De fleste produktene vi tilbyr er produsert i Norge, og er basert på komponenter produsert i Norge eller innenfor EU. Alle våre fabrikker har et høyt fokus på miljø og bærekraftig produksjon, både fordi fabrikkene ønsker å bidra, men også fordi markedet krever mer miljøvennlige produkter. I tillegg er reglene for miljøvennlig produksjon vesentlig strengere innenfor EU sammenlignet med andre steder i verden. Kraftproduksjon og tekstilproduksjon er den største utfordringen for klima og bærekraft i vår bransje. Les mer om miljø og bærekraft for utvendige produkter.

Miljø og bærekraft på innvendige produkter

Tekstil

Utgangspunktet er at ingen tekstilproduksjon per i dag er miljøvennlig. Sifo forskere utga en stor studie på dette i 2018, og for å sitere litt; «De fleste vet at bomull krever mengder av vann og kjemikalier for å bli til klær. Vi vet også at polyester er plast og lages av olje og at sauer produserer metangass så vel som ull». Bomull regnes som verdens mest sprøytede plante.

Våre innvendige tekstile produkter er av polyester (syntetisk). Polyester har følgende egenskaper:

 • Slitesterkt.
 • Nesten krøllfri.
 • Tåler sollys gjennom glass.
 • Absorpsjonsevnen er dårlig, noe som gjør at polyester absorberer lite fuktighet og dermed egner seg for eksempel på våtrom.
 • Møll og lignende er ikke noe problem, da polyester ikke blir angrepet av slikt. Bakterier og sopp er noe de også er ganske resistente mot. Egner seg dermed på loftet, badet og på kjøkkenet.

Disse egenskapene gjør at Polyester egner seg meget bra til innvendige solskjermingsprodukter. Egenskapene gir lang levetid, noe som er bra for miljøet.

Det er to miljøutfordringer med polyester; det ene er at det produseres av plast (olje) og det andre er mikrofiber som slippes ut i naturen ved vasking. For eksempel vasking av en fleece-jakke i vaskemaskinen (fleece = polyester). Våre produkter er belemret med første punkt.

Forskere har konkludert med at lang levetid, mindre vasking og på lavere temperaturer er per i dag den mest miljøvennlige måten forbrukere kan påvirke klimaendringer da alle tekstilfibre har sine ulemper. Denne konklusjonen tar ikke hensyn til selve tilvirkningsprosessen som; energien man bruker i produksjonen, kjemikalier man tilsetter, utslippshåndtering osv.

Vår produksjon foregår hovedsakelig i Norge på en fabrikk som ligger på Østlandet. Hovedleverandøren til vår fabrikk er basert i Nederland hvor også produksjonen av tekstiler og komponenter foregår. De er verdens største og har en stor påvirkning på bærekraft innen sin bransje. De har egen R/D avdeling som kontinuerlig forsker på alternativer for mer bærekraftige produkter. Som et resultat av dette tilbys noe av kolleksjonen i resirkulert polyester og blandingsprodukter som polyester og viskose*.

*Viskose lages av fornybare ressurser (f.eks. furu, gran, bjørk) og er nedbrytbart. Problemet med viskose er at enkelte insekter spiser viskose. Dette gjør at produksjon av gardiner kun iblandes en viss del viskose.

Selskapet har to pågående prosjekter på bærekraft:

 • Hunter Green™
 • Keen on Green

Disse prosjektene skal lede til redusert energi bruk, forbruk av vann og en helhetlig nedgang i karbonavtrykk.

Metall

Våre produkter har profiler som produseres av 98 % resirkulert aluminium. Resirkulering av aluminium er miljøvennlig da gjenvinningsprosessen krever kun 5 prosent av den energien som går med til å produsere primærmetallet. Dessuten svekkes ikke aluminium ved gjenvinning.

Andre miljømessige fordeler med aluminium:

 • Aluminium veier lite, noe som er gunstig i fraktsammenheng.
 • Lettere å forme sammenlignet med andre metaller, noe som er energibesparende.

Energi kan produseres på mange måter, og mange av de er lite miljøvennlige. Aluminium er i seg selv miljøvennlig siden det enkelt kan resirkuleres, men energien man bruker i resirkuleringsprosessen og i produksjon av primærmetallet er avhengig av kilden til energien. Ettersom det kreves mye energi for å produsere primærmetallet, er det svært viktig å bruke energikilder som etterlater et lite karbonavtrykk. Det går med ca. 12-14 KWh for å fremstille 1 kilo primærmetall. Et aluminiumverk som baserer sin elektrisitet på kull, noe som er vanlig i flere regioner rundt om i verden, har fem ganger høyere CO2-utslipp enn et verk som får sin elektrisitet fra fornybare kilder. EU og USA har siden begynnelsen av 2000 tallet betraktelig redusert sin kullkraft, og er i ferd med å fase ut denne formen for kraftproduksjon. Dette i motsetning til for eksempel Kina som betraktelig har økt sin på samme tid. Våre produkter produseres på fabrikkens eget aluminiumsverk i Nederland og er basert på energimiksen innenfor EU. Eksempelvis kan det nevnes at Norsk Hydro slipper ut i snitt ca. 3 kilo CO2 per kilo aluminium og i Kina ligger snittet på ca. 15 kilo for samme mengde.

