Generelt
Disse salgs og leveringsbetingelser er beregnet for kontrakter/avtaler inngått for leveranse av målbestilte produkter til forbrukere.

Tilbud
Våre tilbud er bindende i 30 dager eller som opplyst i tilbudet. Bindende avtale anses inngått ved underskrift og/eller skriftlig bestilling.

Betalingsvilkår
Hovedsakelig er betalingsbetingelser faktura per 10 dager etter endt montering. I visse tilfeller kan Markisehuset AS kreve forhåndsbetaling av hele eller deler av beløpet før en bestilling.
Produktene anses som Markisehuset AS sin eiendom inntil oppgjør i sin helhet er foretatt.

Ved forsinket betaling påløper morarente og purregebyr etter de til enhver tid lovbestemte satser.

Elektrisk installasjon
All elektrisk installasjon må utføres av autorisert installatør og er således ikke med i tilbudet. Markisehuset AS kan videreformidle elektriker, men står ikke ansvarlig for elektrisk arbeide som tredjepart utfører.

Leveringstider
Normalt er vår leveringstid cirka 3-4 uker. Leveringstiden regnes fra tilbudet ble akseptert til kunden får første forslag til monteringsdato.

Angrerett
Alle våre produkter er spesialtilvirkede varer som fremstilles etter mål og spesifikasjoner og er derfor unntatt fra angreretten jmf. Angrettloven § 22 e.

Markiseduk
Brettemerker forekommer under produksjonen av markisestoff. Fiskeben-mønster forekommer under opprullingen av markisestoff. Disse forandrer ikke produktets kvalitet og gir ikke grunnlag for reklamasjon.

Beskaffenhet og montasje
Markisehuset AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller svikt i byggets konstruksjon som en ikke kunne forvente å oppdage ved befaring.

Eventuelle kostnader forbundet med materialer og tidsbruk til forsterkning/tilpasning av manglende innfestingsmuligheter kommer i tillegg.

Eventuelle kostnader forbundet med leie av lift, kran eller stillas kommer i tillegg dersom det ikke er spesifikt inkludert i avtalen/tilbudet.

Automatikker
Ved leveranse av styringssystemer (for eksempel sol- og vindsensor) påligger det kunde å følge den installasjons- og brukerveiledning som følger produktet. Ved kastevinder som overstiger innstilt vindverdi, så er risikoen tilstede for at automatikken ikke rekker å trekke inn/opp produktet før skade oppstår. Slike hendelser dekkes ikke av reklamasjonsfristen/garantien.

Reklamasjon og garantier
Reklamasjonsfristen for våre produkter er 5 år. Vår Hercules terrassemarkise har 15 års garanti på rammeverket fra kjøpsdato. Rammeverket inkluderer for eksempel ikke markisestoffet og motoren.

Skader som påføres et produkt ved feil bruk eller uaktsomhet, eller ved skader forårsaket av naturkreftene, dekkes ikke av leverandørens garanti. I slike tilfeller må det eventuelt søkes dekning i egen hjemforsikring eller annen forsikring.

Avbestilling før levering
Markisehuset AS kan kreve erstatning for tap som er en følge av en eventuell avbestilling. (Forbrukerkjøpsloven § 41).

Erstatningen svarer til det økonomiske tapet som Markisehuset AS får som følge av avbestillingen (Forbrukerkjøpsloven § 52).

Kredittsjekk
Markisehuset AS forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk. Dersom dette gjøres, sendes gjenpartsbrev til kunde. Hvis det foreligger kredittanmerkninger, kan Markisehuset AS velge å avlyse kontrakten eller kreve forskuddsbetaling av hele beløpet.