Generelt
Disse salgs og leveringsbetingelser er beregnet for kontrakter/avtaler inngått for leveranse av målbestilte produkter til forbrukere.

Tilbud
Våre tilbud er bindende i 30 dager eller som opplyst i tilbudet. Bindende avtale anses inngått ved underskrift og/eller skriftlig bestilling.

Betalingsvilkår
Hovedsakelig er betalingsbetingelser faktura per 10 dager etter endt montering. I visse tilfeller kan Markisehuset AS kreve forhåndsbetaling av hele eller deler av beløpet før en bestilling.
Produktene anses som Markisehuset AS sin eiendom inntil oppgjør i sin helhet er foretatt. (se også under Salgspant og eiendomsrett)

Ved forsinket betaling påløper morarente og purregebyr etter de til enhver tid lovbestemte satser.

Elektrisk installasjon
All elektrisk installasjon må utføres av autorisert installatør og er således ikke med i tilbudet. Markisehuset AS kan videreformidle elektriker, men står ikke ansvarlig for elektrisk arbeide som tredjepart utfører. Kostnadene til elektriker skal ikke under noen omstendigheter belastes Markisehuset AS uten at dette er skriftlig forhåndsavtalt.

Automatikker
Ved leveranse av styringssystemer (for eksempel sol- og vindsensor) påligger det kunde å følge den installasjons- og brukerveiledning som følger produktet. Ved kastevinder som overstiger innstilt vindverdi, så er risikoen tilstede for at automatikken ikke rekker å trekke inn/opp produktet før skade oppstår. Slike hendelser dekkes ikke av reklamasjonsfristen/garantien.

Leveringstider
Normalt er vår leveringstid cirka 3-4 uker. Leveringstiden regnes fra tilbudet ble akseptert til kunden får første forslag til monteringsdato.

Angrerett
Alle våre produkter er spesialtilvirkede varer som fremstilles etter mål og spesifikasjoner og er derfor unntatt fra angreretten jmf. Angrettloven § 22 e.

Markiseduk
Brettemerker forekommer under konfeksjoneringen av markiseduk. Fiskeben-mønster forekommer under opprullingen av markiseduk. Markiseduk er en standard i bransjen og disse forandrer ikke produktets kvalitet og gir ikke grunnlag for reklamasjon. Markiseduker leveres på 120 cm ruller som sys sammen til den bredden man ønsker. De leveres ikke med symmetriske sømmer.

Skifte av markiseduk
Ved skifte av duk på eksisterende markise med motor er det nødvendig å justere endestoppene på motoren. Dette gjøres som siste operasjon, altså etter at den nye duken er montert på stativet. I sjeldne tilfeller kan denne justeringsmuligheten gå i stykker. Dette kan ikke repareres og dermed må man bytte motor. Markisehuset AS tar forbehold om skifte av motor ved skifte av markiseduk og dekker ikke ny motor i slike tilfeller.

Ved skifte av duk på gamle markisestativer kan vi nevne at dagens duker veier mer og er stivere sammenlignet med hva som markisen opprinnelig ble levert med. Duken vil derfor oppleves slakkere samt at fiskeben-mønster er mer fremtredende. Markiseduk er en standard i bransjen. Disse tilfellene gir ikke grunnlag for reklamasjon.

Screenduk
Screenduker vil ved store størrelser måtte skjøtes der to duker sveises sammen. Skjøten vil få en tett og mørkere stripe. ZIP screen duker sveises med en glidelås fast til dukens sider hvor det kan oppstå bølger mellom to forskjellige tekstiler. Disse forandrer ikke produktets kvalitet og gir ikke grunnlag for reklamasjon.

Generelt om tekstil
Det er fargeforskjeller i varierende grad på alle batcher på alle tekstiler. Dette gjelder alle produsenter og er ikke reklamasjonsgrunnlag.
Vi anbefaler kunder at solskjerming i samme rom eller på samme side av huset kjøpes inn samtidig. Ellers kan det bli fargeforskjeller.

Visse tekstiler som Elan Duette®, Batiste og Batiste Sheer har mye veving i tekstilet. Vevefeil kan forekomme. Dersom vevefeil er synlig på avstander over 1 meter gir det grunnlag for reklamasjon.

”Tvisting” og/eller svai, innebærer at stoffene på alle innvendige produkter vrir seg inntil 20 mm (eller 2% av bredde). Dette må kunne påberegnes og er ikke grunnlag for reklamasjon.

Profiler
Når man nærmer seg produksjonsbegrensninger vil man oppleve at profilene kan få en svai. Gjelder spesielt på plisse eller Duette® med håndtak (BB- og DB-modeller). Dette gir ikke grunnlag for reklamasjon.

Rullegardiner
På lange lengder, avhengig av tekstilvalget, vil rullegardin tekstiler måtte skjøtes. Skjøten vil få en tett og mørkere stripe. Skjøten vil komme øverst. Dette gir ikke grunnlag for reklamasjon.

Til informasjon tilpasser vi hver rullegardin etter størrelse og bruker den rørdimensjonen som er riktig i forhold til tekstilvekt og høyde/bredde. Det innebærer at samme rom kan få forskjellige rørdimensjoner. Vi kan produsere med samme rørdimensjon uten tillegg i prisen. Ønskes samme rørdimensjon må dette opplyses ved bestilling.