Våre produkter har følgende sertifiseringer:

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

 • En av verdens mest kjente sertifiseringer innen tekstil bransjen. Med STANDARD 100 merket er man sikker på at produktet ikke inneholder noen form for skadelige stoffer for mennesker.
 • I Europa er dette den beste sertifiseringen i forhold til miljø.
 • 95 % av alle våre tekstiler har STANDARD 100 sertifisering.

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Cradle to Cradle Certified™

Selve gullmedaljen innen sertifisering på bærekraft. Den beste og mest krevende sertifiseringen i verden. Veldig få produkter har denne sertifiseringen.

For at produktet skal kunne utmerke seg med denne sertifiseringen testes ikke bare produktene, men også alle prosesser i forbindelse med produksjonen og sosiale forhold.

Følgende kriterier blir testet:

 • Selve produktet. Ingen skadelige kjemiske midler i tekstilen.
 • Produktets gjenbruk (resirkulerbar).
 • Fornybar energi og karbonhåndtering i forbindelse med produksjon.
 • Vannforbruk i produksjon.
 • Sosiale forhold på arbeidsplassen.

Cirka 150 av våre tekstiler har denne sertifiseringen. Hittil har STANDARD 100 by OEKO-TEX® vært satsningsområde til fabrikken, men ettersom Cradle to Cradle sertifiseringen er bedre vil nok fabrikken endre fokus.

Cradle to Cradle Certified®

GreenGuard

Sertifisering fra USA som omhandler kjemiske avgasser på tekstiler. Få av produktene våre har denne sertifiseringen da de sertifiseringene over er bedre.
GreenGuard

Hva er UV-beskyttelse

Ultrafiolett (UV) stråling er elektromagnetisk stråling med kortere bølgelengde enn synlig lys. UV-stråling kommer naturlig fra sola. UV stråling påvirker gulv og møbler ved at disse falmes. Ved å trykke «info» knappen i galleriet for tekstil vil du kunne se hvor mye UV transmisjon den aktuelle tekstilen slipper gjennom (dette finner du i nettbutikken). Er tallet for eksempel 6.6 innebærer det at tekstilen stopper 93,4 % av UV strålingen. Alt som monteres i et vindu vil påvirke hvor mye av UV strålingen som kommer inn i rommet, men jo høyere tetthet jo høyere beskyttelse vil man få. En lystett tekstil stopper 100 % av UV strålingen.

Hvorfor er fargeekthet viktig

Falming er når tekstiler mister farge og blir blekere, uten at det er ønskelig. Falming oppstår fordi tekstilet utsettes for lys, vaskemidler eller annet som har blekende effekt. Falming av tekstiler skjer i ulik grad og kommer an på hvilke tekstilfibre tekstilen inneholder, og hvor lysekte fargestoffet er. Tekstilers evne til å motstå falming måles i stoffets fargeekthet.

Fargeekthet er et mål for hvor mye fargen på et tekstilstoff forandrer seg når det blir utsatt for lys, vann, vask, svette, gnidning eller andre påkjenninger. Lysekthet er dermed en av flere egenskaper som inngår i fargeekthet. Lysekthet graderes i åtte klasser, med laveste klasse som den dårligste. God lysekthet er særlig viktig for gardiner og andre innredningstekstiler som permanent utsettes for lys.
Ved å trykke «info» knappen i galleriet for tekstil vil du kunne se hvilken karakter på lysekthet skalaen den aktuelle tekstilen ligger.

Vi tilbyr tekstiler fra karakter 5. Skalaen kan forenklet fremstilles slik:

 • Karakter 5: bra minus. Egner seg best for steder som ikke er utsatt for sterkt lys. For eksempel mot øst eller nord eller innsynsskjerming innad i et kontorlandskap hvor lyset ikke treffer gardinen
 • Karakter 6: bra +. Egner seg i alle rom mot alle himmelretninger.
 • Karakter 6-7: veldig bra.
 • Karakter 7: veldig bra ++

Ved å velge tekstil i det øverste sjiktet vil man få en mye lenger levetid på gardinene sammenlignet med karakter 5. Dette hvis vinduet er eksponert for mye lys. Anslagsvis kan man si en halvering fra ca. 15 år på de beste til ca. 6-8 år på karakter 5.

