De fleste produktene vi tilbyr er produsert i Norge, og er basert på komponenter produsert i Norge eller innenfor EU. Alle våre fabrikker har et høyt fokus på miljø og bærekraftig produksjon, noe som bekreftes av våre sertifiserte produkter.

Reglene for miljøvennlig produksjon er vesentlig strengere innenfor EU sammenlignet med andre steder i verden. Kraftproduksjon og tekstilproduksjon er den største utfordringen for klima og bærekraft i vår bransje. Les mer om miljø og bærekraft for utvendige produkter.

Miljø og bærekraft på innvendige produkter

Tekstil

Utgangspunktet er at ingen tekstilproduksjon per i dag er miljøvennlig. Forbruksforskningsinstituttet SIFO utga en stor studie på dette i 2018, og for å sitere; «De fleste vet at bomull krever mengder av vann og kjemikalier for å bli til klær. Vi vet også at polyester er plast og lages av olje, og at sauer produserer metangass så vel som ull». Bomull regnes som verdens mest sprøytede plante.

Våre innvendige tekstile produkter er av polyester (syntetisk). Polyester har følgende egenskaper:

 • Slitesterkt.
 • Nesten krøllfri.
 • Tåler sollys gjennom glass.
 • Absorpsjonsevne er dårlig, noe som gjør at polyester absorberer lite fuktighet og dermed egner seg for eksempel i rom med fuktighet.
 • Resistent mot dyr. Polyester blir ikke angrepet av møll og lignende. Bakterier og sopp er noe de også er ganske resistente mot. Egner seg dermed på loftet, badet og på kjøkkenet.

Disse egenskapene gjør at Polyester egner seg meget bra til innvendige solskjermingsprodukter. Egenskapene gir lang levetid, noe som er bra for miljøet.

Det er to miljøutfordringer med polyester; det ene er at det produseres av plast (olje), og det andre er mikrofiber slippes ut i naturen ved vasking. Dette skjer for eksempel ved vask av fleeceklær i vaskemaskinen (fleece = polyester). For våre produkter gjelder første punkt, at det produseres av plast.

All produksjon av tekstil har sine ulemper, men forskere har per i dag konkludert med at lang levetid på tekstiler og sjelden vask av disse ved lavere temperaturer er den mest miljøvennlige måten forbrukere kan påvirke klimaendringer. Denne konklusjonen tar ikke hensyn til selve tilvirkningsprosessen som; energien man bruker i produksjonen, kjemikalier man tilsetter, utslippshåndtering osv.

Produksjonen av våre produkter foregår hovedsakelig i Norge på en fabrikk som ligger i Østfold fylke. Fabrikken har også en underavdeling i Polen som sørger for noe av produksjonen. Hovedleverandøren til vår fabrikk er basert i Nederland hvor det meste av produksjonen av tekstiler og komponenter foregår. De er verdens største innen sin bransje, og har en årlig omsetning på cirka 350-400 milliarder kroner. Fabrikken har en stor påvirkning på bærekraft. De har egen R/D avdeling som kontinuerlig forsker på alternativer for mer bærekraftige produkter. Som et resultat av dette tilbys noe av kolleksjonen i resirkulert polyester og blandingsprodukter som polyester og viskose*. Innen 2030 skal alle produkter som tilbys inneholde minst 50 % resirkulert plast.

*Viskose lages av fornybare ressurser (f.eks. furu, gran, bjørk) og er nedbrytbart. Problemet med viskose er at enkelte insekter lever av å spise dette. Derfor begrenses iblanding av viskose for å unngå at insekter tiltrekkes tekstilen.

Selskapet har to pågående prosjekter på bærekraft:

 • Hunter Green™
 • Keen on Green

Disse prosjektene skal lede til redusert energi bruk, forbruk av vann og en helhetlig nedgang i karbonavtrykk. Prosjektene har en høy prioritet hos selskapet, og er målbare for oss og forbruker ved at sertifiseringene forbedres. Les mer om dette under.

Metall

Våre produkter har profiler som produseres av 98 % resirkulert aluminium. Resirkulering av aluminium er miljøvennlig da gjenvinningsprosessen krever kun 5 prosent av den energien som går med til å produsere primærmetallet. Dessuten svekkes ikke aluminium ved gjenvinning.

Andre miljømessige fordeler med aluminium:

 • Aluminium veier lite, noe som er gunstig i fraktsammenheng.
 • Lettere å forme sammenlignet med andre metaller, noe som er energibesparende.

