Innvendig solskjerming – Hva skal man velge?

Formålet med denne artikkelen er å gi deg en innføring i innvendige solskjermingsprodukter. Vi adresserer kjente problemstillinger som mange av våre kunder finner utfordrende.

Innvendig sol- og innsynskjerming kan løses på forskjellige måter, og med forskjellige produkter. I vårt produktsortiment av innvendige produkter kan man velge mellom:

 • Plissé- og Duette® gardiner (doble plisségardiner)
 • Rullegardiner
 • Lamellgardiner
 • Persienner

Hva skal man velge?

Valg av solskjermingsprodukt påvirkes av flere faktorer som:

 • Hvilket produkt dekker behovet best? Har man behov for et produkt som går ovenfra og ned? Nedenfra og opp? Eller kanskje begge deler? Sideveis?

Viser hvilke retninger man kan betjene produktene, som ovenfra og ned, nedenfra og opp, svevende (top down & bottom up), samt sideveis.

 • Hvilket produkt liker man best av utseende?
 • Hvilket produkt lar seg montere på en estetisk korrekt måte? Det er forskjellige byggemål på produktene. Hva passer best hos deg?
 • Økonomi. De fleste trenger å vurdere kostnader forbundet med slike innkjøp. Ved en rangering på pris, basert på de mest solgte prisgruppene, så ville listen se slik ut, med rimeligst på topp:
  • Persienner (3 prisgrupper)
  • Rullegardiner (6 prisgrupper)
  • Plisségardiner (6 prisgrupper)
  • Lamellgardiner (5 prisgrupper)
  • Duette® (5 prisgrupper)

Denne rangeringen vil raskt endre seg hvis man sammenligner en høy prisgruppe på det ene produktet mot en lavere prisgruppe på et annet produkt. Prisen avhenger også av hvilken modell og betjening man ønsker. Dersom man ønsker å kartlegge prisnivå på forskjellige løsninger, vil et tips være å legge inn cirka mål i vår nettbutikk. Da vil du kunne sammenligne priser på de forskjellige produktene/alternativene. Nettbutikken kan altså være en hjelp for å sjekke ut dine muligheter, uavhengig av om du ønsker å bestille noe for selvmontering eller om du ønsker at vi skal montere produktene. Ønsker du produktet ferdig montert foretar vi uansett en befaring, men erfaringene viser at det kan være nyttig om man som kunde har satt seg litt inn i dette på forhånd.

Hva som passer den enkeltes lommebok, samt valg av produkt vil til syvende og sist være en individuell vurdering.

Verdt å nevne er at det i mange tilfeller kan være en konflikt mellom det praktiske og det estetiske. Med det menes at produktet du verdsetter høyest kanskje ikke er det produktet som dekker behovene best, eller lar seg montere på en estetisk korrekt måte. I slike tilfeller må man vurdere hva som er det viktigste.

Ved en eventuell befaring belyses alle slike problemstillinger slik at valgene du tar gir best utbytte i forhold til dine praktiske og estetiske vurderinger.

Nedenfor en kort teknisk gjennomgang av produktene. For mer utfyllende informasjon om de enkelte produktene se våre videoer eller vår nettside.

Oransje Duette® gardin (dobbel plisségardin), krever liten monteringsdybde.

Plissé- og Duette® gardiner (doble plisségardiner)

 • Krever liten monteringsdybde. Mange av modellene kan monteres på flater som bare er 7-8mm i dybde. Dette innebærer at produktet kan monteres tett inntil glasset på de fleste vinduer.
 • Cirka 100 forskjellige modeller, så utvalget er stort. Kan produseres til vinduer med avvikende former, som skråvinduer.
 • Duette® kan produseres til store vinduer med bredder inntil 300cm. Plisségardiner kan produseres på bredder inntil cirka 230cm, avhengig av tekstilvalg.
 • Kan monteres i rom med middels fuktighet, og som oftest i rom med høy fuktighet.
 • Bortsett fra de mørkleggende og lystette tekstilene er alle tekstilene vaskbare.
 • Ingen ulemper ved produktet som utpeker seg. Den allsidige kolleksjonen og alle valgmuligheter innen modeller gjør at plissé– og Duette® gardiner stort sett kan brukes overalt. Enkelt kan man si at, liker du produktet finnes det en løsning.
 • Produktet er lite dominerende da byggemålene er små.
Beige rullegardiner i spisestue.