En farge vil falme raskere og en hvit tekstil vil gulne raskere ved dårlig fargeekthet sammenlignet med bra fargeekthet.

Alle tekstil produkter produseres i 100 % polyester eller en blanding som kalles Trevira. Disse er syntetiske fibre. Syntetisk fiber gir en mulighet til å få en bedre fargeekthet sammenlignet med naturlig fiber, som for eksempel bomull, viskose, ull osv.

Hvorfor er antistatiske egenskaper viktig

Våre tekstile produkter produseres av polyester. Polyester er en syntetisk fiber som er statisk elektrisk. Ved å kjøre fibrene gjennom en prosess som gjør de antistatiske unngår man at gardinene tiltrekker seg støv, noe som gir lenger levetid og bedre innemiljø. I tillegg minimerer man behovet for rengjøring.

Miljø og bærekraft på utvendige produkter

Tekstil

Utgangspunktet er at ingen tekstilproduksjon per i dag er miljøvennlig. Sifo forskere utga en stor studie på dette i 2018, og for å sitere litt; «De fleste vet at bomull krever mengder av vann og kjemikalier for å bli til klær. Vi vet også at polyester er plast og lages av olje og at sauer produserer metangass så vel som ull». Bomull regnes som verdens mest sprøytede plante.

Tekstiler til markiser og screens er henholdsvis av akryl og PVC/glassfiber. Akryl og PVC er syntetiske fiber basert på olje. Glassfiber er basert på glass. Følgende egenskaper kan nevnes for disse tekstilene:

 • Slitesterke
 • UV bestandige
 • Bra lysekthet
 • Absorpsjonsevnen er dårlig—trekker til seg lite vann

Disse egenskapene gjør at akryl og akryl/PVC egner seg meget bra til utvendige solskjermingsprodukter. Egenskapene gir lang levetid, noe som er bra for miljøet. PVC (Polyvinylklorid) er et råstoff for PVC plast, som er en av de mest anvendte av alle typer plast. Kjemisk sett er den en termoplastisk polymer.

Det er miljøutfordringer med disse tekstilene; det ene er at det produseres av olje, og det andre er mikrofiber som slippes ut i naturen ved vasking. For eksempel vasking av en fleece-jakke i vaskemaskinen (fleece = polyester = olje). Våre produkter er belemret med første punkt.

Forskere har konkludert med at lang levetid, mindre vasking og på lavere temperaturer er per i dag den mest miljøvennlige måten forbrukere kan påvirke klimaendringer da alle tekstilfibre har sine ulemper. Denne konklusjonen tar ikke hensyn til selve tilvirkningsprosessen som; energien man bruker i produksjonen, kjemikalier man tilsetter, utslippshåndtering osv.

Produksjon av tekstiler til markiser og screens foregår hovedsakelig i Østerrike, Italia, Belgia og Frankrike. Disse fabrikkene er store i verdenssammenheng og de har alle målsetninger for å forbedre sine karbonavtrykk. Dette inkluderer redusert energi bruk og forbruk av vann. Det forskes også stort på andre alternativer enn Akryl og PVC, men så langt er disse alternativene de mest miljøvennlige. Hovedutfordringen er lang levetid. Ved å bruke naturlige fibre, som i utgangspunktet heller ikke er miljøvennlig, reduserer man betraktelig levetiden. De forskjellige fabrikkene er konkurrenter, og den som kommer først med ett miljøvennlig alternativ vil antagelig vinne stort, noe som påvirker fokuset og størrelsen på deres R/D budsjett.

Metall

Våre markiser og screens produseres for det meste av resirkulert aluminium. Resirkulering av aluminium er miljøvennlig da gjenvinningsprosessen krever kun 5 prosent av den energien som går med til å produsere primærmetallet. Dessuten svekkes ikke aluminium ved gjenvinning.