Energi kan produseres på mange måter, og mange av de er lite miljøvennlige. Aluminium er i seg selv miljøvennlig siden det enkelt kan resirkuleres, men energien man bruker i resirkuleringsprosessen og i produksjon av primærmetallet er avhengig av kilden til energien. Ettersom det kreves mye energi for å produsere primærmetallet, er det svært viktig å bruke energikilder som etterlater et lite karbonavtrykk. Det går med ca. 12-14 KWh for å fremstille 1 kilo primærmetall. Et aluminiumverk som baserer sin elektrisitet på kull, noe som er vanlig i flere regioner rundt om i verden, har fem ganger høyere CO2-utslipp enn et verk som får sin elektrisitet fra fornybare kilder. EU og USA har siden begynnelsen av 2000 tallet betraktelig redusert sin kullkraft, og er i ferd med å fase ut denne formen for kraftproduksjon. Dette i motsetning til for eksempel Kina som betraktelig har økt sin på samme tid. Våre produkter produseres på fabrikkens eget aluminiumsverk i Nederland, og er basert på energimiksen innenfor EU. Eksempelvis kan det nevnes at Norsk Hydro sine utslipp er på ca. 3 kilo CO2 per kilo aluminium, og i Kina ligger snittet på ca. 15 kilo for samme mengde.

Våre produkter har følgende sertifiseringer:

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

 • En av verdens mest kjente sertifiseringer innen tekstil bransjen. Med STANDARD 100 merket er man sikker på at produktet ikke inneholder noen form for skadelige stoffer for mennesker.
 • I Europa er dette den beste sertifiseringen i forhold til miljø.

95 % av alle våre tekstiler har STANDARD 100 sertifisering.

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Cradle to Cradle Certified™
Selve gullmedaljen innen sertifisering på bærekraft. Den beste og mest krevende sertifiseringen i verden.

For at produktet skal kunne utmerke seg med denne sertifiseringen testes ikke bare produktene, men også alle prosesser i forbindelse med produksjonen og sosiale forhold.

Følgende kriterier blir testet:

 • Selve produktet (materialhelse). Ingen skadelige kjemiske midler i tekstilen.
 • Produktets gjenbruk (materialbruk—resirkulerbar).
 • Fornybar energi og karbonhåndtering i forbindelse med produksjon.
 • Vannforbruk i produksjon (vannforvaltning).
 • Sosiale forhold på arbeidsplassen (unngå sosial dumping).

Et produkt tildeles et prestasjonsnivå (Basic, Bronze, Silver, Gold, Platinum) for hver kategori. Et produkts laveste kategoriprestasjon representerer også det samlede sertifiseringsnivået. Standarden oppmuntrer til kontinuerlig forbedring over tid ved å tildele sertifisering på grunnlag av stigende nivåer av prestasjoner. Sertifiseringen krever fornyelse annen hvert år, og medfører derfor at produsent kontinuerlig må holde fokus på miljø og bærekraft for å kunne opprettholde sin sertifisering, eller helst forbedre den. For tiden ligger våre Cradle to Cradle sertifiserte produkter i bronse kategorien. Til informasjon er det ingen kjente konkurrenter på det norske markedet som har denne sertifiseringen.

Cradle to Cradle Certified™

Oppsumert
Våre tekstiler er sertifiserte med OEKO STANDARD 100 by OEKO-TEX®, og/eller Cradle to Cradle Certified™. Mange av tekstilene har begge sertifiseringer. Det finnes noen få unntak, som er nye tekstiler i kolleksjonen. Disse ligger i prosess for godkjente sertifiseringer.

Produkter merket med STANDARD 100 by OEKO-TEX® og Cradle to Cradle Certified™ er enkleste måten man som forbruker kan sikre at produktene er produsert med tanke på at de bidrar til å ha en positiv innvirkning på mennesker og planeten.

Cradle to Cradle sertifiserte produkter er nå i økende grad en foretrukket produktstandard for ansvarlige kjøpsbeslutninger hos profesjonelle aktører.

Miljø og bærekraft på utvendige produkter

Tekstil

Utgangspunktet er at ingen tekstilproduksjon per i dag er miljøvennlig. Forbruksforskningsinstituttet SIFO utga en stor studie på dette i 2018, og for å sitere; «De fleste vet at bomull krever mengder av vann og kjemikalier for å bli til klær. Vi vet også at polyester er plast og lages av olje, og at sauer produserer metangass så vel som ull». Bomull regnes som verdens mest sprøytede plante.

Tekstiler til markiser og screens er henholdsvis av akryl og PVC/glassfiber. Akryl og PVC er syntetiske fiber basert på olje. Glassfiber er basert på glass. Følgende egenskaper kan nevnes for disse tekstilene:

 • Slitesterke
 • UV bestandige
 • Bra lysekthet
 • Absorpsjonsevnen er dårlig—trekker til seg lite vann

Disse egenskapene gjør at akryl og PVC egner seg meget bra til utvendige solskjermingsprodukter. Egenskapene gir lang levetid, noe som er bra for miljøet. PVC (Polyvinylklorid) er et råstoff for PVC plast, som er en av de mest anvendte av alle typer plast. Kjemisk sett er den en termoplastisk polymer. Miljøutfordringen med disse tekstilene er at det produseres av olje.

All produksjon av tekstil har sine ulemper, men forskere har per i dag konkludert med at lang levetid på tekstiler og sjelden vask av disse ved lavere temperaturer er den mest miljøvennlige måten forbrukere kan påvirke klimaendringer. Denne konklusjonen tar ikke hensyn til selve tilvirkningsprosessen som; energien man bruker i produksjonen, kjemikalier man tilsetter, utslippshåndtering osv.

