Introduksjon til plissé- og Duette® gardiner (doble plisségardiner)

Foretrekker du video i stedet for lesing har du muligheten her.

Videoen til venstre omhandler det samme som denne artikkelen.

Duette® gardiner med kombinerte farger i samme rom.
Plissé– og Duette® gardiner er enkle, fleksible og funksjonelle gardiner. Dynamisk og moderne design kombinert med høy brukervennlighet.

Plissé– og Duette® gardiner er egentlig to forskjellige produkter, og hovedforskjellen ligger i selve tekstilet.

Duette® gardin

Nærbilde av plisségardin. Viser plissegardints detaljer

Plisségardin

Nærbilde av Duette® gardin. Viser Duette® gardinets detaljer

Plisségardin består av en plissert gardinlengde og Duette® består av to plisserte gardinlengder satt sammen. Dette gir tre store estetiske forskjeller og to praktiske forskjeller.

Viser forskjellen mellom plisségardin tekstil og Duette® gardin tekstil.

De estetiske forskjellene mellom plissé- og Duette® gardiner:

 • Venstre bilde viser plisségardin. Denne har hull i tekstilen hvor løftesnorene føres gjennom. Hullene og snorene er synlige. Bilde til høyre viser Duette®. Her føres løftesnorene på innsiden, det vil si i midten av cellene. Altså ingen synlige hull eller snorer, man ser eventuelt bare konturene av snorene inne i tekstilen. Det er minimum to løftesnorer på en gardin. Antallet løftesnorer avhenger av bredden og høyden på gardinen, samt valg av tekstil.
 • Den andre estetiske forskjellen er at plisségardiner forandrer karakter fra toppen og nedover. På grunn av tyngdekraften vil foldene strekkes mer ut i toppen og etter hvert som man beveger seg nedover vil foldene bli mer og mer dominerende. Duette® med sin doble tekstil har et mer homogent uttrykk da duken i bakkant holder igjen duken i forkant. Den har tilnærmet samme struktur fra topp til bunn.
 • Siste estetiske forskjellen er at plisségardiner har dypere folder sammenlignet med Duette®. På de mest populære tekstilene vil foldene på en plisségardin være 20mm og på Duette® 10mm.
Viser bilder av isolasjon-, energibesparelse og akustikk fordeler med Duette® gardin.

Praktiske forskjeller mellom produktene

Duette® isolerer bedre sammenlignet med plissé. Dette grunnet luftlommene i tekstilet.
På sommeren vil Duette® bidra til et bedre inneklima ved at den hindrer mer av varmen i å komme inn i rommet sammenlignet med plissé, og motsatt på vinteren—hindrer varmetap.

Duette® er derfor mer energibesparende sammenlignet med plisségardiner.

Luftlommene bidrar også til bedre akustikk.

Siste praktiske forskjell mellom plissé– og Duette® gardiner er på monteringsdybder. På smale monteringsdybder (under 20mm) vil plisseringen komme utenfor rammen man fester gardinen. Mange velger derfor Duette® i slike tilfeller.

I tillegg til estetiske og praktiske forskjeller er det også prismessige forskjeller
Plisségardiner leveres i prisgruppe 1-6, hvorav prisgruppe 1 er rimeligst. Duette® ligger i prisgruppe 4, 5 og 7. Pris og kvalitet har liten sammenheng. Enklest kan man si at det er strukturen man betaler for. Det som kjennetegner de lave prisgruppene er liten struktur i tekstilene.

Andre forskjeller

 • Plissé leveres i 20 og 32mm dybder. Duette® leveres i 25 og 32mm.
 • Duette® kan produseres på bredder inntil 300 cm og høyder inntil 350 cm. Passer perfekt til store vindusflater. Plisségardiner har en breddebegrensning på cirka 220cm avhengig av tekstilvalg.
 • Duette® kan leveres med 100 % lystette tekstiler, mens plisségardiner kan leveres i mørkleggende tekstiler. Hullene i tekstilen gjør at plissé aldri kan bli lystett.
Plissé- og Duette® gardiner leveres på mange av de samme modellene, det er altså kun en forskjell på tekstilene.
Både plissé- og Duette® gardiner er veldig allsidige gardiner. Dette fordi det er mange valgmuligheter som gjør at du får akkurat den funksjonen og utrykket du søker.

