 forskjellige tekstiler. Passer bra for eksempel på soverom da 1 tekstil kan være lystett og det andre tekstilet kan hindre innsyn. Svært barnesikker da det ikke er noen løse snorer. Opereres ovenifra/ned.

 • Min bredde = 15cm
 • Maks bredde plissé = 140cm
 • Maks bredde Duette® = 130cm
 • Maks høyde plissé = 450cm
 • Maks høyde Duette® = 400cm

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell PB40 – For tak- og skråvindu
Oppspent modell med skrå eller takvindu. Wire holder tekstil og lister på plass. Motoriseres med bryter- eller fjernkontrollmotor. Betjenes ovenifra/ned.

Oppspent modell med skrå eller takvindu. Wire holder tekstil og lister på plass. Motoriseres med bryter- eller fjernkontrollmotor. Betjenes ovenifra/ned.

 • Min bredde = 0/15cm
 • Maks bredde plissé = 100cm
 • Maks bredde Duette® = 100cm
 • Maks høyde plissé = 260cm
 • Maks høyde Duette® = 260cm
 • Maks areal = 2,6m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell PB41 – For mønevindu
Oppspent modell med håndtak for betjening. Modellen brukes på mønevinduer. Opereres nedenfra/opp.

Oppspent modell med håndtak for betjening. Modellen brukes på mønevinduer. Opereres nedenfra/opp.

 • Min bredde = 0/15cm
 • Maks bredde plissé = 150cm
 • Maks bredde Duette® = 150cm
 • Maks høyde plissé = 260cm
 • Maks høyde Duette® = 260cm
 • Maks areal = 3,9m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell PB80 – For tak- og skråvindu
Oppspent modell med skrå eller takvindu. Wire holder tekstil på plass. Betjenes nedenfra/opp.

Oppspent modell med skrå eller takvindu. Wire holder tekstil på plass. Betjenes nedenfra/opp.

 • Min bredde = 11,6/40cm
 • Maks bredde plissé = 100cm
 • Maks bredde Duette® = 100cm
 • Maks høyde plissé = 260cm
 • Maks høyde Duette® = 260cm
 • Maks areal = 2,6m²

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell PE10 – For tak- og skråvindu
Oppspent modell med skrå eller takvindu. Wire holder tekstil og lister på plass. Motoriseres med bryter- eller fjernkontrollmotor. Betjenes ovenifra/ned.

Oppspent modell med skrå eller takvindu. Wire holder tekstil og lister på plass. Motoriseres med bryter- eller fjernkontrollmotor. Betjenes ovenifra/ned.

 • Min bredde = 30cm
 • Maks bredde plissé = 230cm
 • Maks bredde Duette® = 230cm
 • Maks høyde plissé = 450cm
 • Maks høyde Duette® = 400cm

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell PE15 – For tak- og skråvindu
Oppspent modell med skrå eller takvindu. Wire holder tekstil og lister på plass. Motoriseres med bryter- eller fjernkontrollmotor. Betjenes nedenifra/opp.

Oppspent modell med skrå eller takvindu. Wire holder tekstil og lister på plass. Motoriseres med bryter- eller fjernkontrollmotor. Betjenes nedenifra/opp.

 • Min bredde = 30cm
 • Maks bredde plissé = 230cm
 • Maks bredde Duette® = 230cm
 • Maks høyde plissé = 450cm
 • Maks høyde Duette® = 400cm

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell BF50 – Ubevegelig
Fastmontert ubevegelig modell som ikke betjenes.

Fastmontert ubevegelig modell som ikke betjenes.

 • Min bredde = 15cm
 • Maks bredde plissé = 60cm
 • Maks bredde Duette® = 60cm
 • Maks høyde plissé = 60cm
 • Maks høyde Duette® = 60cm

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg

Modell BF51 – Ubevegelig
Fastmontert ubevegelig modell som ikke betjenes.

Fastmontert ubevegelig modell som ikke betjenes.

 • Min bredde = 15cm
 • Maks bredde plissé = 120cm
 • Maks bredde Duette® = 120cm
 • Maks høyde plissé = 60cm
 • Maks høyde Duette® = 60cm

Montering- og brukerveiledning:
Montering i nisje
Montering på vegg