|Produktet||Kolleksjonen| |Kvalitet| |Modeller| |Gallerier| |Spørsmål & svar| |Prøverommet| |Nettbutikk|

Generelt

Er det prisforskjell mellom butikken og nettbutikken?

Det er 10 % rimeligere å bestille våre produkter i nettbutikken sammenlignet med butikken.

I butikken tilbyr vi:

 • Gratis befaring i det geografiske område vi dekker (Oslo og store deler av Akershus). En befaring omhandler veiledning om de ulike produktene og løsningene, måltaking samt fremvisning av kolleksjon. Vi sender et tilbud som kan vurderes i etterkant av en befaring.
 • Produktene ferdig montert for de som ønsker det.
 • Hele prosessen; befaring, bestilling og montering blir utført av oss.

I nettbutikken tilbyr vi:

 • 10 % rabatt på alle produkter fordi mye av jobben gjør du selv.
 • Befaring i det geografiske område vi dekker til en hyggelig pris.
 • Interaktiv gratis befaring via Messenger eller Skype. En avtale om befaring kan gjøres på epost; nettbutikk@markisehuset.no. Du kan også sende oss bilder av vinduene på epost. Da vil vi komme med våre anbefalinger.
 • Produktene for selvmontering.
Hvorfor kan ikke utvendige produkter bestilles i nettbutikken?

Den viktigste årsaken er skader under transport. Utvendige produkter er lite transport vennlige. Erfaringen vår er at 50 % av produktene fikk transport skader. Speditør erstatter skader på produkter med en kilopris. Dette medfører at våre utvendige produkter kommer veldig dårlig ut i erstatningssammenheng.

Hva er leveringstiden?

Vi garanterer 3-4 ukers leveringstid, men ofte går dette raskere. Ved spesielle omstendigheter kan leveringstiden øke, men det vil bli gitt beskjed om dette.

Hvor kan jeg bestille en befaring i nettbutikk?

Befaring kan bestilles i nettbutikken under «enkelt produkter».

Hvor finner jeg oppmålingsskjema og monteringsanvisninger?

Ved å trykke på «velg modell» i bestillingssystemet vil alle modeller vises. Når du finner ønsket modell, trykker du på «beskrivelse». Nederst vil du finne monteringsanvisninger og oppmålingsskjemaer. Monteringsanvisning følger også med i pakken til produktet. Årsaken til at det ligger på hver enkelt modell er at de ulike modellene monteres på forskjellig måte.

Hva er reglene for retur av varene?

Alle våre produkter er hva man kaller spesialtilvirket. Med det menes at produktet er måltilpasset dine vinduer med dine valg av produkt, modell og farge.

Hva er garanti tiden og hva dekkes av den?

Alle produkter leveres med fulle rettigheter etter kjøpsloven (5 år). Alle produksjonsfeil dekkes av den.

Hvor kan jeg få tilsendt en fargeprøve?

I galleriene for valg av tekstil/fargevalg er det en knapp du kan trykke på for å få tilsendt en fargeprøve. Det koster kroner 50,- per stykk fargeprøve.

Hvorfor må jeg betale for en fargeprøve?

Som oss, vurderer mange nettbutikker i ulike bransjer løpende hva man skal gjøre med distribusjonskostnadene. Vi står ovenfor følgende valg:

 • Fordele totalkostnaden for distribusjon av fargeprøver ved generelt å øke prisen på alle produkter, eller
 • At de som ønsker fargeprøver bærer denne kostnaden selv og vi holder prisen på produktet utenom.

 

Vi har konkludert med at det siste alternativet føles mest rettferdig for alle parter.

Hva er barnesikre produkter?

I 2014 kom et EU-direktiv angående innvendige solskjermingsprodukter. Dette er noe alle som produserer, selger og monterer disse produktene må forholde seg til.