Plissé- og Duette® gardiner kan leveres i mange forskjellige tekstiler. Vi deler opp tekstilene i tre kategorier:

Viser bilder av forskjellige transparenthetsgrader i tekstilene
Transparente tekstiler velges hvis man ønsker å bevare et visst utsyn, men dempe belysningen.
Opaque tekstiler, som direkte oversatt betyr ugjennomsiktig, altså innsynstette. Disse velges hvis man ønsker å skjerme seg for blant annet innsyn.
Mørkleggende og lystette tekstiler. Disse velges hvis hovedformålet er å mørklegge rommet.

I tillegg til en allsidig kolleksjon av tekstiler er det mange ulike modeller man kan velge mellom.  

Viser alle modeller av plissé- og Duette® gardiner.

Det finnes modeller for skråvindu, takvindu, og for rektangulære eller kvadratiske vindu. Alt i alt er det nærmere 100 forskjellige modeller man kan velge blant.

Modellen under kalles BB24, og er den mest populære. BB24 betjenes med håndtak og kan opereres både ovenfra og ned, samt nedenfra og opp. Alle plissé– og Duette® gardintekstiler kan leveres på denne modellen.

Det finnes mange andre alternativer. Noen modeller opereres ovenfra og ned, og andre nedenfra og opp. Våre kunder velger modell utfra funksjonen de ønsker og hvordan modellen betjenes. Betjeningsmuligheter er enten med håndtak, snor eller ulike motoralternativer. 

De ulike modellene har produksjonsbegrensninger, slik at bredde og høyde på vindu eller dør kan avgjøre hva man har mulighet til å velge.  

Blanding av forskjellige farger i samme rom.
Hvis du ønsker å sjekke ut dine muligheter, så kan du enkelt legge inn bredde og høydemål i vår nettbutikk, så vil du automatisk få opp de modellene du har mulighet til å velge. Alternativt kan du kontakte din nærmeste avdeling, enten på epost eller per telefon. Ved en eventuell befaring går vi gjennom de modellene man har mulighet til å velge.

Videoen til venstre viser hvordan man går frem i nettbutikken for å få frem de ulike valgmulighetene man har på et gitt mål.

Alle disse mulighetene er det som gjør at plissé– og Duette® gardiner oppleves som allsidige gardiner blant våre kunder.

En annen ting vi ønsker å adressere er pris og kvalitet. Hvilke kvaliteter burde en plissé– og Duette® gardin inneha? Og hvorfor er det stor prisforskjell mellom tekstilene? Hva gjør en tekstil bra?
Det som utgjør en prisforskjell er blant annet:  

 • Struktur i tekstilet. I vår kolleksjon er det syv forskjellige prisgrupper. Rimelige varianter har ofte lite eller ingen struktur. Det betyr ikke at kvaliteten er dårligere, men lite struktur gir lavere produksjonskostnader.
 • Egenskaper i tekstilet påvirker produksjonskostnadene. Med egenskaper mener vi lysekthet, antistatiske egenskaper og at tekstilen er vaskbar. Disse egenskapene vil avgjøre produktets levetid og estetiske utrykk.
Med Lysekthet mener vi evnen et fargestoff har til å bevare sin farge når det utsettes for lys, altså hvor resistent tekstilen er mot falming. Lysekthet måles på en skala som går fra karakter 1 til 8, hvor 8 er best. Lysektheten på disse tekstilene burde være på minimum karakter 6. Mange tror at hvis de velger hvit er ikke falming et tema, men det er det i høyeste grad. En hvit tekstil gulner raskt hvis lysektheten er dårlig, så bra lysekthet er viktig uansett fargevalg.
Antistatiske egenskaper er viktig fordi disse tekstilene består hovedsakelig av polyester. Polyester er et statisk materiale, så med mindre man bearbeider tekstilet gjennom en prosess for å gi det antistatiske egenskaper, vil tekstilet fungere som en støvsuger mot støv – noe som både ser sjenerende ut og skaper et dårlig innemiljø.
Vaskbare. De fleste av disse tekstilene er vaskbare, noe som også er viktig. Det vil legge seg miljøelementer på tekstilen og derfor er det en stor fordel at disse kan vaskes – det gir økt levetid.
 • Tykkelsen på tekstilet utgjør også en forskjell på pris. De rimelige består ofte av tynnere tekstiler. Dette påvirker det estetiske utrykket. Et tykkere plissé tekstil vil bli mindre «strekt» i foldene sammenlignet med en tynn tekstil, som vist på bildet under.