Vi anbefaler styrewire på rullegardiner når bredden er smal eller høyden er høy. Dette for å unngå skjevtrekk. Når det både er smal bredde og høy høyde MÅ man bruke styrewire. Skjevtrekk gir ikke grunnlag for reklamasjon.

Zebra Duotekstil
Stripene kan aldri bli 100% rett, fordi duken aldri er rett fra produsenten. Så lenge de tette feltene sperrer for lyset når man ønsker det, er det innenfor det som må aksepteres.

Literise og smartcord betjeningssystem
Må betjenes i rolige bevegelser for at snorene ikke skal låse seg inne i produktet. Dersom snoropphenget låser seg på grunn av feil bruk anses ikke det som en reklamasjon og kunde vil bli fakturert for reparasjon.

Termisk brudd i glasset
Solskjerming kan forårsake termisk brudd i vindusglass. Termisk brudd kommer som resultat av kritiske temperaturforskjeller over glassets flate. Alle solskjermingsprodukter, både innvendige og utvendige, kan forårsake termisk brudd i glasset.

For eksempel kan utvendige persienner, markiser eller screengardiner som brukes på deler av vinduet skape temperaturforskjeller som fører til termisk brudd.

Alle innvendige solskjermingsprodukter kan føre til termisk brudd enten ved å dekke hele eller deler av vinduet. Spesielt kan vi nevne at produkter med lystette tekstiler og produkter som isolerer meget bra kan gi kritiske temperaturforskjeller og resultere i termisk brudd. Montering av produktet for nære eller helt inntil glasset kan også medføre termisk brudd.

Hvor store temperaturforskjeller glasset tåler avhenger blant annet av glasstype og kantbearbeiding. Ved risiko for temperaturforskjeller på mer enn 35-45°C (avhengig av kantbehandling) over glassets flate anbefaler Glass og Fasadeforeningen å benytte herdet glass. Kritisk temperaturforskjell over glassets flate i herdet glass er ca. 200°C.

Erfaringsmessig oppstår termisk brudd veldig sjeldent. Oss bekjent er problemet størst ved montering av lystette Duette® gardiner helt inntil glasset. Vi fraråder montering av produkter helt inntil glasset og at gardinen kun dekker deler av vinduet. Markisehuset AS har ingen forutsetninger for å kunne gi eksakte monteringsavstander på de ulike produktene da mye avhenger av glasstypen, kantbearbeiding og eventuelle skjulte skader på glasset. Ved tvil om glasset tåler produktet du søker, anbefaler vi å ta kontakt med glass leverandør.

Velger kjøper å ikke følge våre anbefalinger, eller tiltakene beskrevet i «veileder-tiltak mot termisk brudd» (se link under) utgitt av Glass og Fasadeforeningen, gir ikke Markisehuset AS kunde reklamasjonsrett og dekker ikke nytt glass.

Veileder – tiltak mot termisk brudd utgitt av Glass og Fasadeforeningen.

Beskaffenhet og montasje
Markisehuset AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller svikt i byggets konstruksjon som en ikke kunne forvente å oppdage ved befaring.

Eventuelle kostnader forbundet med materialer og tidsbruk til forsterkning/tilpasning av manglende innfestingsmuligheter kommer i tillegg.

Eventuelle kostnader forbundet med leie av lift, kran eller stillas kommer i tillegg dersom det ikke er spesifikt inkludert i avtalen/tilbudet.

Reklamasjon og garantier
Reklamasjonsfristen for våre produkter er 5 år. Vår Hercules terrassemarkise har 15 års garanti på rammeverket fra kjøpsdato. Rammeverket inkluderer for eksempel ikke markiseduken og motoren, som har 5 års garanti.

Skader som påføres et produkt ved feil bruk eller uaktsomhet, eller ved skader forårsaket av naturkreftene, dekkes ikke av leverandørens garanti. I slike tilfeller må det eventuelt søkes dekning i egen hjemforsikring eller annen forsikring.

Avbestilling før levering
Markisehuset AS kan kreve erstatning for tap som er en følge av en eventuell avbestilling. (Forbrukerkjøpsloven § 41).

Erstatningen svarer til det økonomiske tapet som Markisehuset AS får som følge av avbestillingen (Forbrukerkjøpsloven § 52).

Salgspant og eiendomsrett
Selger har salgspant i de leverte varer til sikkerhet for kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, jfr panteloven § 3-14 jfr § 3-17. Ordren med disse salgs- og leveringsbetingelser er å anse som salgspantavtale, jfr tvangsfullbyrdelsesloven § 9-2. Selger kan begjære de leverte varer tilbakelevert i h.t. reglene i tvangsfullbyrdelsesloven.

Kredittsjekk
Markisehuset AS forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk. Dersom dette gjøres, sendes gjenpartsbrev til kunde. Hvis det foreligger kredittanmerkninger, kan Markisehuset AS velge å avlyse kontrakten eller kreve forskuddsbetaling av hele beløpet.

Frakt (gjelder kunder som bestiller frakt med vår speditør)
Fraktskader som er innrapportert for sent medfører at mottaker også må være med å betale på skaden. Vi kan ikke be om erstatning fra transportør etter flere uker, og uten bilder. Fristen for å melde skade hos transportør er 7 dager. De tilfellene hvor mottaker ber sjåføren anmerke skaden på fraktbrevet får vi dekket skaden umiddelbart.