Andre miljømessige fordeler med aluminium:

 • Aluminium veier lite, noe som er gunstig i fraktsammenheng
 • Lettere å forme sammenlignet med andre metaller, noe som er energibesparende

Energi kan produseres på mange måter, og mange av de er lite miljøvennlige. Aluminium er i seg selv miljøvennlig siden det enkelt kan resirkuleres, men energien man bruker i resirkuleringsprosessen og i produksjon av primærmetallet er avhengig av kilden til energien. Ettersom det kreves mye energi for å produsere primærmetallet, er det svært viktig å bruke energikilder som etterlater et lite karbonavtrykk. Det går med ca. 12-14 KWh for å fremstille 1 kilo primærmetall. Et aluminiumverk som baserer sin elektrisitet på kull, noe som er vanlig i flere regioner rundt om i verden, har fem ganger høyere CO2-utslipp enn et verk som får sin elektrisitet fra fornybare kilder. EU og USA har siden begynnelsen av 2000 tallet betraktelig redusert sin kullkraft, og er i ferd med å fase ut denne formen for kraftproduksjon. Dette i motsetning til for eksempel Kina som betraktelig har økt sin på samme tid. Våre produkter produseres på fabrikkens eget aluminiumsverk i Nederland og er basert på energimiksen innenfor EU. Eksempelvis kan det nevnes at Norsk Hydro slipper ut i snitt ca. 3 kilo CO2 per kilo aluminium og i Kina ligger snittet på ca. 15 kilo for samme mengde.

Våre utvendige produkter produseres i Norge og innenfor EU. Energiproduksjon innenfor disse landene er antagelig den mest miljøvennlige i verden og blir stadig bedre.

Våre markiseduker leveres med følgende:

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

 • En av verdens mest kjente sertifiseringer innen tekstil bransjen. Med STANDARD 100 merket er man sikker på at produktet ikke inneholder noen form for skadelige stoffer for mennesker.
 • I Europa er dette den beste sertifiseringen i forhold til miljø.
 • Alle våre markiseduker har STANDARD 100 sertifisering.

Godkjenninger/standardiseringer:

 • Environmental management system norm ISO 14001
 • Quality management system norm ISO 9001

REACH forskriften:
Produktene oppfyller REACH forskriften, altså de høyeste kravene satt innenfor EU. REACH forskriften skal sikre at produksjon, omsetning og bruk av kjemikalier ikke utgjør fare for mennesker og miljø.

Hva er UV-beskyttelse

Ultrafiolett (UV) stråling er elektromagnetisk stråling med kortere bølgelengde enn synlig lys. UV-stråling kommer naturlig fra sola. UV stråling påvirker gjenstander ved at disse falmes og mennesker ved at man blir brun i huden, eller alternativt solbrent. tekstilen stopper 93,4 % av UV strålingen. Alt som monteres i et vindu vil påvirke hvor mye av UV strålingen som kommer inn i rommet, men jo høyere tetthet jo høyere beskyttelse vil man få. En lystett tekstil stopper 100 % av UV strålingen.

Eksempel på hva som er tilstrekkelig for å unngå solbrenthet ved å sitte under en markiseduk:

KarakteristikkReaksjon etter 30 minutter ubeskyttet i solenNaturlig beskyttelse av hudenMed 40 % UV på markisedukMed 60 % UV på markisedukMed 80 % UV på markiseduk
Normal hudSjelden solbrent. Tilegner seg brunfarge20-30 minutter13-20 timer20-30 timer26-40 timer

Konklusjonen er dermed at man kan velge den duken og fargen man ønsker, siden den laveste UV klassen uansett dekker behovet. Eksempelet tar utgangspunkt i at man er uten påkledning.

Produktinformasjon markiseduk:

 • 100 % spinnfarget akryl
 • Lysekthet: karakter 7 til 8, som er det beste markedet kan tilby
 • Vannsøyle: <350 mm
 • Vekt: 300 g/kvm

Våre screenduker

Vi anbefaler duker fra den franske produsenten Serge Ferrari eller belgiske Copaco, som har lange tradisjoner og er pionerer i bransjen for screenduker. Disse har alle de viktige egenskapene som gir lang levetid, driftsmessig stabilitet og estetisk korrekt utrykk. Lang levetid er viktig for miljøet. Komposisjonen av dukene består av glassfiber og PVC. Fargeekthet/lysekthet: >7
De er 100 % resirkulerbare.

Hvorfor er fargeekthet viktig

Falming er når tekstiler mister farge og blir blekere, uten at det er ønskelig. Falming oppstår fordi tekstilet utsettes for lys, vaskemidler eller annet som har blekende effekt. Falming av tekstiler skjer i ulik grad og kommer an på hvilke tekstilfibre tekstilen inneholder, og hvor lysekte fargestoffet er. Tekstilers evne til å motstå falming måles i stoffets fargeekthet.

Fargeekthet er et mål for hvor mye fargen på et tekstilstoff forandrer seg når det blir utsatt for lys, vann, vask, svette, gnidning eller andre påkjenninger. Lysekthet er dermed en av flere egenskaper som inngår i fargeekthet. Lysekthet graderes i åtte klasser, med laveste klasse som den dårligste. God lysekthet er særlig viktig for markise– og screenduker som hele tiden eksponeres for lys og sol.