Introduksjon til plissé- og Duette® gardiner (doble plisségardiner)

Foretrekker du video i stedet for lesing har du muligheten her.

Videoen til venstre omhandler det samme som denne artikkelen.

Duette® gardiner med kombinerte farger i samme rom.
Plissé– og Duette® gardiner er enkle, fleksible og funksjonelle gardiner. Dynamisk og moderne design kombinert med høy brukervennlighet.

Plissé– og Duette® gardiner er egentlig to forskjellige produkter, og hovedforskjellen ligger i selve tekstilet.

Duette® gardin

Nærbilde av plisségardin. Viser plissegardints detaljer

Plisségardin

Nærbilde av Duette® gardin. Viser Duette® gardinets detaljer

Plisségardin består av en plissert gardinlengde og Duette® består av to plisserte gardinlengder satt sammen. Dette gir tre store estetiske forskjeller og to praktiske forskjeller.

Viser forskjellen mellom plisségardin tekstil og Duette® gardin tekstil.

De estetiske forskjellene mellom plissé- og Duette® gardiner:

 • Venstre bilde viser plisségardin. Denne har hull i tekstilen hvor løftesnorene føres gjennom. Hullene og snorene er synlige. Bilde til høyre viser Duette®. Her føres løftesnorene på innsiden, det vil si i midten av cellene. Altså ingen synlige hull eller snorer, man ser eventuelt bare konturene av snorene inne i tekstilen. Det er minimum to løftesnorer på en gardin. Antallet løftesnorer avhenger av bredden og høyden på gardinen, samt valg av tekstil.
 • Den andre estetiske forskjellen er at plisségardiner forandrer karakter fra toppen og nedover. På grunn av tyngdekraften vil foldene strekkes mer ut i toppen og etter hvert som man beveger seg nedover vil foldene bli mer og mer dominerende. Duette® med sin doble tekstil har et mer homogent uttrykk da duken i bakkant holder igjen duken i forkant. Den har tilnærmet samme struktur fra topp til bunn.
 • Siste estetiske forskjellen er at plisségardiner har dypere folder sammenlignet med Duette®. På de mest populære tekstilene vil foldene på en plisségardin være 20mm og på Duette® 10mm.
Viser bilder av isolasjon-, energibesparelse og akustikk fordeler med Duette® gardin.

Praktiske forskjeller mellom produktene

Duette® isolerer bedre sammenlignet med plissé. Dette grunnet luftlommene i tekstilet.
På sommeren vil Duette® bidra til et bedre inneklima ved at den hindrer mer av varmen i å komme inn i rommet sammenlignet med plissé, og motsatt på vinteren—hindrer varmetap.

Duette® er derfor mer energibesparende sammenlignet med plisségardiner.

Luftlommene bidrar også til bedre akustikk.

Siste praktiske forskjell mellom plissé– og Duette® gardiner er på monteringsdybder. På smale monteringsdybder (under 20mm) vil plisseringen komme utenfor rammen man fester gardinen. Mange velger derfor Duette® i slike tilfeller.

I tillegg til estetiske og praktiske forskjeller er det også prismessige forskjeller
Plisségardiner leveres i prisgruppe 1-6, hvorav prisgruppe 1 er rimeligst. Duette® ligger i prisgruppe 4, 5 og 7. Pris og kvalitet har liten sammenheng. Enklest kan man si at det er strukturen man betaler for. Det som kjennetegner de lave prisgruppene er liten struktur i tekstilene.

Andre forskjeller

 • Plissé leveres i 20 og 32mm dybder. Duette® leveres i 25 og 32mm.
 • Duette® kan produseres på bredder inntil 300 cm og høyder inntil 350 cm. Passer perfekt til store vindusflater. Plisségardiner har en breddebegrensning på cirka 220cm avhengig av tekstilvalg.
 • Duette® kan leveres med 100 % lystette tekstiler, mens plisségardiner kan leveres i mørkleggende tekstiler. Hullene i tekstilen gjør at plissé aldri kan bli lystett.
Plissé- og Duette® gardiner leveres på mange av de samme modellene, det er altså kun en forskjell på tekstilene.
Både plissé- og Duette® gardiner er veldig allsidige gardiner. Dette fordi det er mange valgmuligheter som gjør at du får akkurat den funksjonen og utrykket du søker.

