Duette® gardin

Nærbilde av Duette® gardin. Viser Duette® gardinets detaljer

Plisségardin

Nærbilde av plisségardin. Viser plissegardints detaljer

Plisségardin består av en plissert gardinlengde og Duette® består av to plisserte gardinlengder satt sammen. Dette gir tre store estetiske forskjeller og tre praktiske forskjeller.

Estetiske forskjeller mellom plisségardin og Duette®

  • Plisségardinen har hull i tekstilen hvor løftesnorene føres gjennom. Hullene og snorene er synlige. På Duette® føres løftesnorene på innsiden (midten) av cellene. Altså ingen synlige hull eller snorer, man ser eventuelt bare konturene av snorene inne i tekstilen. Det er minimum to løftesnorer på en gardin. Antallet løftesnorer avhenger av bredden og høyden på gardinen, samt valg av tekstil.
  • Plisségardin forandrer karakter fra toppen og nedover. Grunnet tyngdekraften vil den strekkes mer ut i toppen (mindre folder) og etter hvert som man beveger seg nedover tekstilen vil foldene bli mer og mer dominerende. Duette® med sin doble tekstil har et mer homogent uttrykk da duken i bakkant holder igjen duken i forkant. Den har tilnærmet samme struktur fra topp til bunn. Det finnes imidlertid et unntak—se under.
  • Plisségardin har dypere folder sammenlignet med Duette®. På de mest populære tekstilene vil foldene på en plisségardin være 20mm og på Duette® 10mm.

Praktiske forskjeller

  • Duette® isolerer bedre sammenlignet med plissé.
  • Duette® bidrar til bedre akustikk i rommet sammenlignet med plissé.
  • På smale monteringsdybder (under 20mm) vil plisseringen komme utenfor rammen man fester gardinen. Mange velger derfor Duette® i slike tilfeller.

Prismessige forskjeller

Plisségardiner leveres i prisgruppe 1-6, hvorav prisgruppe 1 er rimeligst. Duette® ligger i prisgruppe 2-7. For eksempel er prisgruppe 4 samme pris uavhengig om du velger plissé– eller Duette® gardin.
Pris og kvalitet har ingen sammenheng. Enklest kan man si at det er strukturen man betaler for. Det som kjennetegner de lave prisgruppene er tynnere tekstiler og liten struktur, noe som gir en lavere produksjonskostnad. Derimot er kvalitetene og egenskapene som ivaretar det estetiske utrykket og den lange levetid beholdt.

Andre forskjeller

  • Plissé leveres i 20 og 32mm dybder. Duette® leveres i 25 og 32mm dybder.
  • Duette® kan produseres på bredder inntil 360 cm og høyder inntil 350 cm avhengig av modellvalg. Plisségardiner har en breddebegrensning på cirka 220cm avhengig av tekstilvalg og modellvalg.
  • Duette® kan leveres med 100 % lystette tekstiler, mens plisségardin kan leveres i mørkleggende tekstiler. Hullene i tekstilen gjør at plissé aldri kan bli lystett.

Plissé- og Duette® gardiner leveres på mange av de samme modellene, det er kun en tekstil forskjell.