Sist, men ikke minst påvirkes prisen av kvaliteten på profiler, betjeningssystemer og snorsystem. Til eksempel kan man underdimensjonere profilene, altså bruke mindre aluminium, med dette vil resultere i at profilene vil få en svai, som medfører at det estetiske utrykket ikke ivaretas. En slik svai er spesielt synlig på for eksempel modell BB24, som vist under. Dårligere kvalitet på snorgjennomføringer vil slite snorene, plastdeler som ikke er UV-bestandige vil miste fargen eller gulne, snorer av dårlig kvalitet vil slites raskere. Dette er eksempler på hvordan man får ned produksjonskostnadene, men som har en uheldig innvirkning på levetid og estetisk utførelse.
Viktig er det at alle komponenter er designet og produsert for like lang levetid. Det hjelper lite med god kvalitet på tekstilen hvis betjeningssystemet er av dårlig kvalitet. Ofte vil en reparasjon koste mer sammenlignet med en ny gardin, hvis det i det hele tatt er mulig med reparasjon. Over tid vil vi påstå at en plissé– og Duette® gardin av god kvalitet er rimeligere. I tillegg er det estetiske utrykket ivaretatt. Det er også svært lite miljøvennlig å bytte ut disse gardinene regelmessig.

Miljø og bærekraft

Cirka 95 % av alle våre tekstiler til plissé– og Duette® gardiner er sertifisert med OEKO STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Dette er en av verdens mest kjente sertifiseringer innen tekstil bransjen, og den beste i Europa i forhold til miljø.
Med STANDARD 100-merket er man sikker på at produktet ikke inneholder noen form for skadelige stoffer for mennesker.

I tillegg er cirka 150 av våre tekstiler Cradle to Cradle Certified™. Dette er selve gullmedaljen innen sertifisering på bærekraft, og den beste og mest krevende sertifiseringen i verden. Veldig få produkter har denne sertifiseringen. For at produktet skal kunne utmerke seg med denne sertifiseringen testes ikke bare produktene, men også alle prosesser i forbindelse med produksjonen og sosiale forhold.
Produksjon av tekstiler og komponenter foregår hovedsakelig i Nederland, og videre ferdigstilles produktene på norsk fabrikk.
Barnesikre plisségardiner.

Klassifisering av modeller

Siste viktige punkt som vi ønsker å belyse er klassifisering av modellene. Alle de ulike modellene er klassifisert i to grupper:

 • Man har barnesikre modeller. Dette er modeller som betjenes med håndtak, «korte» snorer eller motor. Disse er klassifisert som barnesikre og utgjør liten fare for barn eller dyr.
 • Den andre gruppen er modeller som ikke er klassifisert som barnesikre, men som barnesikres. Disse modellene betjenes med «lange» snorer. Ved valg av disse modellene tilpasser vi lengden på snoren i forhold til høyden fra gulvet og opp til produktet. I tillegg leveres de med barnesikringer, som brukes for å tvinne opp snoren.