Produksjon av tekstiler til markiser og screens foregår hovedsakelig i Østerrike, Italia, Belgia og Frankrike. Disse fabrikkene er store i verdenssammenheng, og de har alle målsetninger for å forbedre sine karbonavtrykk. Dette inkluderer en reduksjon i bruken av energi, kjemikalier og forbruk av vann. Det forskes også stort på andre alternativer enn Akryl og PVC, men så langt er disse alternativene de mest miljøvennlige. Ved å bruke naturlige fibre, som i utgangspunktet heller ikke er miljøvennlig, reduserer man betraktelig levetiden. De forskjellige fabrikkene er konkurrenter, så den som lanserer det første miljøvennlige alternativet vil antagelig vinne stort, noe som påvirker fokuset og størrelsen på deres forskningsbudsjett.
Mye av forskningen på screenduker har vært fokusert mot resirkulering. Der har noen av fabrikkene kommet langt, og det vil bli lansert nye kolleksjoner i nær fremtid basert på resirkulert plast.

Metall

Våre markiser og screens produseres for det meste av resirkulert aluminium. Resirkulering av aluminium er miljøvennlig da gjenvinningsprosessen krever kun 5 prosent av den energien som går med til å produsere primærmetallet. Dessuten svekkes ikke aluminium ved gjenvinning.

Andre miljømessige fordeler med aluminium:

 • Aluminium veier lite, noe som er gunstig i fraktsammenheng
 • Lettere å forme sammenlignet med andre metaller, noe som er energibesparende

Energi kan produseres på mange måter, og mange av de er lite miljøvennlige. Aluminium er i seg selv miljøvennlig siden det enkelt kan resirkuleres, men energien man bruker i resirkuleringsprosessen og i produksjon av primærmetallet er avhengig av kilden til energien. Ettersom det kreves mye energi for å produsere primærmetallet, er det svært viktig å bruke energikilder som etterlater et lite karbonavtrykk. Det går med ca. 12-14 KWh for å fremstille 1 kilo primærmetall. Et aluminiumverk som baserer sin elektrisitet på kull, noe som er vanlig i flere regioner rundt om i verden, har fem ganger høyere CO2-utslipp enn et verk som får sin elektrisitet fra fornybare kilder. EU og USA har siden begynnelsen av 2000 tallet betraktelig redusert sin kullkraft, og er i ferd med å fase ut denne formen for kraftproduksjon. Dette i motsetning til for eksempel Kina som betraktelig har økt sin på samme tid. Våre produkter produseres innenfor EU, og er dermed basert på energimiksen som finnes der. Eksempelvis kan det nevnes at Norsk Hydro sine utslipp er på ca. 3 kilo CO2 per kilo aluminium, og i Kina ligger snittet på ca. 15 kilo for samme mengde.

Våre utvendige produkter produseres i Norge og innenfor EU. Energiproduksjon innenfor disse landene er antagelig den mest miljøvennlige i verden og blir stadig bedre.

Sertifiseringer

Sertifiseringer er viktig i et miljø- og bærekraftperspektiv. Forbruker påvirker miljø og bærekraft ved å velge produkter som er produsert på en miljøvennlig måte. Den enkleste måten å få bekreftet om produktet er miljøvennlig produsert, er å velge produkter som er miljøsertifiserte. Imidlertid er det fortsatt slik at mange produkter i verden mangler sertifisering, og der finner man utvendige solskjermingsprodukter. Deler av produktene er sertifiserte, som for eksempel markiseduken på en terrassemarkise. For tiden er det krav til utslipp og CO2 kvoter som setter premissene for produksjon innenfor Norge og EU. Disse kravene er ansett å være blant verdens strengeste i forhold til miljøvennlig produksjon. Ambisjonsnivået innen miljø er stort, og produsenter vet at den som ikke har riktig fokus nå, vil bli akterutseilt innen få år.
Som forbruker påvirker man ved å velge et utvendig solskjermingsprodukt som er produsert innenfor Norge eller EU, og hvor visse komponenter er sertifiserte eller er 100 % resirkulerbare.

Alle våre markiseduker er sertifiserte med STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Denne sertifiseringen innebærer følgende:

 • En av verdens mest kjente sertifiseringer innen tekstil bransjen. Med STANDARD 100 merket er man sikker på at produktet ikke inneholder noen form for skadelige stoffer for mennesker.
 • I Europa er dette den beste sertifiseringen i forhold til miljø.

Våre screenduker har ingen sertifiseringer, men de er 100 % resirkulerbare.

Godkjenninger/standardiseringer:

 • Environmental management system norm ISO 14001
 • Quality management system norm ISO 9001

REACH forskriften:
Produktene oppfyller REACH forskriften, altså de høyeste kravene satt innenfor EU. REACH forskriften skal sikre at produksjon, omsetning og bruk av kjemikalier ikke utgjør fare for mennesker og miljø.

Oppsummering:
Våre utvendige solskjermingsprodukter produseres i Norge og/eller innenfor EU. Deler av produktene er sertifiserte, og selve produksjonen av komponenter er underlagt antatt verdens strengeste myndighetskrav i forhold miljø og bærekraftig produksjon.