Rullegardiner

 • Kan produseres til store vindusflater med bredder inntil 340cm, og høyder inntil 400cm.
 • Kan monteres i tak eller på vegg. Mange mener rullegardiner er eneste produkt som kan monteres på listverket rundt vinduet, men som fortsatt opprettholder den estetiske karakteren.
 • Kan monteres i rom med middels fuktighet, og som oftest i rom med høy fuktighet.
 • Bortsett fra de lystette tekstilene er alle tekstilene vaskbare.
 • Ulempen med rullegardiner er svakheten for sjenerende bevegelser og dertil mulige lyder når utsatt for termiske forskjeller, som for eksempel hvis vinduet står åpent for lufting og rullegardinen er i bruk.
 • Den klassiske rullegardinen (uten kassett) bygger lite når ikke i bruk.
Lilla lamellgardiner foran skyvedør.

Lamellgardiner

 • Eneste innvendige produkt som kan produseres på bredder inntil 690cm, og høyder inntil 400cm.
 • Kan leveres til skråvindu.
 • Skal produktet monteres i en nisje, vil det være en estetisk fordel om nisjedybden er på cirka 10cm, eller mer. Dette fordi den smaleste lamellbredden er 8,9cm. Lameller kan også monteres på vegg.
 • Ulempen, i likhet med rullegardiner, er svakheten for sjenerende bevegelser når utsatt for termiske forskjeller.
 • Mange mener lamellgardiner bærer preg av kontor. Dette er frem til de får se kolleksjonen og dens muligheter. Lamellgardiner har utviklet seg både i forhold til en allsidig kolleksjon og modellvalg.
 • Produktet oppleves som mer dominerende sammenlignet med de andre alternativene vi tilbyr, men det kan for mange være det man søker.
Gule persienner på kjøkken.

Persienner

 • Krever liten monteringsdybde. Mange av modellene kan monteres på flater som er 17mm i dybde.
 • Ulempen med persienner er at de er støvsamlere. Avhengig av fargevalg er miljøelementer mer synlig på persienner sammenlignet med de andre tekstile produktene. Tekstile produkter er støvavvisende.
 • Metallpersienner vil av de fleste oppleves som kaldere i utrykket sammenlignet med tekstile produkter.
 • De fleste mener også at persienner har et veldig klassisk utrykk, og passer dermed godt i klassiske boliger.
Collage av

Felles for disse innvendige solskjermingsproduktene

 • En stor kolleksjon av farger og strukturer
 • Finnes barnesikre modeller

Betjeningsmuligheter er varierte. Det finnes manuelle løsninger hvor man betjener produktet med håndtak/stang, snor eller kjede. Ellers er det forskjellige motoralternativer.

Alle produkter har antatt levetid på 10-15 år.

Følgende er relevante problemstillinger du kanskje man må ta i betraktning:

 • Montering inntil glass eller i karm? Fordeler/ulemper?
 • Lystette tekstiler på soverom eller ikke? Utfordringer/ulemper med lystett.
 • Et stort vindu med flere små vinduer. Skal man velge én hel gardin eller dele opp i mindre enheter?
 • Trenger man å anskaffe gardiner til alle vinduer når i samme rom?
 • Farger. Hva skal man tenke på?

Avhengig av beslutningene du tar, kan dette påvirke ditt valg av produkt. Nedenfor en gjennomgang av disse.