Direktivet deler produktene i to kategorier:

Barnesikre produkter:

Produkter som ikke leveres med løse snorer eller kjeder som kan utgjøre en kvelningsfare. Vi har mange slike modeller innen de fleste produkter. For eksempel:

 • Plissé- og Duette® gardiner; BB24, AB20, Literise®, Smartcord®, motoriserte alternativer osv.
 • Rullegardiner; Literise®, Softraise, motoriserte alternativer.
 • Lamellgardiner; vendestang eller motoriserte alternativer.
 • Persienner; BB24, Literise®, og motoriserte alternativer.
Produkter som må barnesikres

 • Disse leveres med løse snorer eller kjeder. For å barnesikre produktene tilpasses høyden på for eksempel snoren i forhold til høyden fra gulv og opp til toppen hvor produktet monteres. Det følger med barnesikringer som monteres til veggen hvor snoren kan festes.

Barnesikre produkter er det tryggeste valget for småbarnsforeldre da man raskt kan glemme å sikre snoren til barnesikringene. Barnesikre produkter er nødvendigvis ikke dyrere. De fleste mener at barnesikre produkter er estetisk mer korrekte da man unngår løse snorer/kjeder.

Vi tilbyr et veldig bredt sortiment av patenterte og prisbelønte betjeningssystemer som er produsert med tanke på barnesikkerhet. Inne i «modell» galleriet kan man, på hver enkelt modell, trykke på «beskrivelse». Der vil betjeningsmåten være oppgitt og om modellen er klassifisert som barnesikker eller ikke.

Hva er en interaktiv befaring?

En interaktiv befaring innebærer at vi kontakter deg på en avtalt tid via Messenger eller Skype. For at vi skal komme med våre anbefalinger er det nødvendig å se vinduene du ønsker skjermet. Det vil også være en del spørsmål fra vår side for å kunne veilede deg best mulig.

På grunn av tidsbegrensningen er det en fordel om du har forberedt følgende:

 • Cirka mål på vinduene (bredde x høyde).
 • Sett de ulike produktene vi tilbyr og dannet deg en mening om hva du kan tenke deg.
 • Tilgjengelig PC og inne på vår nettside.
 • Målebånd.
 • Penn og papir.

Vi har begrenset med tid under befaringen og ingen mulighet for å øke tiden som er avsatt grunnet avtalene i etterkant. Det er helt nødvendig at du befinner deg i rommet/leiligheten/huset du ønsker skjermingen eller så forsvinner hele poenget med befaringen.

Hvis du ikke har Messenger eller Skype kan du sende oss bilder av vinduene sammen med kontakt informasjon. Dette kan sendes til nettbutikk@markisehuset.no. Basert på bilder og dialog kan vi komme med våre anbefalinger.

En interaktiv befaring via Messenger eller Skype kan avtales på epost til nettbutikk@markisehuset.no.

Hva betyr måltilpasset/skreddersydde produkter?

Alle våre produkter er måltilpasset/skreddersydde. Dette betyr at du selv «bygger» produktet med dine ønsker fra bunnen av. For eksempel:

 • Farge og struktur på tekstilen
 • Farge på profiler
 • Betjeningssystem
 • Hvilken funksjon/modell du ønsker

Alle produkter produseres etter dine spesifikasjoner i den bredden og høyden som du ønsker, altså ingenting er ferdig produsert på forhånd. Alle produkter gjennomgår en kvalitets test for hånd før produktet forlater fabrikken.

Praktisk informasjon

Hvor stor plass kreves for å montere en persienne?

Persienner produseres i forskjellige modeller. Hvilken modell du velger avhenger av hvilken funksjon du ønsker. Ved å trykke på «velg modell» i bestillingssystemet vil alle modeller vises. Når du finner ønsket modell, trykker du på «beskrivelse». Minste monteringsdybde står oppgitt.

Kan man ettermontere motor?

Dessverre, det er ikke mulig.

Kan man ettermontere styrewire?

Dessverre. Når man bestiller persienner med styrewire føres wiren gjennom hull i enden av lamellene på persiennen. Disse hullene har man ikke hvis persiennen i utgangspunktet ble bestilt uten styrewire. Hullene kan ikke lages i etterkant.

