Fakta

Markisehuset leverer sol- og innsynsskjerming. Vi tilbyr et bredt utvalg av produkter, både for innvendig og utvendig bruk, og vi har spisskompetanse på dette.

Vår omsetning er fordelt cirka 70/30 mellom privatmarkedet og næringsmarkedet.

Historie

Markisehuset ble opprettet i januar 2012 av to brødre med lang erfaring fra bransjen. Vårt første kontor ble etablert på Høvik, rett utenfor Oslo samme måned, hvor vi fortsatt befinner oss. Avdelingen på Alnabru ble åpnet i 2015 og avdelingen på Jessheim i 2018.

Vi er nå 8 ansatte og har ingen planer om ytterligere utvidelse. For at strategien skal kunne opprettholdes, føler vi at videre organisk vekst vil gå på bekostning av strategien vår. Vi ønsker at opplevelsen kunden får i fra første kontakt, til veiledning og til montering av produkt skal være den beste uansett bransje. Dette mener vi er oppnådd. Vi kan i hvert fall titulere oss med å ha «Norges fleste og beste omtaler». Les våre omtaler.

Strategi

Vår strategi har hele tiden vært; høyt volum – høyt servicenivå – kompetanse – kvalitetsprodukter – lave kostnader – lave priser.

Kompetanse på produktene har vært sentralt hele veien og derfor er det alltid våre montører som utfører befaringen. Disse har kunnskapen som vi mener er nødvendig for at kunden skal få den riktige veiledningen.

Nøye utvalgte leverandører sikrer kvalitetsprodukter. I forbindelse med valg av leverandører har vi vektlagt følgende:

  • En kvalitet som sikrer produktet lang levetid og, for utendørs produkter, et krevende norsk klima.
  • Vi er opptatt av norske arbeidsplasser og har valgt leverandører med mest mulig av sin produksjon i Norge.
  • Klimabevisste leverandører. Det som ikke produseres i Norge produseres innen EU, hvor kravene til miljøvennlig produksjon er høyere sammenlignet med andre steder i verden.
  • Sertifiserte produkter, altså ingen skadelige stoffer i produktene for mennesker.
  • Den sosiale profilen til leverandøren. Alle våre leverandører forholder seg til arbeidsmiljøloven i deres respektive land.

Vi har nå fem leverandører som vi mener leverer på disse områdene. Mange tror at produktene vi tilbyr blir produsert i andre land, men faktisk blir mesteparten av produktene vi tilbyr produsert i Norge.

Tilbakemeldinger vi får fra kunder viser at strategien vår fungerer veldig bra. Rundt halvparten av kundene våre er enten anbefalt av andre eller er tidligere kunder

Nettbutikk

I februar 2020 åpnet vi verdens første «velfungerende» nettbutikk innen vår bransje.
Dette har vært et prestisjeprosjekt, både for å bli verdens første av sorten, men også for at det kunne gjennomføres; Produktene var nemlig så komplekse at ingen hittil hadde klart det, og priser var det ennå ikke lyktes noen å legge ut på forståelig måte på en nettside.
Vi klarte det!
Nettbutikken inneholder nå mye informasjon, og har nå blitt et nyttig verktøy uansett om man bestiller for selvmontering eller ønsker produktene ferdig montert.
I tillegg vil hele Norges befolkning nyte godt av våre produkter, priser og kompetanse.
For at kompetanse og veiledning ikke skal bli skadelidende lanserer vi både muligheten for en interaktiv befaring og/eller muligheter for innsending av bilder og dialog med en montør.

Sosial profil

Markisehuset ønsker å være det beste valget ovenfor sine kunder, men også den beste arbeidsgiveren. For å være best må man også ha de beste ansatte.

Erfaring og opplæring er sentralt i vårt arbeid. Et godt arbeidsmiljø er ingen selvfølge og krever at man hele tiden har fokus på å skape trivsel. Arbeidsmiljøet er svært viktig for oss da alle jobber best når oppmerksomheten er på jobben og ikke på kollegaen.

