Tekstil:

Utgangspunktet er at ingen tekstilproduksjon per i dag er miljøvennlig. Sifo forskere utga en stor studie på dette i 2018, og for å sitere litt; «De fleste vet at bomull krever mengder av vann og kjemikalier for å bli til klær. Vi vet også at polyester er plast og lages av olje og at sauer produserer metangass så vel som ull». Bomull regnes som verdens mest sprøytede plante.

Våre tekstile produkter er polyester (syntetisk). Polyester har følgende egenskaper:

 • Slitesterkt.
 • Nesten krøllfri.
 • Tåler sollys gjennom glass.
 • Absorpsjonsevnen er dårlig, noe som gjør at polyester absorberer lite fuktighet og dermed egner seg for eksempel på våtrom.
 • Møll og lignende er ikke noe problem, da polyester ikke blir angrepet av slikt. Bakterier og sopp er noe de også er ganske resistente mot. Egner seg dermed på loftet, badet og på kjøkkenet.

Disse egenskapene gjør at Polyester egner seg meget bra til innvendige solskjermingsprodukter. Egenskapene gir lang levetid, noe som er bra for miljøet.

Det er to miljøutfordringer med polyester; det ene er at det produseres av plast (olje) og det andre er mikrofiber som slippes ut i naturen ved vasking. For eksempel vasking av en fleece-jakke i vaskemaskinen (fleece = polyester). Våre produkter er belemret med første punkt.

Forskere har konkludert med at lang levetid, mindre vasking og på lavere temperaturer er per i dag den mest miljøvennlige måten forbrukere kan påvirke klimaendringer da alle tekstilfibre har sine ulemper. Denne konklusjonen tar ikke hensyn til selve tilvirkningsprosessen som; energien man bruker i produksjonen, kjemikalier man tilsetter, utslippshåndtering osv.

Vår produksjon foregår hovedsakelig i Norge på en fabrikk som ligger på Østlandet. Hovedleverandøren til vår fabrikk er basert i Nederland hvor også produksjonen av tekstiler og komponenter foregår. De er verdens største og har en stor påvirkning på bærekraft innen sin bransje. De har egen R/D avdeling som kontinuerlig forsker på alternativer for mer bærekraftige produkter. Som et resultat av dette tilbys noe av kolleksjonen i resirkulert polyester og blandingsprodukter som polyester og viskose*.

*Viskose lages av fornybare ressurser (f.eks. furu, gran, bjørk) og er nedbrytbart. Problemet med viskose er at enkelte insekter spiser viskose. Dette gjør at produksjon av gardiner kun iblandes en viss del viskose.

Selskapet har to pågående prosjekter på bærekraft:

 • Hunter Green™
 • Keen on Green

Disse prosjektene skal lede til redusert energi bruk, forbruk av vann og en helhetlig nedgang i karbonavtrykk.

Metall:

Våre produkter har profiler som produseres av 98 % resirkulert aluminium. Resirkulert aluminium er miljøvennlig på grunn av følgende:

 • Gjenvinning av aluminium krever bare 5 prosent av den energien som går med til å produsere primærmetallet. Dessuten svekkes ikke aluminium ved gjenvinning og 75 prosent av alt aluminium som noensinne er produsert, er fremdeles i bruk.
 • Aluminium veier lite, noe som er gunstig i fraktsammenheng.
 • Lettere å forme og sterkt, noe som gjør at man på mange produkter bruker mindre metall i produksjonen sammenlignet med andre metaller.

Ettersom det kreves mye energi for å produsere aluminium, er det svært viktig å bruke energikilder som etterlater et lite karbonavtrykk. Et aluminiumverk som baserer sin elektrisitet på kull, noe som er vanlig i flere regioner rundt om i verden, har fem ganger høyere CO2-utslipp enn et verk som får sin elektrisitet fra fornybare kilder. Våre produkter produseres på fabrikkens eget aluminiumsverk i Nederland og er basert på elektrisitet fra fornybare kilder. Eksempelvis kan det nevnes at Norsk Hydro slipper ut i snitt ca. 3 kilo CO2 per kilo aluminium og i Kina ligger snittet på ca. 18 kilo for samme mengde.

