Markisehuset ble opprettet i januar 2012 av to brødre med lang erfaring fra bransjen, faktisk nærmer de seg 50 år med erfaring. Vi leverer sol- og innsynsskjerming til både innvendig og utvendig bruk. Vi har plassert vårt kontor, lager og utstilling på Alnabru i Oslo. Dette fordi lokasjonen er strategisk plassert i midten av vårt primære marked, som er Oslo, nedre Romerike, Asker og Bærum.

Vi vektlegger blant annet kompetanse og produkter av høy kvalitet fordi vi mener dette er avgjørende for et vellykket og varig resultat. Vi har Norges fleste og beste omtaler innen vår bransje. Vår omsetning er fordelt cirka 70/30 mellom privatmarkedet og næringsmarkedet.

Kontakt info

Strategi

Vår strategi har hele tiden vært å ha den beste kompetansen i bransjen på solskjermingsprodukter og produkter av høy kvalitet.

Kompetanse på produktene mener vi er avgjørende og derfor er det alltid våre montører som utfører befaringen. Disse har kunnskapen som vi mener er nødvendig for at kunden skal få den riktige veiledningen. Kompetanse er også viktig for å sikre forsvarlig innfesting på mange av produktene.
Høy kvalitet på produktene mener vi er viktig for det estetiske utrykket, den driftsmessige stabiliteten og lang levetid. Lang levetid er også gunstig for miljøet.

Nøye utvalgte leverandører sikrer kvalitetsprodukter. I forbindelse med valg av leverandører har vi vektlagt følgende:

  • En kvalitet som sikrer produktet lang levetid, og for utendørs produkter, et krevende norsk klima. Tradisjonsrike fabrikker med lang erfaring har bygd seg opp en kompetanse over mange år, noe som gjenspeiles i produktene deres. Fabrikkene har også et rykte de må opprettholde, og lanserer derfor produktene først etter gjennomgående interne tester.
  • Vi er opptatt av norske arbeidsplasser og har valgt leverandører med mest mulig av sin produksjon i Norge.
  • Klimabevisste leverandører. Det som ikke produseres i Norge produseres innenfor EU, hvor kravene til miljøvennlig produksjon er høyere sammenlignet med andre steder i verden.
  • Sertifiserte produkter, altså ingen skadelige stoffer i produktene for mennesker.
  • Den sosiale profilen til leverandøren. Alle våre leverandører forholder seg til arbeidsmiljøloven i deres respektive land.

Mesteparten av våre produkter produseres i Norge. Innsatsvarene til produksjon kommer hovedsakelig fra Nederland, Italia og Østerrike. Dette på grunn av at Norge mangler denne typen industri, som for eksempel produksjon av markiseduk eller annen tekstilproduksjon, som til plisségardiner, rullegardiner, Duette® etc.

Pris strategi

Vi har valgt en fast lav pris på våre produkter med unntak av vinterrabatt på utvalgte «sommer» produkter. Prisene våre viser seg svært konkurransedyktige, noe som kan bekreftes i mange av våre omtaler, og dette uten store prosentvise avslag i ulike kampanjer.

Vi mener at vår strategi og vårt valg av leverandører fungerer veldig bra. Over 70 % av våre kunder er enten anbefalt av andre eller er tidligere kunder. Vi ønsker at opplevelsen kunden får i fra første kontakt, til veiledning og til montering av produkt skal være den beste uansett bransje. Dette mener vi er oppnådd. Vi kan i hvert fall titulere oss med å ha «Norges fleste og beste omtaler» innen vår bransje.

Sosial profil

Markisehuset ønsker å være det beste valget ovenfor sine kunder. Da er det blant annet avgjørende at man har den beste kompetansen i bransjen. Kompetanse og opplæring står sentralt i vårt arbeid. Et godt arbeidsmiljø er ingen selvfølge og krever at man hele tiden har fokus på å skape trivsel. Vi er en godt sammensveiset gjeng som utfyller hverandre og fungerer veldig bra sammen. At vi klarer å beholde kompetansen i bedriften er for oss et kvalitetsstempel på jobben vi legger i arbeidsmiljøet.

Klima og bærekraft

Vi forholder oss kun til produsenter av tekstiler og komponenter innenfor EU og fortrinnsvis Norge. Dette på grunn av bærekraftig produksjon, kvalitet og sosiale forhold. De fleste produktene og produksjonsmetodene er sertifiserte innen miljø og bærekraft. Miljø sertifiserte produkter garanterer også at produktene ikke er skadelig for mennesker. De sosiale forholdene betyr mye for oss og ved produksjon innenfor EU er man sikker på at den sosiale profilen ivaretas, i hvert fall blant våre leverandører.
Miljø og bærekraft

Seriøse leverandører

Vi er medlemmer av StartBANK, som er en plattform for seriøse leverandører i Norge. StartBANK ble opprettet for å få opp seriøsiteten i bygg- og anleggsbransjen. Kriteriene for å bli medlem omhandler blant annet at skatter og avgifter betales, at sosial dumping ikke forekommer, samt at HMS følges. Markisehuset ble opprettet uten gjeld og vi er fortsatt gjeldfrie. Vi er et stabilt selskap med god økonomi og beste kredittverdighet.
StartBANK

Vår garanti

Vi har valgt å spesialisere oss på innvendig og utvendig sol- og innsynsskjerming. Våre montører er også de som utfører befaringen, noe som er ganske unikt i bransjen. Disse har mange års erfaring med estetiske og praktiske løsninger både for hjem og kontor. Denne erfaringen gjør at de har kunnskapen til å veilede deg frem til beste løsning. Vi kan garantere at du vil møte en meget kunnskapsrik og entusiastisk person med interesse for eget fag.

Kompetanse på våre produkter er avgjørende for resultatet hjemme hos deg. Personen som eventuelt skal anbefale, måle opp og montere produktet bør ha lang erfaring fra alle disse områdene. De ulike produktene kan gjerne produseres av de beste kvaliteter, men det betyr lite hvis fargene, målene og monteringen ikke harmoniserer. Dette er et samspill hvor alle detaljer er avgjørende for sluttresultatet. Vi setter prestisje i perfekt resultat.

Nettbutikk

I februar 2020 åpnet vi verdens første «velfungerende» nettbutikk innen vår bransje. Dette har vært et prestisjeprosjekt, både for å bli verdens første, men også for at ingen tidligere har klart det. Nettbutikken inneholder mye informasjon, og har nå blitt et nyttig verktøy uansett om man bestiller for selvmontering eller ønsker produktene ferdig montert. I tillegg vil hele Norges befolkning nyte godt av våre produkter, priser og kompetanse.

Så bor du utenfor det geografiske området hvor vi tilbyr befaring (Oslo og omegn), eller føler deg sikker på egne valg og ferdigheter, kan alle våre innvendige produkter bestilles for selvmontering i nettbutikken.

For å sikre at kompetanse og veiledning opprettholdes, finnes det mulighet for å avtale en interaktiv befaring og/eller muligheten for innsending av bilder og dialog med en montør.
Avtal en interaktiv befaring

Ved å avtale en interaktiv befaring vil du i dialog med montør finne den løsningen som dekker dine behov best, og få besvart eventuelle spørsmål. Her kan man oppnå bortimot det samme som ved fysisk oppmøte.

Vårt online prøverom er et nyttig verktøy som gir deg muligheten til å prøve ut farger og løsninger på våre innvendige produkter.
Prøverom