Eksempel:


Barnesikker modell BB24(ingen løse snorer)

Ikke klassifisert som barnesikker modell AO20, men barnesikres (de sorte prikkene viser barnesikringene)
Vår erfaring er at de fleste velger barnesikre modeller. Dette fordi de enten har små barn, dyr eller av estetiske grunner ønsker snorløse modeller. Det finnes et stort utvalg av begge kategorier.
Oppsummert så leverer vi måltilpassede plissé– og Duette gardiner på millimeteren. Det er cirka 600 forskjellige tekstiler, og nærmere 100 forskjellige modeller å velge blant. Mesteparten av våre plisse- og Duette gardiner produseres i Norge. Innsatsvarene til produksjon kommer hovedsakelig fra Nederland. Dette på grunn av at Norge mangler denne typen industri, som for eksempel tekstilproduksjon. For de som ønsker en mer detaljert informasjon om produktet anbefaler vi å lese mer på vår hjemmeside.

Perfekt resultat!

Avgjørende for resultatet er at personen som eventuelt skal anbefale, måle opp og montere plissé– eller Duette® gardinen har erfaring fra alle disse områdene. Man kan produsere en gardin av de beste kvaliteter, men det betyr lite hvis fargene, målene og monteringen ikke harmoniserer. Dette er et samspill hvor alle detaljer er helt avgjørende for resultatet.

Våre montører er også de som utfører befaringen, noe som er unikt i bransjen. De har mange års erfaring med estetiske og praktiske løsninger både for hjem og kontor. Den store fordelen er at montøren har sett de ulike modellene og fargene montert tidligere. Denne erfaringen gjør at de har kunnskapen til å veilede deg frem til beste løsning, både estetisk og praktisk.

Vi kan garantere at du vil møte en meget kunnskapsrik og entusiastisk person med interesse for eget fag. Bruk vår ekspertise og få personlig rådgivning av fagmann med erfaring innen både montering og estetikk.

TOR SKOTAAM
TOR SKOTAAM
1701797028
Dette virker som et svært solid kvalitetsprodukt (Duette), selv om prisen kan synes noe høy. Har hatt de i ca. 3 uker og de virker som de skal. Enkle i bruk, hyggelige og profesjonelle produktveileder og montører. Anbefales.
Bjørn Reidar Johansen
Bjørn Reidar Johansen
1701768308
Bra service dyktige folk mye gode råd og tips angående fargevalg bruk stell o.l alle 10 produkter fungerer godt og tilpasning er topp på alle 10.Anbefaler til alle å handle her.
Morten Ragnar
Morten Ragnar
1699524600
Svært fornøyd med kundeservicen, produktet og montasjen.
Margareta Damcevska
Margareta Damcevska
1698597922
Kjempegod kundeservice i butikken. Rask og hyggelig befaringen med god informasjon om hvilket produkt som var best egnet i vårt hjem. Interiørbevisst og faglig sterk på deres produkter, fargevalg, materiale. Formidlet god og forståelig informasjon. Rask levering og montering. Hyggelig montør som tok seg god tid til spørsmål som jeg hadde og var meget behjelpelig. Topp Service! Vi er kjempefornøyde med Markisehuset og anbefaler de på det varmeste. Tusen takk!
Frode Karoliussen
Frode Karoliussen
1693610619
Dette er folk å stole på! Anbefales. Terningkast 6.
Magnar Nordtug
Magnar Nordtug
1692521185
God og nyttig informasjon under befaringen, rask levering og pen montering.
Karoline Bakkerud Nærby
Karoline Bakkerud Nærby
1691998050
Ringte for å spørre om hjelp til ekstradeler til en gammel markise, fikk veiledning og nydelig service av Norges hyggeligste, dyktigste dame. Da er prosjekt markise i gang! Takk for fantastisk hjelp.
Vasile Radu
Vasile Radu
1691531427
I visited their shop to inquire about curtains in my rented apartment that developed mold. The staff at the shop was incredibly helpful, kind, and professional. They took the time to explain how these curtains work, what's considered normal wear and tear, and how I can prevent this issue from happening again.They even went the extra mile and tried to clean the damaged curtains, which could potentially save me from having to buy new ones. Additionally, they provided me with a price quote in case my landlord decides to replace the curtains. Surprisingly, the quoted price is 20% lower than what my landlord originally paid for them at another store.What I truly appreciated the most was that throughout the entire interaction, there was never any pressure on me to make a purchase.
Ove Bakken
Ove Bakken
1691175549
Knallgod kundeservice og levering av kvalitetsproduktBestilte 3-vindus zip screen via epost/telefon og installerte på egen hånd. Markisehuset AS sørget for at jeg fikk nøyaktig det jeg trengte. Og med veiledning gikk installasjonen bortimot knirkefritt.Fra start til slutt har de vært veldig ålreite. De er proffe, hyggelige og hjelpsomme. Og de svarer raskt, så man blir ivaretatt. De tar fullt ansvar for at du får en best mulig kundeopplevelse, i et marked hvor det er mye rart.
Ove Bakken
Ove Bakken
1691166823
Knallgod kundeservice og levering av kvalitetsprodukt

