|Produktet| |Kolleksjonen| |Kvalitet| |Modeller| |Gallerier| |Spørsmål & svar| |Prøverommet| |Nettbutikk|

Generelt

Er det prisforskjell mellom butikken og nettbutikken?

Det er 10 % rimeligere å bestille våre produkter i nettbutikken sammenlignet med butikken.

I butikken tilbyr vi:

 • Gratis befaring i det geografiske område vi dekker (Oslo og store deler av Akershus). En befaring omhandler veiledning om de ulike produktene og løsningene, måltaking samt fremvisning av kolleksjon. Vi sender et tilbud som kan vurderes i etterkant av en befaring.
 • Produktene ferdig montert for de som ønsker det.
 • Hele prosessen; befaring, bestilling og montering blir utført av oss.

I nettbutikken tilbyr vi:

 • 10 % rabatt på alle produkter fordi mye av jobben gjør du selv.
 • Befaring i det geografiske område vi dekker til en hyggelig pris.
 • Interaktiv gratis befaring via Messenger eller Skype. En avtale om befaring kan gjøres på epost; nettbutikk@markisehuset.no. Du kan også sende oss bilder av vinduene på epost. Da vil vi komme med våre anbefalinger.
 • Produktene for selvmontering.
Hvorfor kan ikke utvendige produkter bestilles i nettbutikken?

Den viktigste årsaken er skader under transport. Utvendige produkter er lite transport vennlige. Erfaringen vår er at 50 % av produktene fikk transport skader. Speditør erstatter skader på produkter med en kilopris. Dette medfører at våre utvendige produkter kommer veldig dårlig ut i erstatningssammenheng.

Hva er leveringstiden?

Vi garanterer 3-4 ukers leveringstid, men ofte går dette raskere. Ved spesielle omstendigheter kan leveringstiden øke, men det vil bli gitt beskjed om dette.

Hvor kan jeg bestille en befaring i nettbutikk?

Befaring kan bestilles i nettbutikken under «enkelt produkter».

Hvor finner jeg oppmålingsskjema og monteringsanvisninger?

Ved å trykke på «velg modell» i bestillingssystemet vil alle modeller vises. Når du finner ønsket modell, trykker du på «beskrivelse». Nederst vil du finne monteringsanvisninger og oppmålingsskjemaer. Monteringsanvisning følger også med i pakken til produktet. Årsaken til at det ligger på hver enkelt modell er at de ulike modellene monteres på forskjellig måte.

Hva er reglene for retur av varene?

Alle våre produkter er hva man kaller spesialtilvirket. Med det menes at produktet er måltilpasset dine vinduer med dine valg av produkt, modell og farge.

Hva er garanti tiden og hva dekkes av den?

Alle produkter leveres med fulle rettigheter etter kjøpsloven (5 år). Alle produksjonsfeil dekkes av den.

Hvor kan jeg få tilsendt en fargeprøve?

I galleriene for valg av tekstil/fargevalg er det en knapp du kan trykke på for å få tilsendt en fargeprøve. Det koster kroner 50,- per stykk fargeprøve.

Hvorfor må jeg betale for en fargeprøve?

Som oss, vurderer mange nettbutikker i ulike bransjer løpende hva man skal gjøre med distribusjonskostnadene. Vi står ovenfor følgende valg:

 • Fordele totalkostnaden for distribusjon av fargeprøver ved generelt å øke prisen på alle produkter, eller
 • At de som ønsker fargeprøver bærer denne kostnaden selv og vi holder prisen på produktet utenom.

 

Vi har konkludert med at det siste alternativet føles mest rettferdig for alle parter.

Hva er barnesikre produkter?

I 2014 kom et EU-direktiv angående innvendige solskjermingsprodukter. Dette er noe alle som produserer, selger og monterer disse produktene må forholde seg til.

Direktivet deler produktene i to kategorier:

Barnesikre produkter:

Produkter som ikke leveres med løse snorer eller kjeder som kan utgjøre en kvelningsfare. Vi har mange slike modeller innen de fleste produkter. For eksempel:

 • Plissé- og Duette® gardiner; BB24, AB20, Literise®, Smartcord®, motoriserte alternativer osv.
 • Rullegardiner; Literise®, Softraise, motoriserte alternativer.
 • Lamellgardiner; vendestang eller motoriserte alternativer.
 • Persienner; BB24, Literise®, og motoriserte alternativer.
Produkter som må barnesikres

 • Disse leveres med løse snorer eller kjeder. For å barnesikre produktene tilpasses høyden på for eksempel snoren i forhold til høyden fra gulv og opp til toppen hvor produktet monteres. Det følger med barnesikringer som monteres til veggen hvor snoren kan festes.