Montering inntil glass eller i karm? Hva skal man velge?

Forskjellen mellom montering inntil glass og montering i karm.

Fordeler ved montering av solskjermingen inntil glasset:

 • Fritt tilsig av luft ved åpning av vinduet, altså produktet hindrer ikke luftstrømmen. Man unngår dermed også mulige sjenerende bevegelser og lyder fra produktet når det ikke påvirkes av luftstrømmer.
 • Lyset treffer tekstilen likt over dens flate. Dette fordi tekstilen har tilnærmet samme størrelse som selve glasset. (se bilder)
 • Øker romfølelsen. Dette fordi produktet ikke bygger inn i rommet.
 • Man bevarer hele vindusposten for å eventuelt plassere blomster eller andre gjenstander.

Hvor relevante disse punktene er for den enkelte, vil variere. Hvis for eksempel det aktuelle vinduet aldri åpnes, eller ikke er åpningsbart, vil forhold som sjenerende bevegelser på grunn av luft ikke være noe å hensynta.

I tilfeller hvor vinduene åpner innover har man kanskje ingen andre muligheter enn montering inntil glass. Dette hvis man ønsker muligheten til å åpne vinduet, enten det er for lufting eller for rengjøring av vinduene.

Ulemper ved montering av solskjermingen inntil glasset:

 • I rom med høy luftfuktighet, som for eksempel på bad, vil det opparbeide seg fukt mellom glass og produkt. Man løser dette enkelt ved å bevege produktet til et annet sted på vinduet, altså ikke la det henge statisk på ett sted.
  Fukt kan skape råteskader i trevirket på vindusrammen, og gi svertesopp bak på gardinen. Svertesopp forringer ikke levetiden, men gir et dårlig inneklima, som igjen kan føre til helsemessige plager. Graden av fukt vil avhenge av hvor god ventilasjon det er i det aktuelle rommet.
 • En annen ulempe ved montering inntil glass er faren for termisk brudd. Ved valg av lystette eller mørkleggende tekstiler fraråder vi montering inntil glasset. Dette fordi faren for termisk brudd i glasset øker ved valg av disse. Vi anslår at cirka 20 % av vinduene sprekker, så risikoen er høy. Ved valg av ikke lystette tekstiler opplever vi faren som svært liten. Dette er basert på 25 års erfaring, så grunnlaget for statistikken er veldig bra. Termisk brudd kan man lese mer om på vår nettside.
 • Er man ute etter isoleringseffekten vil en montering inntil glass bidra dårligere sammenlignet med montering karm. Dette fordi montering i karm vil gi en luftlomme mellom glass og produkt. Det er altså mer energieffektivt med montering i karm.

Montering i karm vil ha de motsatte fordeler og ulemper sammenlignet med montering inntil glass. Til informasjon velger de fleste montering inntil glass. Basert på praktiske fordeler og estetiske verdier vil vi påstå at montering inntil glass ofte er det beste og fineste.

Nedenfor eksempler på begge type monteringer

Montering inntil glass:

Eksempler på Duette® gardiner (doble plisségardiner montert inntil glasset.

Montering i karm:

Eksempler på Duette® gardiner (doble plisségardiner montert i karm.

Lystette tekstiler på soverom eller ikke? Utfordringer/ulemper med lystette solskjermingsprodukter.

Lystett vs. ikke lystett

Valget har praktiske og estetiske vurderinger ved seg.

De fleste opplever en lystett tekstil som bare en «flate». Tekstiler som har lystransmisjon, gir et helt annet utrykk. Her vil struktur i tekstilen fremkomme, og vinduet oppleves mer «levende». Romfølelsen blir mindre av å bruke lystette tekstiler. Bildene over viser ytterpunktene. Ønsker man et mørkere rom uten å ha lystette tekstiler kan man løse det ved å velge et mørkere tekstil fargemessig.