Våre produkter har følgende sertifiseringer:

STANDARD 100 by OEKO-TEX®:

 • En av verdens mest kjente sertifiseringer innen tekstil bransjen. Med STANDARD 100 merket er man sikker på at produktet ikke inneholder noen form for skadelige stoffer for mennesker.
 • I Europa er dette den beste sertifiseringen i forhold til miljø.
 • 95 % av alle våre tekstiler har STANDARD 100 sertifisering.
 • Les mer om STANDARD 100

Cradle to Cradle Certified™

 • Selve gullmedaljen innen sertifisering på bærekraft. Den beste og mest krevende sertifiseringen i verden. Veldig få produkter har denne sertifiseringen.
 • For at produktet skal kunne utmerke seg med denne sertifiseringen testes ikke bare produktene, men også alle prosesser i forbindelse med produksjonen og sosiale forhold.
  • Følgende kriterier blir testet:
   • Selve produktet. Ingen skadelige kjemiske midler i tekstilen.
   • Produktets gjenbruk (resirkulerbar).
   • Fornybar energi og karbonhåndtering i forbindelse med produksjon.
   • Vannforbruk i produksjon.
   • Sosiale forhold på arbeidsplassen.
 • Cirka 150 av våre tekstiler har denne sertifiseringen. Hittil har STANDARD 100 by OEKO-TEX® vært satsningsområde til fabrikken, men ettersom Cradle to Cradle sertifiseringen er bedre vil nok fabrikken endre fokus.
 • Les mer om Cradle to Cradle Certified™

GreenGuard:

 • Sertifisering fra USA som omhandler kjemiske avgasser på tekstiler.
 • Få av produktene våre har denne sertifiseringen da de sertifiseringene over er bedre.
 • Les mer om Greenguard her

Hva er UV-beskyttelse?

Ultrafiolett (UV) stråling er elektromagnetisk stråling med kortere bølgelengde enn synlig lys. UV-stråling kommer naturlig fra sola. UV stråling påvirker gulv og møbler ved at disse falmes. Ved å trykke «info» knappen i galleriet for tekstil vil du kunne se hvor mye UV transmisjon den aktuelle tekstilen slipper gjennom (dette finner du i nettbutikken). Er tallet for eksempel 6.6 innebærer det at tekstilen stopper 93,4 % av UV strålingen. Alt som monteres i et vindu vil påvirke hvor mye av UV strålingen som kommer inn i rommet, men jo høyere tetthet jo høyere beskyttelse vil man få. En lystett tekstil stopper 100 % av UV strålingen.

Hvorfor er fargeekthet viktig?

Falming er når tekstiler mister farge og blir blekere, uten at det er ønskelig. Falming oppstår fordi tekstilet utsettes for lys, vaskemidler eller annet som har blekende effekt. Falming av tekstiler skjer i ulik grad og kommer an på hvilke tekstilfibre tekstilen inneholder, og hvor lysekte fargestoffet er. Tekstilers evne til å motstå falming måles i stoffets fargeekthet.

Fargeekthet er et mål for hvor mye fargen på et tekstilstoff forandrer seg når det blir utsatt for lys, vann, vask, svette, gnidning eller andre påkjenninger. Lysekthet er dermed en av flere egenskaper som inngår i fargeekthet. Lysekthet graderes i åtte klasser, med laveste klasse som den dårligste. God lysekthet er særlig viktig for gardiner og andre innredningstekstiler som permanent utsettes for lys.
Ved å trykke «info» knappen i galleriet for tekstil vil du kunne se hvilken karakter på lysekthet skalaen den aktuelle tekstilen ligger.

Vi tilbyr tekstiler fra karakter 5. Skalaen kan forenklet fremstilles slik:

 • Karakter 5: bra minus. Egner seg best for steder som ikke er utsatt for sterkt lys. For eksempel mot øst eller nord eller innsynsskjerming innad i et kontorlandskap hvor lyset ikke treffer gardinen
 • Karakter 6: bra +. Egner seg i alle rom mot alle himmelretninger.
 • Karakter 6-7: veldig bra.
 • Karakter 7: veldig bra ++

Ved å velge tekstil i det øverste sjiktet vil man få en mye lengre levetid på gardinene sammenlignet med karakter 5 hvis vinduet er eksponert for mye lys. Anslagsvis kan man si en halvering fra ca. 15 år på de beste til ca. 6-8 år på karakter 5.

En farge vil falme raskere og en hvit tekstil vil gulne raskere ved dårlig fargeekthet sammenlignet med bra fargeekthet.

Alle tekstil produkter produseres i 100 % polyester eller en blanding som kalles Trevira. Disse er syntetiske fibre. Syntetisk fiber gir en mulighet til å få en bedre fargeekthet sammenlignet med naturlig fiber, som for eksempel bomull, viskose, ull osv.

Hvorfor er antistatiske egenskaper viktig?

Våre tekstile produkter produseres av polyester. Polyester er en syntetisk fiber som er statisk elektrisk. Ved å kjøre fibrene gjennom en prosess som gjør de antistatiske unngår man at gardinene tiltrekker seg støv, noe som gir lengre levetid og bedre innemiljø. I tillegg minimerer man behovet for rengjøring.