Plissé- og Duette® gardiner kan leveres i mange forskjellige tekstiler. Vi deler opp tekstilene i tre kategorier:

Viser bilder av forskjellige transparenthetsgrader i tekstilene
Transparente tekstiler velges hvis man ønsker å bevare et visst utsyn, men dempe belysningen.
Opaque tekstiler, som direkte oversatt betyr ugjennomsiktig, altså innsynstette. Disse velges hvis man ønsker å skjerme seg for blant annet innsyn.
Mørkleggende og lystette tekstiler. Disse velges hvis hovedformålet er å mørklegge rommet.

I tillegg til en allsidig kolleksjon av tekstiler er det mange ulike modeller man kan velge mellom.  

Viser alle modeller av plissé- og Duette® gardiner.

Det finnes modeller for skråvindu, takvindu, og for rektangulære eller kvadratiske vindu. Alt i alt er det nærmere 100 forskjellige modeller man kan velge blant.

Modellen under kalles BB24, og er den mest populære. BB24 betjenes med håndtak og kan opereres både ovenfra og ned, samt nedenfra og opp. Alle plissé– og Duette® gardintekstiler kan leveres på denne modellen.

Det finnes mange andre alternativer. Noen modeller opereres ovenfra og ned, og andre nedenfra og opp. Våre kunder velger modell utfra funksjonen de ønsker og hvordan modellen betjenes. Betjeningsmuligheter er enten med håndtak, snor eller ulike motoralternativer. 

De ulike modellene har produksjonsbegrensninger, slik at bredde og høyde på vindu eller dør kan avgjøre hva man har mulighet til å velge.  

Blanding av forskjellige farger i samme rom.
Hvis du ønsker å sjekke ut dine muligheter, så kan du enkelt legge inn bredde og høydemål i vår nettbutikk, så vil du automatisk få opp de modellene du har mulighet til å velge. Alternativt kan du kontakte din nærmeste avdeling, enten på epost eller per telefon. Ved en eventuell befaring går vi gjennom de modellene man har mulighet til å velge.

Videoen til venstre viser hvordan man går frem i nettbutikken for å få frem de ulike valgmulighetene man har på et gitt mål.

Alle disse mulighetene er det som gjør at plissé– og Duette® gardiner oppleves som allsidige gardiner blant våre kunder.

En annen ting vi ønsker å adressere er pris og kvalitet. Hvilke kvaliteter burde en plissé– og Duette® gardin inneha? Og hvorfor er det stor prisforskjell mellom tekstilene? Hva gjør en tekstil bra?
Det som utgjør en prisforskjell er blant annet:  

 • Struktur i tekstilet. I vår kolleksjon er det syv forskjellige prisgrupper. Rimelige varianter har ofte lite eller ingen struktur. Det betyr ikke at kvaliteten er dårligere, men lite struktur gir lavere produksjonskostnader.
 • Egenskaper i tekstilet påvirker produksjonskostnadene. Med egenskaper mener vi lysekthet, antistatiske egenskaper og at tekstilen er vaskbar. Disse egenskapene vil avgjøre produktets levetid og estetiske utrykk.
Med Lysekthet mener vi evnen et fargestoff har til å bevare sin farge når det utsettes for lys, altså hvor resistent tekstilen er mot falming. Lysekthet måles på en skala som går fra karakter 1 til 8, hvor 8 er best. Lysektheten på disse tekstilene burde være på minimum karakter 6. Mange tror at hvis de velger hvit er ikke falming et tema, men det er det i høyeste grad. En hvit tekstil gulner raskt hvis lysektheten er dårlig, så bra lysekthet er viktig uansett fargevalg.
Antistatiske egenskaper er viktig fordi disse tekstilene består hovedsakelig av polyester. Polyester er et statisk materiale, så med mindre man bearbeider tekstilet gjennom en prosess for å gi det antistatiske egenskaper, vil tekstilet fungere som en støvsuger mot støv – noe som både ser sjenerende ut og skaper et dårlig innemiljø.
Vaskbare. De fleste av disse tekstilene er vaskbare, noe som også er viktig. Det vil legge seg miljøelementer på tekstilen og derfor er det en stor fordel at disse kan vaskes – det gir økt levetid.
 • Tykkelsen på tekstilet utgjør også en forskjell på pris. De rimelige består ofte av tynnere tekstiler. Dette påvirker det estetiske utrykket. Et tykkere plissé tekstil vil bli mindre «strekt» i foldene sammenlignet med en tynn tekstil, som vist på bildet under.