Alle våre persienner er måltilpasset noe som vanskeligjør endringer i etterkant. I mange tilfeller vil kostnaden være høyere sammenlignet med å bestille produktet på nytt.

Kan man bytte modell?

Dessverre. Alle våre persienner er måltilpasset noe som vanskeligjør endringer i etterkant. Bytte modell ved å bruke noe av den «gamle» persiennen blir mer kostbart sammenlignet med å bestille en ny persienne.

Påvirker størrelsen på persiennen levetiden?

Både ja og nei. Fabrikken har satt sine produksjonsbegrensninger som vi mener kan være noe høye i visse tilfeller. Eksempel; en snorbetjent persienne, modell AO10, kan leveres både på små vinduer og på store vinduer. En persienne på 120 x 120 cm vil ha en levetid på cirka 15 år, men øker man størrelsen til 300 x 200 cm vil man raskt halvere eller mer den levetiden ved samme bruksmønster. Det er betjening- og snorsystemet som svikter og eventuelt må byttes. Det er mulig i de fleste tilfeller.

Hvorfor tilpasser dere ikke målene slik at alle størrelser har 15 års levetid?
Det er fordi bruksmønstre er forskjellig hos våre kunder. Noen har behov for en persienne som skal være statisk i 15 år, noen skal bruke den to ganger i uken, andre bruker den daglig osv. Persiennen må brukes for at slitasjen skal oppstå. I tillegg er det mange av våre kunder som er fornøyd med halvparten av levetiden av årsaker som; vinduer skal skiftes eller at de skal flytte innen en viss tid.

Hvis du søker et produkt som kan brukes til store vinduer kan Duette® i modell AU10 eller lamellgardiner anbefales. Disse kan produseres på store mål uten at det påvirker levetiden.

Motordrift!

3 muligheter for motoriserte persienner:

 • 24V og brytertilkobling. Leveres uten trafo. Kan bestilles separat.
 • 24V og fjernkontroll løsning. Leveres med trafo.
 • 12V motordrift med batteri- og fjernkontroll løsning. Leveres med trafo og batteripakke.
  • De to førstnevnte leveres med en stillegående motor og tilhørende motorledning kobles til 230V. Motorene er dobbeltisolerte og krever ikke jording. Batterimotoren er også stillegående og leveres med litiumbatterier.

Motordrift med batteriløsning – fungerer det?

Andre generasjon teknologi har kommet på persienner og alle barnesykdommer er fjernet. Følgende nyheter og fordeler kan nevnes:

 • Leveres med ladbare litiumbatterier – som en mobil. Batteriet kan festes på baksiden av persiennen.
 • Motoren går i dvale når ikke i bruk og minimerer strømforbruk. Forrige generasjon søkte kontinuerlig etter signaler noe som økte forbruket.
 • Interferens med andre produkter og signaler er fjernet.

Levetid:

 • Litiumbatterier består av flere celler. Endringer i cellene vil over tid føre til at kapasiteten til å lagre energi vil bli dårligere. Ifølge Sintef vil et litiumbatteri ha en levetid på i hvert fall 10 år.

Hvordan påvirker man levetiden og bremser utviklingen i batteriets evne til å lagre energi?

 • Temperatur er veldig viktig. Alle kjemiske reaksjoner i batteriet øker eksponensielt med temperatur. Derfor er det viktig å holde temperaturen på batteriet lavt. Et litiumbatteri bør helst ikke bli varmere enn 35 grader.
 • Hvor mye du lader batteriet påvirker levetiden . Lar du batteriet stå i høy temperatur med høy spenning, så er det verre enn høy temperatur og lading til halv kapasitet.
 • Hvordan du lader batteriet påvirker hvor raskt det slites ut. Høy gjennomsnittlig spenning vil degradere batteriet raskere. Det samme gjelder lav spenning. Det beste er å ligge på omtrent halv kapasitet så mye som mulig.