Barnesikre produkter er det tryggeste valget for småbarnsforeldre da man raskt kan glemme å sikre snoren til barnesikringene. Barnesikre produkter er nødvendigvis ikke dyrere. De fleste mener at barnesikre produkter er estetisk mer korrekte da man unngår løse snorer/kjeder.

Vi tilbyr et veldig bredt sortiment av patenterte og prisbelønte betjeningssystemer som er produsert med tanke på barnesikkerhet. Inne i «modell» galleriet kan man, på hver enkelt modell, trykke på «beskrivelse». Der vil betjeningsmåten være oppgitt og om modellen er klassifisert som barnesikker eller ikke.

Hva er en interaktiv befaring?

En interaktiv befaring innebærer at vi kontakter deg på en avtalt tid via Messenger eller Skype. For at vi skal komme med våre anbefalinger er det nødvendig å se vinduene du ønsker skjermet. Det vil også være en del spørsmål fra vår side for å kunne veilede deg best mulig.

På grunn av tidsbegrensningen er det en fordel om du har forberedt følgende:

 • Cirka mål på vinduene (bredde x høyde).
 • Sett de ulike produktene vi tilbyr og dannet deg en mening om hva du kan tenke deg.
 • Tilgjengelig PC og inne på vår nettside.
 • Målebånd.
 • Penn og papir.

Vi har begrenset med tid under befaringen og ingen mulighet for å øke tiden som er avsatt grunnet avtalene i etterkant. Det er helt nødvendig at du befinner deg i rommet/leiligheten/huset du ønsker skjermingen eller så forsvinner hele poenget med befaringen.

Hvis du ikke har Messenger eller Skype kan du sende oss bilder av vinduene sammen med kontakt informasjon. Dette kan sendes til nettbutikk@markisehuset.no. Basert på bilder og dialog kan vi komme med våre anbefalinger.

En interaktiv befaring via Messenger eller Skype kan avtales på epost til nettbutikk@markisehuset.no.

Hva betyr måltilpasset/skreddersydde produkter?

Alle våre produkter er måltilpasset/skreddersydde. Dette betyr at du selv «bygger» produktet med dine ønsker fra bunnen av. For eksempel:

 • Farge og struktur på tekstilen
 • Farge på profiler
 • Betjeningssystem
 • Hvilken funksjon/modell du ønsker

Alle produkter produseres etter dine spesifikasjoner i den bredden og høyden som du ønsker, altså ingenting er ferdig produsert på forhånd. Alle produkter gjennomgår en kvalitets test for hånd før produktet forlater fabrikken.

Praktisk informasjon

Hvor stor plass kreves for å montere en rullegardin?

Rullegardiner kan monteres utenpå vegg eller inne i en nisje. Ved nisje montering er man avhengig av at festebrakettene har tilstrekkelig plass for å kunne feste disse. Rullegardiner leveres i forskjellige modeller og de ulike modellene har ulike mål.

Modell 10, 20, Literise® og Softraise:

Rullegardiner produseres med forskjellige rørdimensjoner avhengig av størrelsen på gardinen. Dette fordi det er lite ønskelig med et rør som har en svai. Jo større rørdimensjon jo mer plass krevende vil rullegardinen være. På «vanlige» vinduer (120 x 120 cm) vil det være nødvendig med 6 cm.

Modell 30 og 40:

Toppkassetten er den samme på type 30 og 40. Kassetten kan monteres til veggen så i slike tilfeller kan man si at minste monteringsdybde er 0 cm. Hvis rullegardinen skal monteres inne i en nisje vil det estetisk mest korrekte være at hele kassetten kommer innenfor nisjen og da vil minste monteringsdybde være 9 cm siden dette er bygge målene på kassetten. Ved å godta at kassetten delvis er utenfor nisjen er minste monteringsdybde 4 cm.