Bestilte 3-vindus zip screen via epost/telefon og installerte på egen hånd. Markisehuset AS sørget for at jeg fikk nøyaktig det jeg trengte. Og med veiledning gikk installasjonen bortimot knirkefritt.

Fra start til slutt har de vært veldig ålreite. De er proffe, hyggelige og hjelpsomme. Og de svarer raskt, så man blir ivaretatt. De tar fullt ansvar for at du får en best mulig kundeopplevelse, i et marked hvor det er mye rart.
Michael Rosland
Michael Rosland
1690233582
Veldig ryddig kommunikasjon, virket profesjonelle og kunnskapsrike. Markisene ble levert og montert som forventet i henhold til avtalen.Hadde andre tilbydere på befaring, men Markisehuset skilte seg betydelig positivt ut!
Geir Lapidus
Geir Lapidus
1690198571
Meget hyggelig opplevelse med May Britt på kundeservice. Alle kastet seg rundt og hjalp til når vi fikk problemer med vår markise. Anbefales på det varmeste
Harald Hauger
Harald Hauger
1689617641
Utrolig forekommende og hjelpsom , kunnskapsrik på pruktenede selger et meget seriøst firma
Kay Vestengen
Kay Vestengen
1689156957
trengte deler til markise og ringte og pratet m ei hyggelig Dame :):)og det er ikke shell som har ekstraservice,Dama kom jammen å leverte varene på døra mi etter arbeidstid,🏆🏆🏆🏆🏆🏆👏👏👏👍👍👍
Glen Farley
Glen Farley
1687157072
Vi valgt Markisehuset primært på grunn av alle de positive omtaler de hadde og alle de negative omtaler av konkurrentene. Og Markisehuset absolutt innfridd våre forventninger. De var hyggelig, profesjonell og rimelig priset. Markiset er feilfritt og var raskt montert.
Odd Sapiraa
Odd Sapiraa
1686760256
Etter å ha ventet i vel 3 år på tillatelse for markise med diverse nedturer, var det en opptur å få kontakt med Markisehuset. Fra første hyggelige kontakt til ferdig oppsett, opplevde jeg kun vennlige, profesjonelle og serviceinnstilte mennesker. Og kvaliteten fremstår som meget god.
Odd Sapiraa
Odd Sapiraa
1686760180
Etter å ha ventet i vel 3 år på tillatelse for markise med diverse nedturer, var det en opptur å få kontakt med Markisehuset. Fra første hyggelige kontakt til ferdig oppsett, opplevde jeg kun vennlige, profesjonelle og serviceinnstilte mennesker. Og kvaliteten fremstår som meget god.
Kjetil Moberg
Kjetil Moberg
1685512500
Hadde en ulykke med markisen ved siste (uvendtede) snøfall. Duken sprakk og litt hardware gikk filleveien. Fikk befaring og pris samme dag som jeg henvendte meg. Rask levering og montering, samt reparasjon av det som kunne reddes. Meget fornøyd
Sverre Eidem Yrstad
Sverre Eidem Yrstad
1684876487
Svært fornøyd med hele prosessen fra første kontakt og befaring til ferdig monterte vindusmarkiser. Hyggelig og informativt. De hadde overraskende mange farger og kunne matche en eksisterende vi trodde var utgått. Handler her igjen. Markisehuset var også billigere enn alle de med du vet med 30 % rabatt.
Elizabeth Elton
Elizabeth Elton
1684262445
Bestilte fra avdeling Høvik. Meget god service hele veien, hyggelige ansatte som kom med forslag til gode løsninger for oss, godt tilbud og superrask levering. Er også veldig fornøyd med markisen! Anbefales!
Paul Harrington
Paul Harrington
1684221810