Konklusjonen; om du skal sørge for at batteriet varer så lenge som mulig, bør du altså tenke over temperatur, og sørge for å holde spenningen på batteriet forholdsvis stabil. Ikke lad batteriet helt ut for ofte, og ikke la rullegardinen stå med fullt batteri over lengre perioder.

Generelt anbefales det at du klattlader, altså lader litt nå og da. Det er ifølge Sintef veldig bra for litiumbatteriene.

Hvor lenge varer batteriene mellom hver lading?
Varigheten mellom hver lading vil avhenge av bruksmønster, størrelsen på gardinen, tyngden på stoffet og temperatur. Fabrikken vår har en pågående test.

Testens forutsetninger:

 • Batteriene leveres ferdig ladet til maks 30 % kapasitet på grunn av lover og regler på område. Batteriene ble ikke ladet før testen ble iverksatt.
 • Rullegardin på 200 x 200 cm som kjøres to ganger daglig; en gang ned og en gang opp.
 • Normal innetemperatur.

Testen pågår fremdeles og batteriene har fortsatt ikke blitt ladet. Vi er nå cirka 1 år inne i testfasen. Vår konklusjon er at dette fungerer utmerket, og mye bedre enn forventet.

Egner alle persienner seg i våtrom?

Persienner har snorer og stigebånd som ikke er råtebestandig. Det vil etter hvert gro grønt på disse avhengig av nivået av fuktighet, men det påvirker ikke kvaliteten og tar mange år.

Motorisering og smarthus

Hva er TaHoma®?

TaHoma® er smarthus systemet levert av vår motorleverandør Somfy. TaHoma® er akkurat nå en av de mest komplette plattformene på markedet. TaHoma® er kompatibelt med mer enn 250 produktserier (f.eks. solskjerming, dører, vinduer, skodder, porter, garasjeporter, oppvarming, belysning, overvåkningskameraer og alarmsystemer), fra deres egen produktportefølje og fra 20 andre store merkevarer innen husholdningsapparater.

Tahoma® forenkler styringen, programmeringen og overvåkingen av alle enheter i hjemmet ditt. Tilgjengelig over Internett, via en datamaskin, smarttelefon eller et nettbrett. Kort sagt, du har hjemmet ditt med når du forflytter deg. Er du hjemme kan den til og med brukes med en stemmeassistent.

Alle våre motoriserte produkter er kompatible med Tahoma®.

Tahoma® er kompatibelt med både Google Assistant, Amazon Alexa og IFTTT. Les mer om kompatibilitet her

IFTTT er et eksternt webgrensesnitt hvor du kan koble til ulike deler. For eksempel: «Hei Google, nå er det natta»:

 • Google tolker hva du har sagt
 • Slår av Phillips Hue pærer
 • Skrur av TV
 • Kjører inn all solskjerming
 • Skrur ned temperatur på alle termostater

IFTTT= «If this, than that”. Dersom dette skjer, så skal du gjøre dette.

IFTTT kan knytte sammen mange forskjellige produsenter, slik at man unngår å måtte kjøpe alt fra samme leverandør. Dette påvirker prising og utviklingen av nye innovative løsninger. Mange leverandører knytter seg derfor til IFTTT, da dette er et veldig sterkt verktøy.

Kan motoriserte produkter kobles til Smarthus systemer?

Ja. Har du et smarthus system og ønsker å koble solskjermingen til dette går det fint. To måter:

 • Produktet bestilles med det vi kaller en bryter tilkoblet motor – altså ikke med fjernkontroll. Aktuator leveres av smarthus systemet du har og kobles direkte til motorledningen.
 • Smart Huben «Homey» kan også hente produktene fra Tahoma. Hvilket betyr at man kan ha en fjernkontroll motor fra Somfy. Fordelene med dette er:
  • Ofte rimeligere å kjøpe værstasjon gjennom Somfy sammenlignet med de ulike Smarthus systemene.
  • Man kan ha fjernkontroll liggende i en skuff i tilfelle nettverket er nede får man fortsatt brukt solskjermingen.

Vi leverer TaHoma – motorleverandørens eget smarthus system.