Hvordan er muligheten for motorisering av rullegardiner?

3 muligheter for motorisering av rullegardiner:

 • 230V og brytertilkobling.
 • 230V og fjernkontroll løsning.
 • Motordrift med batteri- og fjernkontroll løsning.

De to førstnevnte leveres med en stillegående motor og tilhørende motorledning kobles til 230V. Motorene er dobbeltisolerte og krever ikke jording. Batterimotoren er også stillegående og leveres med litiumbatterier.

Motordrift med batteriløsning – fungerer det?

Andre generasjon teknologi har kommet på rullegardiner og alle barnesykdommer er fjernet.Følgende nyheter og fordeler kan nevnes:

 • Leveres med ladbare litiumbatterier – som en mobil. Avhengig av bredden på rullegardinen sitter batteripakken inne i røret/motoren eller leveres som en ekstern batteripakke som festes på baksiden av rullegardinen.
 • Motoren går i dvale når ikke i bruk og minimerer strømforbruk. Forrige generasjon søkte kontinuerlig etter signaler noe som økte forbruket.
 • Interferens med andre produkter og signaler er fjernet.
 • To-veis kommunikasjon (IO). Ved App styring ser man hvilken posisjon produktet befinner seg.

Levetid:

 • Litiumbatterier består av flere celler. Endringer i cellene vil over tid føre til at kapasiteten til å lagre energi vil bli dårligere. Ifølge Sintef vil et litiumbatteri ha en levetid på i hvert fall 10 år.

Hvordan påvirker man levetiden og bremser utviklingen i batteriets evne til å lagre energi?

 • Temperatur er veldig viktig. Alle kjemiske reaksjoner i batteriet øker eksponensielt med temperatur. Derfor er det viktig å holde temperaturen på batteriet lavt. Et litiumbatteri bør helst ikke bli varmere enn 35 grader.
 • Hvor mye du lader batteriet påvirker levetiden. Lar du batteriet stå i høy temperatur med høy spenning, så er det verre enn høy temperatur og lading til halv kapasitet.
 • Hvordan du lader batteriet påvirker hvor raskt det slites ut. Høy gjennomsnittlig spenning vil degradere batteriet raskere. Det samme gjelder lav spenning. Det beste er å ligge på omtrent halv kapasitet så mye som mulig.

Konklusjonen; om du skal sørge for at batteriet varer så lenge som mulig, bør du altså tenke over temperatur, og sørge for å holde spenningen på batteriet forholdsvis stabil. Ikke lad batteriet helt ut for ofte, og ikke la rullegardinen stå med fullt batteri over lengre perioder.

Generelt anbefales det at du klattlader, altså lader litt nå og da. Det er ifølge Sintef veldig bra for litiumbatteriene.

Hvor lenge varer batteriene mellom hver lading?

Varigheten mellom hver lading vil avhenge av bruksmønster, størrelsen på gardinen, tyngden på stoffet og temperatur. Fabrikken vår har en test pågående.

Testens forutsetninger:

 • Batteriene leveres ferdig ladet til maks 30 % kapasitet på grunn av lover og regler på område. Batteriene ble ikke ladet før testen ble iverksatt.
 • Rullegardin på 200 x 200 cm som kjøres to ganger daglig; en gang ned og en gang opp.
 • Normal innetemperatur.

Testen pågår fremdeles og batteriene har fortsatt ikke blitt ladet. Vi er nå cirka 1 år inne i testfasen. Vår konklusjon er at dette fungerer utmerket, og mye bedre enn forventet.

Kan man ettermontere motor i rullegardiner?

Ja, men som regel er dette mer kostbart enn å bestille en ny. Rørdimensjonen og monteringsfestene er ikke den samme så rullegardinen må sendes fabrikken for ombygging.

Ta kontakt med kundesenteret på nettbutikk@markisehuset.no for å undersøke muligheten og pris.

Kan man ettermontere styrewire?

Dessverre.

Våre rullegardiner er måltilpasset noe som vanskeligjør endringer i etterkant. I mange tilfeller vil kostnaden være høyere sammenlignet med å bestille produktet på nytt.

Kan man beholde tekstilen, men bytte modell?

Bytte modell går, men rullegardinen må sendes fabrikken for ombygging og derfor er det rimeligere å bestille en ny.