Andre vurderinger:
 • Har man barn vil vi anbefale ikke lystette tekstiler. Dette fordi mange ønsker å tilvenne barnet til å sove uansett lyssetting, da det gjør livet enklere når man for eksempel er på reise, hvor det sjeldent er muligheter for full formørkelse. Ulempen er at det ofte tar en kort sommer med lite søvn å tilvenne barnet til lyst rom.
 • Da våre produkter har en forventet levetid på 10 til 15 år, vil bruken av barnerommet i den perioden forandre seg. Frem til barnet er 7-8 år brukes rommet mest til soving, men de påfølgende 7-8 år er rommet en blanding av oppholdsrom og soverom. Ønsker man da lystett for å dekke for eventuelt innsyn eller sjenerende sollys?
Avhengig av åpent vindu og frisk luft på soverommet? Vurder følgende:
 • Siden vi fraråder montering av lystette tekstiler inntil glasset, så vil montering i karm eller på listverk være vår anbefalte løsning. Dette hvis man ønsker å unngå høy risiko for termisk brudd i glasset.Ved montering i karm eller på list vil produktet hindre luftstrømningene inn i rommet. For å få tilstrømning av frisk luft må man ha en åpning nede, og helst oppe, slik at luft sirkulerer. Men da kommer også lyset… I tillegg vil produktet være montert direkte i konflikt med luftstrømningene som kan gi sjenerende bevegelser og lyder. Lystette tekstiler med aluminiumsfolie gir både høyere og mer sjenerende lyder sammenlignet med ikke lystette tekstiler. Det samme gjelder persienner som har «metall» lyd.
Tankekors! Har man behov for lystette solskjermingsprodukter?

Har man normal døgnrytme er det i Sør-Norge mørkt ved leggetid mesteparten av året. Det vil derfor bety at mesteparten av året har man ikke behov for lystette tekstiler. Det forutsettes at en eventuell utebelysning ikke er et forstyrrende element. Sommersesongen er problemstillingen for de fleste, men det er også sesongen hvor de fleste ønsker mest mulig tilsig av frisk luft.

Apropos Sør-Norge og bruk av lystette tekstiler; i løpet av 25 år har vi aldri møtt folk fra Nord-Norge som er plaget med lyst soverom—de velger så å si aldri lystette tekstiler til tross for at de lever med midnattsol fra mai til juli… Sover gjør de uansett..

Nedenfor presenterer vi tre forslag til løsning som kan vurderes:

Kombinert Duette® gardin (dobbel plisségardin) og lystett rullegardin.

Forslag 1

Man kan kombinere to forskjellige produkter. Hvis man for eksempel velger ett produkt montert inntil glasset som ikke er lystett, men som kan brukes mesteparten av året, så kan man i tillegg ha lystett rullegardin. Denne kan da brukes i sommersesongen.

Forslag 2

Man kan også velge produktet Duette®, som kan leveres med både én lystett tekstil, og én ikke lystett tekstil i samme produkt. Med denne løsningen kan man velge hvilken tekstil man ønsker å bruke.
To forskjellige tekstiler i samme Duette® gardin (dobbel plisségardin, både lystett og ikke lystett.

Forslag 3

Dette forlaget vil være en kombinasjon av ett innvendig produkt og ett utvendig produkt. Det utvendige produktet bidrar også til å dempe belysningen inne. Dette samtidig som det betraktelig reduserer varmen, som igjen ofte fører til at man trenger mindre sirkulasjon av luft i rommet. Ulempen er at det er kostbart.
Screen gardiner på hvitt hus.
Tilstrømning av luft kan bli et problem for mange når produktet skal monteres der hvor luftstrømmen kommer inn. Vår anbefaling vil være basert på hvor mye tilsig av luft du ønsker, hvor vindutsatt vinduet er, antall vinduer i rommet og hvilken himmelretning vinduene vender. I de fleste tilfellene ender man opp med en løsning med montering inntil glasset, og ikke lystette tekstiler.

