|Produktet||Kolleksjonen||Kvalitet||Duette® vs. Plissé||Modeller||Gallerier||Spørsmål & svar||Prøverommet||Nettbutikk|

Plisségardin

Nærbilde av plisségardin. Viser plissegardints detaljer

Duette® gardin

Nærbilde av Duette® gardin. Viser Duette® gardinets detaljer

Plisségardin består av en plissert gardinlengde og Duette® består av to plisserte gardinlengder satt sammen. Dette gir tre store estetiske forskjeller og to praktiske forskjeller.

Estetiske forskjeller mellom plisségardin og Duette®

Plisségardinen har hull i tekstilen hvor løftesnorene føres gjennom. Hullene og snorene er synlige. På Duette® føres løftesnorene på innsiden (midten) av cellene. Altså ingen synlige hull eller snorer, man ser eventuelt bare konturene av snorene inne i tekstilen. Det er minimum to løftesnorer på en gardin. Antallet løftesnorer avhenger av bredden og høyden på gardinen, samt valg av tekstil.
Plisségardin forandrer karakter fra toppen og nedover. På grunn av tyngdekraften vil den strekkes mer ut i toppen (mindre folder) og etter hvert som man beveger seg nedover vil foldene bli mer og mer dominerende. Duette® med sin doble tekstil har et mer homogent uttrykk da duken i bakkant holder igjen duken i forkant. Den har tilnærmet samme struktur fra topp til bunn.
Plisségardin har dypere folder sammenlignet med Duette®. På de mest populære tekstilene vil foldene på en plisségardin være 20mm og på Duette® 10mm.

Praktiske forskjeller

Duette® isolerer bedre sammenlignet med plissé.
På smale monteringsdybder (under 20mm) vil plisseringen komme utenfor rammen man fester gardinen. Mange velger derfor Duette® i slike tilfeller.

Prismessige forskjeller

Plisségardiner leveres i prisgruppe 1-6, hvorav prisgruppe 1 er rimeligst. Duette® ligger i prisgruppe 4 og 5. Pris og kvalitet har liten sammenheng. Enklest kan man si at det er strukturen man betaler for. Det som kjennetegner de lave prisgruppene er liten struktur i tekstilene.

Andre forskjeller

Plissé leveres i 20 og 32mm dybder. Duette® leveres i 25, 32 og 64mm.
Duette® kan produseres på bredder inntil 300 cm og høyder inntil 350 cm. Passer perfekt til store vindusflater. Plisségardiner har en breddebegrensning på cirka 220cm avhengig av tekstilvalg.
Duette® kan leveres med 100 % lystette tekstiler, mens plisségardin kan leveres i mørkleggende tekstiler. Hullene i tekstilen gjør at plisse aldri kan bli lystett.

Plisségardin og Duette® leveres på mange av de samme modellene, det er kun en tekstil forskjell.