Våre rullegardiner er måltilpasset noe som vanskeligjør endringer i etterkant. I mange tilfeller vil kostnaden være høyere sammenlignet med å bestille produktet på nytt.

Har alle modeller av rullegardiner lik levetid?

Ja. Rullegardiner dimensjoneres etter størrelsen på gardinen og derfor er det ingen kvalitet- eller levetidsforskjell mellom de ulike modellene.

Egner alle rullegardiner seg i våtrom?

Ja med noen få unntak.

I galleriet for tekstiler er det en «info» knapp for hvert enkelt tekstil. Ved å trykke på knappen vil du få opp all informasjon om den aktuelle tekstilen, blant annet om den egner seg i våtrom.

Tekstiler og bærekraft

Miljø og bærekraft?

Tekstil:

Utgangspunktet er at ingen tekstilproduksjon per i dag er miljøvennlig. Sifo forskere utga en stor studie på dette i 2018, og for å sitere litt; «De fleste vet at bomull krever mengder av vann og kjemikalier for å bli til klær. Vi vet også at polyester er plast og lages av olje og at sauer produserer metangass så vel som ull». Bomull regnes som verdens mest sprøytede plante.

Våre tekstile produkter er polyester (syntetisk). Polyester har følgende egenskaper:

 • Nesten krøllfri.
 • Tåler sollys gjennom glass.
 • Absorpsjonsevnen er dårlig, noe som gjør at polyester absorberer lite fuktighet og dermed egner seg for eksempel på våtrom.
 • Møll og lignende er ikke noe problem, da polyester ikke blir angrepet av slikt. Bakterier og sopp er noe de også er ganske resistente mot. Egner seg dermed på loftet, badet og på kjøkkenet.

Disse egenskapene gjør at Polyester egner seg meget bra til innvendige solskjermingsprodukter. Egenskapene gir lang levetid, noe som er bra for miljøet.

Det er to miljøutfordringer med polyester; det ene er at det produseres av plast (olje) og det andre er mikrofiber som slippes ut i naturen ved vasking. For eksempel vasking av en fleece-jakke i vaskemaskinen (fleece = polyester). Våre produkter er belemret med første punkt.

Forskere har konkludert med at lang levetid, mindre vasking og på lavere temperaturer er per i dag den mest miljøvennlige måten forbrukere kan påvirke klimaendringer da alle tekstilfibre har sine ulemper. Denne konklusjonen tar ikke hensyn til selve tilvirkningsprosessen som; energien man bruker i produksjonen, kjemikalier man tilsetter, utslippshåndtering osv.

Vår produksjon foregår hovedsakelig i Norge på en fabrikk som ligger på Østlandet. Hovedleverandøren til vår fabrikk er basert i Nederland hvor også produksjonen av tekstiler og komponenter foregår. De er verdens største og har en stor påvirkning på bærekraft innen sin bransje. De har egen R/D avdeling som kontinuerlig forsker på alternativer for mer bærekraftige produkter. Som et resultat av dette tilbys noe av kolleksjonen i resirkulert polyester og blandingsprodukter som polyester og viskose*.

*Viskose lages av fornybare ressurser (f.eks. furu, gran, bjørk) og er nedbrytbart. Problemet med viskose er at enkelte insekter spiser viskose. Dette gjør at produksjon av gardiner kun iblandes en viss del viskose.

Selskapet har to pågående prosjekter på bærekraft:

 • Hunter Green™
 • Keen on Green

Disse prosjektene skal lede til redusert energi bruk, forbruk av vann og en helhetlig nedgang i karbonavtrykk.

Metall:

Våre produkter har profiler som produseres av 98 % resirkulert aluminium. Resirkulert aluminium er miljøvennlig på grunn av følgende:

 • Gjenvinning av aluminium krever bare 5 prosent av den energien som går med til å produsere primærmetallet. Dessuten svekkes ikke aluminium ved gjenvinning og 75 prosent av alt aluminium som noensinne er produsert, er fremdeles i bruk.
 • Aluminium veier lite, noe som er gunstig i fraktsammenheng.
 • Lettere å forme og sterkt, noe som gjør at man på mange produkter bruker mindre metall i produksjonen sammenlignet med andre metaller.