Mange får pris på en lystett rullegardin i tillegg, men denne anbefaler vi å avvente til man ser nødvendigheten. Erfaringen er at bortimot ingen etterbestiller en rullegardin, så det betyr at de enten har tilvennet seg lyset, eller har anskaffet seg en alternativ løsning til lystett rullegardin.

Ikke lystette tekstiler påvirker i stor grad lyssettingen i rommet. Tykkelsen og fargen på tekstilen bestemmer graden av lystransmisjon.

Solskjerming til store vinduer—velge én hel gardin eller dele opp i mindre enheter?

Plissé- og Duette® gardin (dobbel plisségardin) i stor flate eller oppdelt i mindre flater.

Følgende burde vurderes:
 • Én stor gardin kan i et lite rom oppleves som veldig dominerende. Selv om rommet er stort kan én hel gardin virke dominerende.
 • Én stor gardin vil få skyggespill i tekstilen grunnet bakgrunnen som er oppdelt, da det ikke kommer lys gjennom trevirket.
 • Mange små enheter kan oppleves som rotete. Dette vil avhenge av størrelsen og oppdelingen.
 • Ved valg av flere enheter åpnes muligheten for å velge forskjellige farger. Dette kan gi et fint estetisk utrykk.
 • Man trenger nødvendigvis ikke å dekke alle vinduene. I tilfeller med for eksempel seks vindusflater, som vist over, leverer vi ofte bare skjerming til de nederste vindusflatene. Dette fordi de øverste er små, og kunde føler ikke nødvendigheten for skjerming.
 • Energieffektiviteten blir bedre med én hel gardin, jamfør tidligere nevnt angående montering inntil glass eller i karm.
I de fleste tilfeller mener vi at en oppdeling er estisk finere. I mange tilfeller er det også mest praktisk i forhold til bruken av vinduer, vinduspost og dører.
Duette® gardiner (dobbel plisségardiner) med blandede farger i samme rom.

Trenger man å anskaffe solskjerming til alle vinduer når i samme rom?

Har man flere vinduer i samme rom, men ikke har behov for skjerming på ett av disse, så vurderer mange nødvendigheten av skjerming på det siste vinduet.

Erfaringen er at 95 % av de som utelater ett vindu, i en rekke av vinduer, etterbestiller det siste vinduet innenfor 14 dager etter at de fikk de første montert. Dette fordi utrykket på det ene vinduet vil fremstå som unaturlig og «nakent» når alle vinduer, bortsett fra ett er dekket. Dette gjør seg spesielt gjeldende når det er mørkt ute.

Ulempen ved å etterbestille, er at det lett blir fargeforskjeller på tekstilene på første til siste bestilling. Vi produserer alltid én ordre fra samme «batch» eller stoffrull for å sikre at gardiner til en og samme kunde får samme farge. På vinduer mot samme himmelretning vil denne nyanseforskjellen bli spesielt synlig. Det er for øvrig også rimeligere å få alt montert samtidig.

Hvis et vindu har en naturlig tilknytning til resterende vinduer, vil vi anbefale skjerming på dette også.

Venstre bilde: Gul lamellgardin, høyre bilde: Røde rullegardiner.
Fargevalg er viktig. Farger kan påvirke både sinnsstemning og tanker. Vi forsøker å finne dine favorittfarger og blande de sammen til en behagelig kombinasjon. Vi liker å utfordre din fargepersonlighet, men ser ingen poeng i å prøve å få deg til å velge noe som ikke er deg. En trend forandrer seg, så det er nødvendigvis ikke lurt å følge den, med tanke på at man i fremtiden kanskje ønsker å forandre på noe. Produktene våre har jo lang levetid.
Venstre bilde: Blandede farger av Duette® gardiner (doble plisségardiner) i samme rom, høyre bilde: Turkise innvendige persienner.