Vi er en godt sammensveiset gjeng som utfyller hverandre og fungerer veldig bra sammen. Ingen har hittil sluttet, eller ytret ønske om å slutte, noe vi finner bekreftende på vårt sosiale arbeid.

Klima og bærekraft

Tekstiler og komponenter blir hovedsakelig produsert i Nederland, Italia og Polen. Dette fordi Norge ikke har denne typen industri. «Råvarene» ferdigstilles til ferdig produkt på norske fabrikker. Det eksisterer unntak, og det er den norske fabrikken Rex, som produserer markiser. Alle komponenter blir produsert i Norge.

Vi forholder oss til produsenter av tekstiler og komponenter innen EU på grunn av bærekraftig produksjon, kvalitet og sosiale forhold. Produktene og produksjonsmetodene er sertifiserte innen miljø og bærekraft. Miljø sertifiserte produkter garanterer også at produktene ikke er skadelig for mennesker. De sosiale forholdene betyr mye for oss og ved produksjon innenfor EU er man sikker på at den sosiale profilen ivaretas, i hvert fall blant våre leverandører. Les mer om klima og bærekraft.

Lokasjoner

Markisehuset AS har tre kontorer som betjener hvert sitt geografiske område. Alle kontorene er betjent på hverdager og har en utstilling med vårt produktsortiment.

  • Avdeling Oslo: Verkseier Furulunds vei 16 H, 0668 Oslo
  • Avdeling Høvik i Bærum kommune: Ramstadsletta 18, 1363 Høvik
  • Avdeling Jessheim i Ullensaker kommune: Industrivegen 21, 2069 Jessheim

Våre åpningstider:

Mandag og torsdag
Tirsdag, onsdag og fredag
09:00 – 18:00
08:00 – 15:00

Seriøse leverandør

Vi er medlemmer av StartBANK, som er en plattform for seriøse leverandører i Norge. StartBANK ble opprettet for å få opp seriøsiteten i bygg- og anleggsbransjen. Kriteriene for å bli medlem omhandler blant annet at skatter og avgifter betales, at sosial dumping ikke forekommer samt at HMS følges.

Les mer om StartBANK.

Markisehuset ble opprettet uten gjeld og vi er fortsatt gjeldfrie. Vi er et stabilt selskap med god økonomi og beste kredittverdighet.

Vi har valgt å spesialisere oss på innvendig og utvendig sol- og innsynsskjerming. Våre montører er også de som utfører befaringen, noe som er unikt i bransjen. Disse har mange års erfaring med estetiske og praktiske løsninger både for hjem og kontor. Så dersom vi har produktet du søker kan vi bortimot garantere at ingen i Norge har den kompetansen og entusiasmen som våre montører/selgere.

Kompetanse på våre produkter er avgjørende for resultatet hjemme hos deg. Personen som eventuelt skal anbefale, måle opp og montere produktet bør ha lang erfaring fra alle disse områdene. De ulike produktene kan gjerne produseres av de beste kvaliteter, men det betyr lite hvis fargene, målene og monteringen ikke harmoniserer. Dette er et samspill hvor alle detaljer er avgjørende for sluttresultatet. Vi setter prestisje i perfekt resultat.

Vi opplever at veldig mange av våre kunder velger å følge våre råd og noen av disse har skrevet om oss. Les våre omtaler.

NETTBUTIKK!

Bor du utenfor det geografiske området hvor vi tilbyr befaring (Oslo og omegn), eller føler deg sikker på egne valg og ferdigheter, kan alle våre innvendige produkter bestilles for selvmontering i nettbutikken.

Ønsker du veiledning for best mulig løsning kan våre montører bistå ved at du:

Du vil i dialog med montør finne den løsningen som dekker dine behov best, og få besvart eventuelle spørsmål. Her kan man oppnå bortimot det samme som ved fysisk oppmøte.

Nyttig verktøy! Vårt ONLINE PRØVEROM gir deg muligheten til å prøve ut farger og løsninger.