Det er ikke ofte at man kjøper en markise, men du er i trygge hender med Markisehuset. Helt proff fra starten til slutten. Anbefales i det sterkest.
Kätlin Noot
Kätlin Noot
1683798412
Maria Skovly
Maria Skovly
1683789702
Super service og rask levering. Proffe, service minded og veldig hyggelige 🤗
Jon Magne Moen
Jon Magne Moen
1683401538
God rådgivning, som avtalt både på pris og levering.
Håkon Stangeland Mundal
Håkon Stangeland Mundal
1682578255
Kjøpte tre utvendige screens og tre motoriserte innvendige rullgardiner. Strålende service og levering som avtalt. God veiledning og råd rundt kjøp av produkter. Når de var innom og tok mål, fikk vi råd om hvilke produkter han trodde vi hadde bruk for og hvilke de tenkte vi ikke trengte. Deilig å slippe følelse av å bli prakket på produkter man ikke har bruk for. Kan anbefales på det sterkeste!
Johannes Braaten
Johannes Braaten
1682073190
Super service, hyggelig befaring og montering.
JM
JM
1682051212
Markisen ble levert og montert til avtalt tid.Veldig god og hyggelig service hele veien.Anbefales.
Nicolai Woxmyhr
Nicolai Woxmyhr
1681897605
Rask på visning, veldig rask levering. Kjempe hyggelig installatører. God tilbakemelding hele veien hvordan det lå an med bestillingen! En klasse for seg i forhold til andre vi har hatt erfaring med.Anbefales på det sterkeste!
Tommy Amundsen
Tommy Amundsen
1665581085
Tusen takk for en fantastisk service da jeg var innom og fikk med meg deler og gode råd. Jeg anbefaler venner og bekjente å bruke dere :)
Cecilie Schløsser Møller
Cecilie Schløsser Møller
1662040982
Både befaring, bestilling og montering gikk overraskende raskt og smertefritt. Den nye markiseduken er kjempefin!
Eli Gjørven
Eli Gjørven
1658759492
Gode råd, effektiv leveranse, og veldig godt fornøyd med resultatet.
Reidun Aarstad
Reidun Aarstad
1658301068
Rask respons på forespørsel. Imøtekommende, hjelpsom, kunnskapsrik; - profesjonelle folk over hele linja. Rask levering og montering. Fagfolk er fagfolk - Markisehuset kan anbefales!!
Trine Beate Lund
Trine Beate Lund
1658220741
super service av alle.
holder alltid avtaler.
Markisehuset kan anbefales !
Terning kast 6😊
Ivar Barlindhaug
Ivar Barlindhaug
1656527161
Opplevelsen jeg fikk fra første kontakt, til veiledning og til montering av produkt (Måltilpassede Plisségardiner) gir jeg terningkast 6! Markisehuset er virkelig hel ved med kvalitet i alle ledd!
Roar Gravdahl
Roar Gravdahl
1653303072
Meget godt fornøyd med hele prosessen. Selger brukte god tid på å forklare forskjellene på type nedtrekksgardiner uten å nødvendigvis "selge inn" dyreste løsning. Hadde gode tips på fargevalg og gjorde grundig jobb med oppmåling.
Produksjonstiden er relativt lang, men de kom litt før anslått tid. Montasjen gikk fort og resultatet ble utsøkt.
Annki Varild Ruud
Annki Varild Ruud
1651245566
Alt fungerer flott! God service,rask ekspedering, og dyktige montører. Takk for hjelp til valg av farge, den er nydelig :D
Gry Jansen Jørgensen
Gry Jansen Jørgensen
1645109761
Anbefales 👍
Fra første dag vi tok kontakt, gikk alt på skinner, med befaring, tips, pris og oppsett.
Veldig fornøyd.
Atle Larsen-Asp