Ettersom det kreves mye energi for å produsere aluminium, er det svært viktig å bruke energikilder som etterlater et lite karbonavtrykk. Et aluminiumverk som baserer sin elektrisitet på kull, noe som er vanlig i flere regioner rundt om i verden, har fem ganger høyere CO2-utslipp enn et verk som får sin elektrisitet fra fornybare kilder. Våre produkter produseres på fabrikkens eget aluminiumsverk i Nederland og er basert på elektrisitet fra fornybare kilder. Eksempelvis kan det nevnes at Norsk Hydro slipper ut i snitt ca. 3 kilo CO2 per kilo aluminium og i Kina ligger snittet på ca. 18 kilo for samme mengde.

Våre produkter har følgende sertifiseringer:

STANDARD 100 by OEKO-TEX®:

 • En av verdens mest kjente sertifiseringer innen tekstil bransjen. Med STANDARD 100 merket er man sikker på at produktet ikke inneholder noen form for skadelige stoffer for mennesker.
 • I Europa er dette den beste sertifiseringen i forhold til miljø.
 • 95 % av alle våre tekstiler har STANDARD 100 sertifisering.
 • Les mer om STANDARD 100

Cradle to Cradle Certified™

 • Selve gullmedaljen innen sertifisering på bærekraft. Den beste og mest krevende sertifiseringen i verden. Veldig få produkter har denne sertifiseringen.
 • For at produktet skal kunne utmerke seg med denne sertifiseringen testes ikke bare produktene, men også alle prosesser i forbindelse med produksjonen og sosiale forhold.
  • Følgende kriterier blir testet:
   • Selve produktet. Ingen skadelige kjemiske midler i tekstilen.
   • Produktets gjenbruk (resirkulerbar).
   • Fornybar energi og karbonhåndtering i forbindelse med produksjon.
   • Vannforbruk i produksjon.
   • Sosiale forhold på arbeidsplassen.
 • Cirka 150 av våre tekstiler har denne sertifiseringen. Hittil har STANDARD 100 by OEKO-TEX® vært satsningsområde til fabrikken, men ettersom Cradle to Cradle sertifiseringen er bedre vil nok fabrikken endre fokus.
 • Les mer om Cradle to Cradle Certified™ her

GreenGuard:

 • Sertifisering fra USA som omhandler kjemiske avgasser på tekstiler.
 • Få av produktene våre har denne sertifiseringen da de sertifiseringene over er bedre.
 • Les mer om Greenguard her
Hva er UV-beskyttelse?

Ultrafiolett (UV) stråling er elektromagnetisk stråling med kortere bølgelengde enn synlig lys. UV-stråling kommer naturlig fra sola. UV stråling påvirker gulv og møbler ved at disse falmes. Ved å trykke «info» knappen i galleriet for tekstil vil du kunne se hvor mye UV transmisjon den aktuelle tekstilen slipper gjennom. Er tallet for eksempel 6.6 innebærer det at tekstilen stopper 93,4 % av UV strålingen. Alt som monteres i et vindu vil påvirke hvor mye av UV strålingen som kommer inn i rommet, men jo høyere tetthet jo høyere beskyttelse vil man få. En lystett tekstil stopper 100 % av UV strålingen.

Hvorfor er fargeekthet viktig?

Falming er når tekstiler mister farge og blir blekere, uten at det er ønskelig. Falming oppstår fordi tekstilet utsettes for lys, vaskemidler eller annet som har blekende effekt. Falming av tekstiler skjer i ulik grad og kommer an på hvilke tekstilfibre tekstilen inneholder, og hvor lysekte fargestoffet er. Tekstilers evne til å motstå falming måles i stoffets fargeekthet.

Fargeekthet er et mål for hvor mye fargen på et tekstilstoff forandrer seg når det blir utsatt for lys, vann, vask, svette, gnidning eller andre påkjenninger. Lysekthet er dermed en av flere egenskaper som inngår i fargeekthet. Lysekthet graderes i åtte klasser, med laveste klasse som den dårligste. God lysekthet er særlig viktig for gardiner og andre innredningstekstiler som permanent utsettes for lys.

Ved å trykke «info» knappen i galleriet for tekstil vil du kunne se hvilken karakter på lysekthet skalaen den aktuelle tekstilen ligger.