Sist, men ikke minst påvirkes prisen av kvaliteten på profiler, betjeningssystemer og snorsystem. Til eksempel kan man underdimensjonere profilene, altså bruke mindre aluminium, med dette vil resultere i at profilene vil få en svai, som medfører at det estetiske utrykket ikke ivaretas. En slik svai er spesielt synlig på for eksempel modell BB24, som vist under. Dårligere kvalitet på snorgjennomføringer vil slite snorene, plastdeler som ikke er UV-bestandige vil miste fargen eller gulne, snorer av dårlig kvalitet vil slites raskere. Dette er eksempler på hvordan man får ned produksjonskostnadene, men som har en uheldig innvirkning på levetid og estetisk utførelse.
Viktig er det at alle komponenter er designet og produsert for like lang levetid. Det hjelper lite med god kvalitet på tekstilen hvis betjeningssystemet er av dårlig kvalitet. Ofte vil en reparasjon koste mer sammenlignet med en ny gardin, hvis det i det hele tatt er mulig med reparasjon. Over tid vil vi påstå at en plissé– og Duette® gardin av god kvalitet er rimeligere. I tillegg er det estetiske utrykket ivaretatt. Det er også svært lite miljøvennlig å bytte ut disse gardinene regelmessig.

Miljø og bærekraft

Cirka 95 % av alle våre tekstiler til plissé– og Duette® gardiner er sertifisert med OEKO STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Dette er en av verdens mest kjente sertifiseringer innen tekstil bransjen, og den beste i Europa i forhold til miljø.
Med STANDARD 100-merket er man sikker på at produktet ikke inneholder noen form for skadelige stoffer for mennesker.

I tillegg er cirka 150 av våre tekstiler Cradle to Cradle Certified™. Dette er selve gullmedaljen innen sertifisering på bærekraft, og den beste og mest krevende sertifiseringen i verden. Veldig få produkter har denne sertifiseringen. For at produktet skal kunne utmerke seg med denne sertifiseringen testes ikke bare produktene, men også alle prosesser i forbindelse med produksjonen og sosiale forhold.
Produksjon av tekstiler og komponenter foregår hovedsakelig i Nederland, og videre ferdigstilles produktene på norsk fabrikk.
Barnesikre plisségardiner.

Klassifisering av modeller

Siste viktige punkt som vi ønsker å belyse er klassifisering av modellene. Alle de ulike modellene er klassifisert i to grupper:

 • Man har barnesikre modeller. Dette er modeller som betjenes med håndtak, «korte» snorer eller motor. Disse er klassifisert som barnesikre og utgjør liten fare for barn eller dyr.
 • Den andre gruppen er modeller som ikke er klassifisert som barnesikre, men som barnesikres. Disse modellene betjenes med «lange» snorer. Ved valg av disse modellene tilpasser vi lengden på snoren i forhold til høyden fra gulvet og opp til produktet. I tillegg leveres de med barnesikringer, som brukes for å tvinne opp snoren.

Eksempel:


Barnesikker modell BB24(ingen løse snorer)

Ikke klassifisert som barnesikker modell AO20, men barnesikres (de sorte prikkene viser barnesikringene)
Vår erfaring er at de fleste velger barnesikre modeller. Dette fordi de enten har små barn, dyr eller av estetiske grunner ønsker snorløse modeller. Det finnes et stort utvalg av begge kategorier.
Oppsummert så leverer vi måltilpassede plissé– og Duette gardiner på millimeteren. Det er cirka 600 forskjellige tekstiler, og nærmere 100 forskjellige modeller å velge blant. Mesteparten av våre plisse- og Duette gardiner produseres i Norge. Innsatsvarene til produksjon kommer hovedsakelig fra Nederland. Dette på grunn av at Norge mangler denne typen industri, som for eksempel tekstilproduksjon. For de som ønsker en mer detaljert informasjon om produktet anbefaler vi å lese mer på vår hjemmeside.

Perfekt resultat!

Avgjørende for resultatet er at personen som eventuelt skal anbefale, måle opp og montere plissé– eller Duette® gardinen har erfaring fra alle disse områdene. Man kan produsere en gardin av de beste kvaliteter, men det betyr lite hvis fargene, målene og monteringen ikke harmoniserer. Dette er et samspill hvor alle detaljer er helt avgjørende for resultatet.

Våre montører er også de som utfører befaringen, noe som er unikt i bransjen. De har mange års erfaring med estetiske og praktiske løsninger både for hjem og kontor. Den store fordelen er at montøren har sett de ulike modellene og fargene montert tidligere. Denne erfaringen gjør at de har kunnskapen til å veilede deg frem til beste løsning, både estetisk og praktisk.

Vi kan garantere at du vil møte en meget kunnskapsrik og entusiastisk person med interesse for eget fag. Bruk vår ekspertise og få personlig rådgivning av fagmann med erfaring innen både montering og estetikk.