Atle Larsen-Asp
1639125907
kan på det sterkeste anbefale Markisehuset A/S
Da vi kontaktet de for anskaffelse av ny solskjerming på stua, fikk vi god hjelp og veiledning når det kom til type gardin og fargevalg når de var hos oss på befaring.
Rask levering og montøren var både dyktig og hyggelig.
14 dager etter montering fikk vi en hyggelig oppfølgingsmail🥰
Rigmor Irene Reitan Sigvardsson
Rigmor Irene Reitan Sigvardsson
1636723988
Er veldig fornøyd med mitt kjøp av markise , Hyggelig proff befaring . Montørene var suverene og hjelpsomme. Bor i 4 etg. Uten heis. De heiste opp markise via terrassen,med tau. Dette kunne de👍 Møtte punktlig. Kan trykt anbefale Markisehuset AS- Alna. Hyggelig betjening på telefon⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Hanne Sørli
Hanne Sørli
1636113644
Jeg tok kontakt pr. telefon om å få ett tilbud på 2 vinduer på vårt styrerom. De ga meg konkret pris og rett etterpå kom det en håndverker å målte vinduet og hadde med vareprøver. De anbefalte farger. Duetgardinene kom før tiden. Montøren kom å satte de i fast og tok med eldgamle gardinene. Bra service hele veien
Rolf Eriksen
Rolf Eriksen
1636102630
Topp service og produkter. Helt ok priser. Anbefales!
Bente Gulbrandsen Eracleous
Bente Gulbrandsen Eracleous
1636046243
Skal du montere solavskerming ?
Markisehuset AS anbefales.
Jeg er skeptisk og krever mye.
Kjempefornøyd fra A til Å
God service, informasjon og ikke minst - hurtig levering - alt skjedde som avtalt 👍
At prisen også er bedre enn konkurrentene, settes pris på. ( innhentet tilbud fra 5 stk)
Guttene som monterte hos meg var hyggelige, effektive og informerte godt 👏
Siv Kristin Muren
Siv Kristin Muren
1634825264
De beste anbefalinger, dyktig , grundig og veldig god service!
Reidar Roen
Reidar Roen
1630920698
Super service, profesjonelle og dyktige medarbeidere og alt som avtalt. Vi er veldig fornøyde med vår kontakt og handel med Markisehuset, og gir våre beste anbefalinger!
Bjørn Hermansen
Bjørn Hermansen
1629805154
Kjempeservice. Trenkte noen deler til eldre utvendige persienner. Delene ble raskt skaffet, og delene ble også levert til min postkasse
Ann-Cathrin Eriksen
Ann-Cathrin Eriksen
1628105662
God service, gunstige priser, effektive og kunnskapsrike. Føler oss ivaretatt på alle måter:) Kan anbefales.
Helge Liven
Helge Liven
1625858774
Jeg bor på Lillo Gård rett nedenfor Storo senter. Vi bor i en av toppetasjene og hadde behov for en stor markise. Styret i sameiet har avtale med Markisehuset og det er jeg veldig glad for. Jeg kan ikke få fullrost den oppfølging og den servicen jeg har fått fra de nok de har gjennom hele prosessen vært behjelpelige og punktlige å ikke minst service innstilt noen man skjeden opplever i dag. Helt fra bestilling til ferdig montering har gått helt smertefritt.

Takk for hjelpen kan anbefale dere til alle andre.
Tine Lorange
Tine Lorange
1620656280
Vi har bare gode erfaringer med Markisehuset, og har kjøpt både rullgardiner og Plisse/Duettgardiner fra dem.
Vi var veldig fornøyd med veiledning, tilbud og montering. Vi kan anbefale Markisehuset på det varmeste!
Familien L'orange
×
js_loader