Vi tilbyr tekstiler fra karakter 5. Skalaen kan forenklet fremstilles slik:

 • Karakter 5: bra minus. Egner seg best for steder som ikke er utsatt for sterkt lys. For eksempel mot øst eller nord eller innsynsskjerming innad i et kontorlandskap hvor lyset ikke treffer gardinen
 • Karakter 6: bra +. Egner seg i alle rom mot alle himmelretninger.
 • Karakter 6-7: veldig bra.
 • Karakter 7: veldig bra ++

Ved å velge tekstil i det øverste sjiktet vil man få en mye lengre levetid på gardinene sammenlignet med karakter 5 hvis vinduet er eksponert for mye lys. Anslagsvis kan man si en halvering fra ca. 15 år på de beste til ca. 6-8 år på karakter 5.

En farge vil falme raskere og en hvit tekstil vil gulne raskere ved dårlig fargeekthet sammenlignet med bra fargeekthet.

Alle tekstil produkter produseres i 100 % polyester eller en blanding som kalles Trevira. Disse er syntetiske fibre. Syntetisk fiber gir en mulighet til å få en bedre fargeekthet sammenlignet med naturlig fiber, som for eksempel bomull, viskose, ull osv.

Hvorfor er antistatiske egenskaper viktig?

Våre tekstile produkter produseres av polyester. Polyester er en syntetisk fiber som er statisk elektrisk. Ved å kjøre fibrene gjennom en prosess som gjør de antistatiske unngår man at gardinene tiltrekker seg støv, noe som gir lengre levetid og bedre innemiljø. I tillegg minimerer man behovet for rengjøring.

Motorisering og smarthus

Hva er TaHoma®?

TaHoma® er smarthus systemet levert av vår motorleverandør Somfy. TaHoma® er akkurat nå en av de mest komplette plattformene på markedet. TaHoma® er kompatibelt med mer enn 250 produktserier (f.eks. solskjerming, dører, vinduer, skodder, porter, garasjeporter, oppvarming, belysning, overvåkningskameraer og alarmsystemer), fra deres egen produktportefølje og fra 20 andre store merkevarer innen husholdningsapparater.

Tahoma® forenkler styringen, programmeringen og overvåkingen av alle enheter i hjemmet ditt. Tilgjengelig over Internett, via en datamaskin, smarttelefon eller et nettbrett. Kort sagt, du har hjemmet ditt med når du forflytter deg. Er du hjemme kan den til og med brukes med en stemmeassistent.

Alle våre motoriserte produkter er kompatible med Tahoma®.

Tahoma® er kompatibelt med både Google Assistant, Amazon Alexa og IFTTT. Les mer om kompatibilitet her

IFTTT er et eksternt webgrensesnitt hvor du kan koble til ulike deler. For eksempel: «Hei Google, nå er det natta»:

 • Google tolker hva du har sagt
 • Slår av Phillips Hue pærer
 • Skrur av TV
 • Kjører inn all solskjerming
 • Skrur ned temperatur på alle termostater

IFTTT= «If this, than that”. Dersom dette skjer, så skal du gjøre dette.

IFTTT kan knytte sammen mange forskjellige produsenter, slik at man unngår å måtte kjøpe alt fra samme leverandør. Dette påvirker prising og utviklingen av nye innovative løsninger. Mange leverandører knytter seg derfor til IFTTT, da dette er et veldig sterkt verktøy.

Kan motoriserte produkter kobles til Smarthus systemer?

Ja. Har du et smarthus system og ønsker å koble solskjermingen til dette går det fint. To måter:

 • Produktet bestilles med det vi kaller en bryter tilkoblet motor – altså ikke med fjernkontroll. Aktuator leveres av smarthus systemet du har og kobles direkte til motorledningen.
 • Smart Huben «Homey» kan også hente produktene fra Tahoma. Hvilket betyr at man kan ha en fjernkontroll motor fra Somfy. Fordelene med dette er:
  • Ofte rimeligere å kjøpe værstasjon gjennom Somfy sammenlignet med de ulike Smarthus systemene.
  • Man kan ha fjernkontroll liggende i en skuff i tilfelle nettverket er nede får man fortsatt brukt solskjermingen.

Vi leverer TaHoma – motorleverandørens eget smarthus system.