Noen tips til fargevalg på solskjerming.

Generelt kan man si at lyse farger gir et høyt lysinnslipp og øker romfølelsen. Sorte, grå, blå og grønne toner har en kjøligere fremtoning sammenlignet med røde, brune og beige toner, som gir mer glød og varme.

Praktiske forhold
 • På kjøkken kan det være en fordel med annet enn de helt lyse fargene. Dette fordi elementer etter matlaging legger seg på tekstilen og kan føre til misfarging. Hvis produktet er montert nære komfyr eller vaskekum kan fett legge seg på duken og gi enten brune flekker eller gi misfarging.
 • Velger man kontrastfarger vil romfølelsen oppleves som mindre.
 • Lyse toner øker romfølelsen da lystransmisjonen er høyere sammenlignet med mørke farger.
 • Har man sjenerende lys på for eksempel TV skjermen vil en mørkere tekstil gi mindre gjenskinn sammenlignet med en lys tekstil. Ved valg av persienner har man muligheten vil å vinkle lamellene, men fortsatt vil en mørkere farge gi mindre gjenskinn.
De fleste ønsker at oppholdsrom skal være lyse og ha en varm atmosfære. De mest populære fargene til stue er sand farger. Disse gråbeige tonene gir en varm atmosfære uten å bli for gylne. I de nye kolleksjonene blir vi også introdusert for mer pastell farger, samt grønne og blå toner. Disse er økende i popularitet.

Fargen du velger har stor betydning for opplevelsen i rommet. Eksempler på det nedenfor.

Forfriskende, gir masse energi og utrykker optimisme

Blandede gule og hvite Duette® gardiner (doble plisségardiner) i spisestue.

Hvite toner stråler av eleganse. Gir høyt lysinnslipp og øker romfølelsen. Kan oppleves som litt kald i utrykket.

Hvite plisségardiner i spisestue

Grønne innvendige persienner
Grønne toner oppleves gjerne som nøytrale, beroligende og gir assosiasjoner til naturen.
Forskjellige tekstiler til innvendig solskjerming.
Fargen bestemmer mye, men strukturen er også avgjørende for utrykket.

Blå Duette® gardiner (doble plisségardiner) i serien Batiste.
Blå toner maner til ro og kjølig distanse, samt gir assosiasjoner til himmel og sjø. Ved å kombinere en «kald» farge med en varm og imøtekommende struktur, som vist her, blir opplevelsen helt forskjellig sammenlignet med å velge en blå tone med glatt struktur, som ville fremstått som kjøligere.

Avgjørende for resultatet er at personen som eventuelt skal anbefale, måle opp og montere produktet har erfaring fra alle disse områdene. Man kan produsere et produkt av de beste kvaliteter, men det betyr lite hvis fargene, målene og monteringen ikke harmonerer. Dette er et samspill hvor alle detaljer er helt avgjørende for resultatet.

Våre montører er også de som utfører befaringen, noe som er unikt i bransjen. De har mange års erfaring med estetiske og praktiske løsninger både for hjem og kontor. Den store fordelen er at montøren har sett de ulike modellene og fargene montert tidligere. Denne erfaringen gjør at de har kunnskapen til å veilede deg frem til beste løsning, både estetisk og praktisk.

Vi kan garantere at du vil møte en meget kunnskapsrik og entusiastisk person med interesse for eget fag. Bruk vår ekspertise og få personlig rådgivning av fagmann med erfaring innen både montering og estetikk.

Hvis du ønsker en befaring kan du kontakte en av våre lokasjoner. Kontaktinformasjon finner du på vår hjemmeside.

Håper denne gjennomgangen har bidratt til å gjøre valgene enklere for deg. På vår hjemmeside vil du finner mer detaljert informasjon om de ulike produktene. Alternativt kan du finne mer inspirasjon i våre videoer under.

Plissé- og Duette® gardinerRullegardinerLamellgardinerPersienner